Maďarsko - podmienky prechodu hraníc, tranzitu a repatriácie

4.5.2020 | Oznamy a upozornenia pred cestovaním | Koronavírus 2019-nCoV | Maďarsko

Nariadenie maďarskej vlády z 26. marca 2020 potvrdilo uzatvorenie štátnej hranice, vrátane hraničných priechodov so SR.
 

Do Maďarska môžu vstúpiť len štátni príslušníci Maďarska a občania EHP, ktorí majú na území Maďarska trvalý resp. prechodný pobyt.
 

Z Maďarska do Slovenskej republiky je podľa účelu umožnená osobná doprava len cez tieto hraničné priechody:
 

 • Medveďov - Vámosszabadi
 • Štúrovo - Esztergom
 • Šahy - Parassapuszta
 • Slovenské Nové Mesto - Sátoraljaújhely
 • Milhost -Tornyosnémeti
 • Komárno - Komárom
 • Lenártovce - Banreve
 • Kráľ - Banreve
 • Čuňovo - Rajka
 • Šiatorská Bukovinka - Somoskőujfalu
 • Slovenské Ďarmoty – Balassagyarmat

 
Hosťovce-Tornanádaska - otvorený od 4. mája 2020 denne od 06.00 h do 18.00 h pre obojstrannú osobnú a nákladnú dopravu do max. 3,5 t. Platí iba pre dopravu medzi Slovenskou republikou a Maďarskom.
 
Smerom do Maďarska je na týchto hraničných priechodoch umožnený vstup len osobnej doprave štátnym príslušníkom Maďarska a občanom s trvalým resp. prechodným pobytom v krajine.

 

Odporúčame pravidelne sledovať Facebookový profil Polície Slovenskej republiky.
 

Upozornenie

V platnosti je pdf Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR  sp. zn. OLP/3353/2020 zo dňa 29. 04.2020  (pdf; 131.67 KB)
 

Za týmto účelom sú určené hraničné priechody SR pre možné návraty občanov SR z Maďarska v kontexte pandémie COVID-19 nasledovné:
 

 • Čunovo – Rajka (diaľnica)
 • Šahy – Parassapusta
 • Milhosť – Tornyosnémethy (rýchlostná cesta R4)
 • Komárno – Komárom

 

Železničná / autobusová preprava

Štátna železničná spoločnosť MAV a autobusové spoločnosti prerušili osobnú dopravu so SR.
 

Letecká preprava

Letecká preprava v krajine je obmedzená na minimum. Vnútorná schengenská hranica medzinárodného letiska F. Liszta v Budapešti je uzavretá a neprijíma iných ako maďarských občanov, resp. občanov EHP, ktorí majú na území Maďarska trvalý resp. prechodný pobyt. Niektorých občanov cudzích krajín vracia letisko späť do krajiny odletu. Do vnútrozemia sú prepustení len maďarskí občania a ich rodinní príslušníci a cudzinci s trvalým/prechodným pobytom v Maďarsku. Pasažierom iných krajín je umožnený vstup do tranzitnej zóny a pokračovanie v tranzitnej premávke - tzn. odlet z Maďarska.
 
Odporúčame sledovať rýchlo meniacu sa situáciu na webovej stránke medzinárodného letiska F. Liszta v Budapešti.

 

Repatriácia z medzinárodného letiska v Budapešti

Veľvyslanectvo SR v Budapešti od 2. apríla 2020 nerealizuje žiadne individuálne repatriácie z medzinárodného letiska Franza Liszta v Budapešti. Realizuje iba skupinové repatriácie organizované repatriačnými letmi členských krajín EÚ.
 

Repatriácia cestnou osobnou dopravou

Od 19. marca 2020 maďarská strana schválila tranzit občanov Slovenskej republiky cez územie Maďarska cez otvorené priechody hranici so Srbskom a Rumunskom.
 

Prejazd Maďarskom je možný len na základe povolenia polície.

Žiadosť o tranzit cez Maďarsko predkladajú občania Slovenskej republiky vecne príslušnému Zastupiteľskému úradu v krajine, z ktorej cestujú.
Cudzí štátni príslušníci  s povolením na pobyt na území Slovenskej republiky žiadajú o povolenie na tranzit  diplomatickú misiu štátu, ktorého sú občanmi.  
 

Opatrenia pre nákladnú dopravu

Pre nákladnú dopravu zo/do SR je umožnený prechod cez hraničné priechody:  
 

 • M15 Čuňovo - Rajka
 • Milhost - Tornyosnémeti
 • Šahy – Parassapuszta

 
 
Obojstranná nákladná doprava (zo Slovenska do Maďarska a z Maďarska na Slovensko) je umožnená cez hraničné priechody:
 

 • Medveďov - Vámosszabadi
 • Šiatorská Bukovinka - Somoskőujfalu
 • Slovenské Nové Mesto - Sátoraljaújhely
 • Kráľ - Banreve – aj medzinárodná kamiónová doprava s miestom nakládky  alebo vykládky v Českej republike a Poľskej republike

 
Odporúčame sledovať rýchlo meniace sa podmienky pre nákladnú dopravu na Facebookovom profile Polície Slovenskej republiky.
 
 

Povinné lekárske prehliadky:
 
Na vstupoch do Maďarska je pre osádku vozidiel nákladnej prepravy povinné meranie telesnej teploty. V prípade preukázateľných zdravotných problémov, nákladnému vozidlu nie je umožnený vstup do krajiny. Po vykládke tovaru v Maďarsku, platí povinnosť opustiť krajinu najneskôr do 24 hodín. V prípade tranzitnej dopravy je potrebné územie Maďarska opustiť v čo najkratšom čase a po vyznačenej trase. Počas dopravy v Maďarsku je povinnosť nosiť rúško a gumené rukavice. Kamióny smerujúce z Talianska, majú zakázaný vstup. Platí obmedzenie kamiónov do 3,5MT.
 

Dopravné obmedzenia

Vytvorili sa takzvané humanitárne koridory pre bezpečnú dopravu.
 
Po vstupe na určené hraničné priechody môžu zahraničné nákladné vozidlá prekročiť územie krajiny iba cez trasy podľa   mapky.
 
Vzhľadom na vysoké čakacie doby na hraničných priechodoch, ktoré nemáme možnosť ovplyvniť, prepravné spoločnosti by mali upozorniť vodičov, aby boli vybavení dostatočným množstvom nápojov a jedla.
 

Voľný cezhraničný pohyb

Od 19. marca 2020 platí voľný cezhraničný pohyb občanov Slovenskej republiky, ktorí bývajú alebo pracujú na území Maďarska najviac do 30 kilometrov od svojich hraníc.
 
Hraničnej kontrole sa budú musieť preukázať platným dokladom totožnosti a potvrdením od zamestnávateľa, pre návrat do Maďarska dokladom o pobyte.
 
V platnosti je pdf Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR OLP/3353/2020 zo dňa 29. 04. 2020  (pdf; 131.67 KB)
 

Nariadenie vlády o obmedzení vychádzania

Nariadenie územnej samosprávy Budapešť ukladá povinnosť od 27. apríla 2020 nosiť ochranné rúška, šály, resp. šatky v prostriedkoch MHD, obchodoch, obchodných domoch a taxíkoch.