RSS zoznamy

返回

SIAL - spoločný stánok EÚ a možnosť prezentácie slovenských agrokomodít

SIAL - spoločný stánok EÚ a možnosť prezentácie slovenských agrokomodít

22.5.2020 | Ekonomické správy | Výstavy a veľtrhy | Čína

Zastupiteľský úrad v Pekingu si dovoľuje informovať o možnosti prezentácie slovenských potravinárskych výrobkov v spoločnom pavilóne EÚ na potravinárskom veľtrhu SIAL China 2020 (pôvodne plánovaný na 13.-15. mája), ktorý sa uskutoční 28. až 30. septembra 2020 v Šanghaji http://www.sialchina.com/. Účasť krajín na podujatí koordinuje Výkonná agentúra pre spotrebiteľov, zdravie, poľnohospodárstvo a potraviny (Chafea) v mene EK. Informáciu sprostredkoval ZÚ ČŠ EÚ v Pekingu zástupca skupiny Agrisante na Delegácii EU v Pekingu, Damien Plan (damien.plan@eeas.europa.eu). Cieľom EK je prezentovať bezpečnosť, kvalitu a originalitu agropotravinárskych
výrobkov členských štátov formou vystavovania, ochutnávok, ukážok varenia s cieľom posilnenia ich importu do Číny. Každá krajina môže nominovať najviac 5 výrobkov z vopred určených kategórií: víno, liehoviny a pivo, čerstvé a spracované mäsové výrobky, mliečne výrobky (najmä tvrdé syry), výrobky z obilnín, cestoviny, cukrárske výrobky, ovocie a zelenina. Výrobky je potrebné doručiť do Šanghaja do začiatku septembra. V tejto súvislosti Európska komisia organizuje prieskum o účasti členských štátov EÚ na SIAL China. Odpovede ČŠ EÚ na prieskum SIAL China 2020 je potrebné zaslať do 9. júla 2020.

Dotazník sa nachádza na adrese: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/SIAL2020