RSS zoznamy

返回

Europe Aid - Program podpory občianskej spoločnosti a médií

Europe Aid - Program podpory občianskej spoločnosti a médií

26.6.2020 | Ekonomické správy | Rozvojová pomoc | Finančné mechanizmy, granty a bilaterálne finančné nástroje | Srbsko
Veľvyslanectvo SR v Belehrade informuje odbornú verejnosť o  výzve na predkladanie ponúk o grant Európskej Komisie „Europe Aid – program podpory občianskej spoločnosti a médií“ na účel posilnenia politiky dialógu v reformných procesoch Srbska.  
Hlavným cieľom tejto výzvy je posilnenie dialógovej politiky pri reformných procesoch, zjednodušiť zapájanie a dialóg medzi štátnymi inštitúciami  a mimovládnymi subjektmi, s cieľom zlepšiť dialóg verejnej politiky. Aktivity tejto výzva sa hlavne zameriavajú na verejnú politiku v oblasti reforiem v Srbsku, napr. 
- právny štát, základné práva a demokraciu; 
- dobré riadenie vecí verejných, harmonizáciu s normami EÚ, dobré susedské vzťahy a strategickú komunikáciu
- Zelenú agendu a udržateľnú konektivitu
- Konkurencieschopnosť a inkluzívny rast
- Územnú a cezhraničnú spoluprácu.
Doba na realizáciu aktivít nemôže byť kratšia ako 30 mesiacov ani dlhšia ako 42 mesiacov. Všetky aktivity musia byť realizované v Srbsku. Hlavný uchádzač musí konať spoločne s aspoň jedným spolu aplikantom, z čoho jeden musí byť registrovaný a so sídlom v Srbsku.  
Maximálna výška grantu je 1.500.000 EUR. 
Ponuky v anglickom jazyku sa predkladajú elektronický prostredníctvom registrácie v PADOR databáze a potvrdení žiadosti v PROSPECT: http://ec.europa.eu/europeaid/pador_en. Konečný termín na predkladanie ponúk je 18. september 2020, do 15:00. 
 
 
Podrobné informácie, inštrukcie a celkovú dokumentáciu na stiahnutie možno získať na stránke: 
 
Všetky otázky ohľadne výzvy možno poslať e-mailom na adresu: delegation-serbia-fcs@eeas.europa.eu