Prezident SR sa zapojil do verejnej diskusie k značke Slovenska

25.11.2014 | Branding Slovenska

V decembri 2014 vyvrcholí prvá etapa verejnej diskusie k pripravovanej novej značke SR, ktorá je realizovaná na portáli www.brandingslovenska.com. Vznik uvedeného portálu iniciovalo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, ktoré proces tvorby značky Slovenska koordinuje. Portál vytvorený študentským kolektívom FMK UCM v Trnave umožňuje všetkým záujemcom vyjadriť svoje postrehy k tomu, akou krajinou podľa nich Slovensko je a akým spôsobom by sa malo prezentovať v zahraničí. Web stránka tiež prináša video rozhovory a blogové príspevky osobností, ktorých úspešné kariéry sú previazané so Slovenskom.

V závere novembra 2014 sa do diskusie na portáli zapojil aj prezident SR Andrej Kiska. Vo svojom video príhovore označil Slovensko za „krajinu úžasných ľudí, ktorá má čo ponúknuť svetu“ a upozornil na rozmanitosť Slovenska, ktoré ponúka množstvo prírodných, historických aj kultúrnych hodnôt. Podľa A. Kisku patria medzi typické vlastnosti Sloveniek a Slovákov „húževnatosť a ochota tvrdo pracovať“. Ako zdôraznil, mnohí zahraniční investori pozitívne hodnotia vysokú kvalitu práce, technickú zručnosť a inovatívnosť ľudí na Slovensku.

Kompletný video príhovor prezidenta A. Kisku je dostupný na portáli www.brandingslovenska.com. Súčasťou portálu je aj krátky dotazník, ktorý môžu po zaregistrovaní vyplniť všetci záujemcovia o tému identity SR a o prezentáciu našej krajiny v zahraničí. Na konci roka 2014 budú vyplnené dotazníky vyhodnotené a získaná spätná väzba verejnosti bude dôležitým vstupom pre ďalšie kroky v tvorbe značky Slovensko.