Všetky správy

返回

Štátny tajomník L. Parízek viedol 3. zasadnutie Rady vlády pre krajanské otázky

Štátny tajomník L. Parízek viedol 3. zasadnutie Rady vlády pre krajanské otázky

5.12.2017 | Aktivity štátnych tajomníkov | Krajania v zahraničí

Na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí SR sa 5. decembra 2017 konalo 3. zasadnutie Rady vlády pre krajanské otázky (RVKO), ktorá je poradným a konzultačným orgánom vlády SR v oblasti starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí a strategicky usmerňuje aktivity Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ).


Zasadnutie viedol štátny tajomník MZVaEZ SR Lukáš Parízek. „Rada plní svoje politické zadanie a rieši otvorené otázky podpory našich krajanov žijúcich v zahraničí a koordináciu účasti ústavných činiteľov Slovenskej republiky na aktivitách zahraničných Slovákov,“ podčiarkol L. Parízek. Rada prerokovala stav podpory krajanských aktivít v roku 2017, situáciu v oblasti vydávania osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí, osobitne vo vzťahu k žiadateľom z Ukrajiny a aktivity vecne príslušných rezortov vo vzťahu ku krajanom vrátane možnosti ich finančnej a politickej podpory.

Štátny tajomník L. Parízek viedol 3. zasadnutie Rady vlády pre krajanské otázky. Štátny tajomník L. Parízek viedol 3. zasadnutie Rady vlády pre krajanské otázky. Štátny tajomník L. Parízek viedol 3. zasadnutie Rady vlády pre krajanské otázky. Štátny tajomník L. Parízek viedol 3. zasadnutie Rady vlády pre krajanské otázky.