Seniori slovenskej diplomacie

{scopeGroupId=[10182], ddm/11341/priorita_en_US=[ekon_top], ddm/11341/ddm-gallery-field_en_US=[2852106], ddm/11341/vseobecny_autor_be_BY=[odbor], priority_sortable=[0.0], defaultLanguageId=[sk_SK], ddm/11341/text_uk_UA=[Skupina členov združenia Seniori slovenskej diplomacie navštívila 14. a 15. júna centrum Malopoľského vojvodstva, Krakov a soľnú baňu vo Wieliczke. Cesta bola rozložená na pohodlnejší úsek z Bratislavy do Vrútok vlakom a ďalej autobusom do Wieliczky. Po ubytovaní a obede vo Wieliczke pri soľnej bani nasledovala krátka cesta autobusom do Krakova. Pešia prechádzka viedla bránou sv. Floriána do centra mesta na hlavné námestie s dominantou baziliky sv. Márie, jednej z najkrajších gotických bazilík v Poľsku z XIII. storočia, radničnou vežou a výnimočnou 108 m dlhou budovou tržnice Sukienica, so štýlovými obchodíkmi. Na stenách tržnice sú vyobrazené kupecké a cechové erby poľských miest. Ďalej nasledovala návšteva Generálneho konzulátu SR, kde seniorov prijal generálny konzul Ivan Škorupa. V krátkosti informoval o činnosti konzulátu, spolupráci s národnostnou menšinou Slovákov a miestnymi orgánmi. Z konzulátu tzv. kráľovskou cestou prehliadka pokračovala na vápencovú vyvýšeninu nad riekou Wislou, kopec Wawel, kde sa v minulosti koncentrovalo politické a cirkevné dianie celej krajiny. Po prechádzke nádvoriami zámockého areálu nasledoval individuálny program a návrat do hotela. Druhý deň po raňajkách seniori navštívili významnú lokálnu atrakciu, soľnú baňu Wieliczka, kde sa od XIII. storočia dobývala kamenná soľ s prímesou mangánu. Dreveným schodiskom zostúpili 54 poschodí (354 schodov) do hĺbky 125 m pod zemou. Sprievodkyňa okrem legendy o vzniku bane Sv. Kingy, oboznámila účastníkov aj so zaujímavosťami z histórie ťažby soli a previedla ich rôznymi podzemnými krásami - sálami a kaplnkami. V roku 1978 bola soľná baňa zapísaná do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO, v roku 2002 bola ťažba kamennej soli ukončená. Verejnosti je sprístupnených asi 5 % priestorov bane. Po návrate na čerstvý vzduch poschodovým banským výťahom sa naobedovali a nastúpili na spiatočnú cestu domov.], ddm/11341/ddm-gallery-field_sr_RS=[2852106], ddm/11341/vseobecny_autor_ru_RU=[odbor], ddm/11341/priorita_hu_HU=[ekon_top], ddm/11341/vseobecny_autor_pl_PL=[odbor], ddm/11341/newsletter_de_DE=[false], ddm/11341/ddm-gallery-field_it_IT=[2852106], ddm/11341/anotacia_sl_SL=[Skupina členov združenia Seniori slovenskej diplomacie navštívila 14. a 15. júna centrum Malopoľského vojvodstva, Krakov a soľnú baňu vo Wieliczke.], ddm/11341/only-zu_it_IT=[false], ddm/11341/newsletter_fr_FR=[false], ddm/11341/newsletter_tr_TR=[false], ddm/11341/datum_spravy_sl_SL=[20170811000000], portletId=[15], ddm/11341/priorita_it_IT=[ekon_top], roleId=[10163, 10164], displayDate=[20170811141300], ddm/11341/newsletter_be_BY=[false], expirationDate=[2922789940817081255], ddm/11341/datum_spravy_vi_VN=[20170811000000], ddm/11341/priorita_tr_TR=[ekon_top], ddm/11341/only-zu_pl_PL=[false], ddm/11341/ddm-gallery-field_zh_CN=[2852106], ddm/11341/datum_spravy_uk_UA=[20170811000000], ddm/11341/anotacia_zh_CN=[Skupina členov združenia Seniori slovenskej diplomacie navštívila 14. a 15. júna centrum Malopoľského vojvodstva, Krakov a soľnú baňu vo Wieliczke.], entryClassPK=[2852262], ddm/11341/ddm-gallery-field_ko_KR=[2852106], ddm/11341/newsletter_vi_VN=[false], assetCategoryTitles=[seniori slovenskej diplomacie], content=[

Skupina členov združenia Seniori slovenskej diplomacie  navštívila 14. a 15. júna centrum Malopoľského vojvodstva, Krakov a soľnú baňu vo Wieliczke. Cesta bola rozložená na pohodlnejší úsek z Bratislavy do Vrútok vlakom a ďalej autobusom do Wieliczky. Po ubytovaní a obede vo Wieliczke pri soľnej bani nasledovala krátka cesta autobusom do Krakova.

 

Pešia prechádzka viedla bránou sv. Floriána do centra mesta na hlavné námestie s dominantou baziliky sv. Márie, jednej z najkrajších gotických bazilík v Poľsku z XIII. storočia, radničnou vežou a výnimočnou 108 m dlhou budovou tržnice Sukienica, so štýlovými obchodíkmi. Na stenách tržnice sú vyobrazené kupecké a cechové erby poľských miest. Ďalej nasledovala návšteva Generálneho konzulátu SR, kde seniorov prijal generálny konzul Ivan Škorupa. V krátkosti informoval o činnosti konzulátu, spolupráci s národnostnou menšinou Slovákov a miestnymi orgánmi. Z konzulátu tzv. kráľovskou cestou prehliadka pokračovala na vápencovú vyvýšeninu nad riekou Wislou, kopec Wawel, kde sa v minulosti  koncentrovalo politické a cirkevné dianie celej krajiny.  Po prechádzke nádvoriami zámockého areálu nasledoval individuálny program a návrat do hotela.

 

Druhý deň  po raňajkách seniori navštívili významnú lokálnu atrakciu, soľnú baňu Wieliczka, kde sa od XIII. storočia dobývala kamenná soľ s prímesou mangánu.  Dreveným schodiskom zostúpili 54 poschodí (354 schodov) do hĺbky 125 m pod zemou. Sprievodkyňa okrem legendy o vzniku bane Sv. Kingy, oboznámila účastníkov aj so zaujímavosťami z histórie ťažby soli a previedla ich rôznymi podzemnými krásami - sálami a kaplnkami. V roku 1978 bola soľná baňa zapísaná do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO, v roku 2002 bola ťažba kamennej soli ukončená. Verejnosti je sprístupnených asi 5 % priestorov bane.

 

Po návrate na čerstvý vzduch poschodovým banským výťahom sa naobedovali a nastúpili na spiatočnú cestu domov.

20170811000000 false odbor ["2852106"] null Skupina členov združenia Seniori slovenskej diplomacie navštívila 14. a 15. júna centrum Malopoľského vojvodstva, Krakov a soľnú baňu vo Wieliczke. null null null false ekon_top null ], ddm/11341/newsletter_zh_CN=[false], assetCategoryIds=[22197], ddm/11341/newsletter_en_US=[false], viewCount_sortable=[195], ddm/11341/anotacia_it_IT=[Skupina členov združenia Seniori slovenskej diplomacie navštívila 14. a 15. júna centrum Malopoľského vojvodstva, Krakov a soľnú baňu vo Wieliczke.], assetCategoryTitles_sk_SK=[seniori slovenskej diplomacie], ddm/11341/text_ru_RU=[Skupina členov združenia Seniori slovenskej diplomacie navštívila 14. a 15. júna centrum Malopoľského vojvodstva, Krakov a soľnú baňu vo Wieliczke. Cesta bola rozložená na pohodlnejší úsek z Bratislavy do Vrútok vlakom a ďalej autobusom do Wieliczky. Po ubytovaní a obede vo Wieliczke pri soľnej bani nasledovala krátka cesta autobusom do Krakova. Pešia prechádzka viedla bránou sv. Floriána do centra mesta na hlavné námestie s dominantou baziliky sv. Márie, jednej z najkrajších gotických bazilík v Poľsku z XIII. storočia, radničnou vežou a výnimočnou 108 m dlhou budovou tržnice Sukienica, so štýlovými obchodíkmi. Na stenách tržnice sú vyobrazené kupecké a cechové erby poľských miest. Ďalej nasledovala návšteva Generálneho konzulátu SR, kde seniorov prijal generálny konzul Ivan Škorupa. V krátkosti informoval o činnosti konzulátu, spolupráci s národnostnou menšinou Slovákov a miestnymi orgánmi. Z konzulátu tzv. kráľovskou cestou prehliadka pokračovala na vápencovú vyvýšeninu nad riekou Wislou, kopec Wawel, kde sa v minulosti koncentrovalo politické a cirkevné dianie celej krajiny. Po prechádzke nádvoriami zámockého areálu nasledoval individuálny program a návrat do hotela. Druhý deň po raňajkách seniori navštívili významnú lokálnu atrakciu, soľnú baňu Wieliczka, kde sa od XIII. storočia dobývala kamenná soľ s prímesou mangánu. Dreveným schodiskom zostúpili 54 poschodí (354 schodov) do hĺbky 125 m pod zemou. Sprievodkyňa okrem legendy o vzniku bane Sv. Kingy, oboznámila účastníkov aj so zaujímavosťami z histórie ťažby soli a previedla ich rôznymi podzemnými krásami - sálami a kaplnkami. V roku 1978 bola soľná baňa zapísaná do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO, v roku 2002 bola ťažba kamennej soli ukončená. Verejnosti je sprístupnených asi 5 % priestorov bane. Po návrate na čerstvý vzduch poschodovým banským výťahom sa naobedovali a nastúpili na spiatočnú cestu domov.], ratings=[0.0], viewCount=[195], content_sk_SK=[

Skupina členov združenia Seniori slovenskej diplomacie  navštívila 14. a 15. júna centrum Malopoľského vojvodstva, Krakov a soľnú baňu vo Wieliczke. Cesta bola rozložená na pohodlnejší úsek z Bratislavy do Vrútok vlakom a ďalej autobusom do Wieliczky. Po ubytovaní a obede vo Wieliczke pri soľnej bani nasledovala krátka cesta autobusom do Krakova.

 

Pešia prechádzka viedla bránou sv. Floriána do centra mesta na hlavné námestie s dominantou baziliky sv. Márie, jednej z najkrajších gotických bazilík v Poľsku z XIII. storočia, radničnou vežou a výnimočnou 108 m dlhou budovou tržnice Sukienica, so štýlovými obchodíkmi. Na stenách tržnice sú vyobrazené kupecké a cechové erby poľských miest. Ďalej nasledovala návšteva Generálneho konzulátu SR, kde seniorov prijal generálny konzul Ivan Škorupa. V krátkosti informoval o činnosti konzulátu, spolupráci s národnostnou menšinou Slovákov a miestnymi orgánmi. Z konzulátu tzv. kráľovskou cestou prehliadka pokračovala na vápencovú vyvýšeninu nad riekou Wislou, kopec Wawel, kde sa v minulosti  koncentrovalo politické a cirkevné dianie celej krajiny.  Po prechádzke nádvoriami zámockého areálu nasledoval individuálny program a návrat do hotela.

 

Druhý deň  po raňajkách seniori navštívili významnú lokálnu atrakciu, soľnú baňu Wieliczka, kde sa od XIII. storočia dobývala kamenná soľ s prímesou mangánu.  Dreveným schodiskom zostúpili 54 poschodí (354 schodov) do hĺbky 125 m pod zemou. Sprievodkyňa okrem legendy o vzniku bane Sv. Kingy, oboznámila účastníkov aj so zaujímavosťami z histórie ťažby soli a previedla ich rôznymi podzemnými krásami - sálami a kaplnkami. V roku 1978 bola soľná baňa zapísaná do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO, v roku 2002 bola ťažba kamennej soli ukončená. Verejnosti je sprístupnených asi 5 % priestorov bane.

 

Po návrate na čerstvý vzduch poschodovým banským výťahom sa naobedovali a nastúpili na spiatočnú cestu domov.

20170811000000 false odbor ["2852106"] null Skupina členov združenia Seniori slovenskej diplomacie navštívila 14. a 15. júna centrum Malopoľského vojvodstva, Krakov a soľnú baňu vo Wieliczke. null null null false ekon_top null ], ddm/11341/anotacia_sr_RS=[Skupina členov združenia Seniori slovenskej diplomacie navštívila 14. a 15. júna centrum Malopoľského vojvodstva, Krakov a soľnú baňu vo Wieliczke.], title_sk_SK=[Seniori boli v Krakove], ddm/11341/text_sk_SK=[Skupina členov združenia Seniori slovenskej diplomacie navštívila 14. a 15. júna centrum Malopoľského vojvodstva, Krakov a soľnú baňu vo Wieliczke. Cesta bola rozložená na pohodlnejší úsek z Bratislavy do Vrútok vlakom a ďalej autobusom do Wieliczky. Po ubytovaní a obede vo Wieliczke pri soľnej bani nasledovala krátka cesta autobusom do Krakova. Pešia prechádzka viedla bránou sv. Floriána do centra mesta na hlavné námestie s dominantou baziliky sv. Márie, jednej z najkrajších gotických bazilík v Poľsku z XIII. storočia, radničnou vežou a výnimočnou 108 m dlhou budovou tržnice Sukienica, so štýlovými obchodíkmi. Na stenách tržnice sú vyobrazené kupecké a cechové erby poľských miest. Ďalej nasledovala návšteva Generálneho konzulátu SR, kde seniorov prijal generálny konzul Ivan Škorupa. V krátkosti informoval o činnosti konzulátu, spolupráci s národnostnou menšinou Slovákov a miestnymi orgánmi. Z konzulátu tzv. kráľovskou cestou prehliadka pokračovala na vápencovú vyvýšeninu nad riekou Wislou, kopec Wawel, kde sa v minulosti koncentrovalo politické a cirkevné dianie celej krajiny. Po prechádzke nádvoriami zámockého areálu nasledoval individuálny program a návrat do hotela. Druhý deň po raňajkách seniori navštívili významnú lokálnu atrakciu, soľnú baňu Wieliczka, kde sa od XIII. storočia dobývala kamenná soľ s prímesou mangánu. Dreveným schodiskom zostúpili 54 poschodí (354 schodov) do hĺbky 125 m pod zemou. Sprievodkyňa okrem legendy o vzniku bane Sv. Kingy, oboznámila účastníkov aj so zaujímavosťami z histórie ťažby soli a previedla ich rôznymi podzemnými krásami - sálami a kaplnkami. V roku 1978 bola soľná baňa zapísaná do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO, v roku 2002 bola ťažba kamennej soli ukončená. Verejnosti je sprístupnených asi 5 % priestorov bane. Po návrate na čerstvý vzduch poschodovým banským výťahom sa naobedovali a nastúpili na spiatočnú cestu domov.], ddm/11341/priorita_pl_PL=[ekon_top], ddm/11341/only-zu_pt_BR=[false], version=[1.0], folderId=[2844969], ddm/11341/ddm-gallery-field_hu_HU=[2852106], ddm/11341/newsletter_ru_RU=[false], title=[Seniori boli v Krakove], ddm/11341/only-zu_sr_RS=[false], ddm/11341/text_de_DE=[Skupina členov združenia Seniori slovenskej diplomacie navštívila 14. a 15. júna centrum Malopoľského vojvodstva, Krakov a soľnú baňu vo Wieliczke. Cesta bola rozložená na pohodlnejší úsek z Bratislavy do Vrútok vlakom a ďalej autobusom do Wieliczky. Po ubytovaní a obede vo Wieliczke pri soľnej bani nasledovala krátka cesta autobusom do Krakova. Pešia prechádzka viedla bránou sv. Floriána do centra mesta na hlavné námestie s dominantou baziliky sv. Márie, jednej z najkrajších gotických bazilík v Poľsku z XIII. storočia, radničnou vežou a výnimočnou 108 m dlhou budovou tržnice Sukienica, so štýlovými obchodíkmi. Na stenách tržnice sú vyobrazené kupecké a cechové erby poľských miest. Ďalej nasledovala návšteva Generálneho konzulátu SR, kde seniorov prijal generálny konzul Ivan Škorupa. V krátkosti informoval o činnosti konzulátu, spolupráci s národnostnou menšinou Slovákov a miestnymi orgánmi. Z konzulátu tzv. kráľovskou cestou prehliadka pokračovala na vápencovú vyvýšeninu nad riekou Wislou, kopec Wawel, kde sa v minulosti koncentrovalo politické a cirkevné dianie celej krajiny. Po prechádzke nádvoriami zámockého areálu nasledoval individuálny program a návrat do hotela. Druhý deň po raňajkách seniori navštívili významnú lokálnu atrakciu, soľnú baňu Wieliczka, kde sa od XIII. storočia dobývala kamenná soľ s prímesou mangánu. Dreveným schodiskom zostúpili 54 poschodí (354 schodov) do hĺbky 125 m pod zemou. Sprievodkyňa okrem legendy o vzniku bane Sv. Kingy, oboznámila účastníkov aj so zaujímavosťami z histórie ťažby soli a previedla ich rôznymi podzemnými krásami - sálami a kaplnkami. V roku 1978 bola soľná baňa zapísaná do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO, v roku 2002 bola ťažba kamennej soli ukončená. Verejnosti je sprístupnených asi 5 % priestorov bane. Po návrate na čerstvý vzduch poschodovým banským výťahom sa naobedovali a nastúpili na spiatočnú cestu domov.], ddm/11341/priorita_uk_UA=[ekon_top], ddm/11341/text_fr_FR=[Skupina členov združenia Seniori slovenskej diplomacie navštívila 14. a 15. júna centrum Malopoľského vojvodstva, Krakov a soľnú baňu vo Wieliczke. Cesta bola rozložená na pohodlnejší úsek z Bratislavy do Vrútok vlakom a ďalej autobusom do Wieliczky. Po ubytovaní a obede vo Wieliczke pri soľnej bani nasledovala krátka cesta autobusom do Krakova. Pešia prechádzka viedla bránou sv. Floriána do centra mesta na hlavné námestie s dominantou baziliky sv. Márie, jednej z najkrajších gotických bazilík v Poľsku z XIII. storočia, radničnou vežou a výnimočnou 108 m dlhou budovou tržnice Sukienica, so štýlovými obchodíkmi. Na stenách tržnice sú vyobrazené kupecké a cechové erby poľských miest. Ďalej nasledovala návšteva Generálneho konzulátu SR, kde seniorov prijal generálny konzul Ivan Škorupa. V krátkosti informoval o činnosti konzulátu, spolupráci s národnostnou menšinou Slovákov a miestnymi orgánmi. Z konzulátu tzv. kráľovskou cestou prehliadka pokračovala na vápencovú vyvýšeninu nad riekou Wislou, kopec Wawel, kde sa v minulosti koncentrovalo politické a cirkevné dianie celej krajiny. Po prechádzke nádvoriami zámockého areálu nasledoval individuálny program a návrat do hotela. Druhý deň po raňajkách seniori navštívili významnú lokálnu atrakciu, soľnú baňu Wieliczka, kde sa od XIII. storočia dobývala kamenná soľ s prímesou mangánu. Dreveným schodiskom zostúpili 54 poschodí (354 schodov) do hĺbky 125 m pod zemou. Sprievodkyňa okrem legendy o vzniku bane Sv. Kingy, oboznámila účastníkov aj so zaujímavosťami z histórie ťažby soli a previedla ich rôznymi podzemnými krásami - sálami a kaplnkami. V roku 1978 bola soľná baňa zapísaná do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO, v roku 2002 bola ťažba kamennej soli ukončená. Verejnosti je sprístupnených asi 5 % priestorov bane. Po návrate na čerstvý vzduch poschodovým banským výťahom sa naobedovali a nastúpili na spiatočnú cestu domov.], ddm/11341/anotacia_uk_UA=[Skupina členov združenia Seniori slovenskej diplomacie navštívila 14. a 15. júna centrum Malopoľského vojvodstva, Krakov a soľnú baňu vo Wieliczke.], ddm/11341/anotacia_pl_PL=[Skupina členov združenia Seniori slovenskej diplomacie navštívila 14. a 15. júna centrum Malopoľského vojvodstva, Krakov a soľnú baňu vo Wieliczke.], title_sortable=[seniori boli v krakove], createDate=[20170811141501], ddm/11341/text_tr_TR=[Skupina členov združenia Seniori slovenskej diplomacie navštívila 14. a 15. júna centrum Malopoľského vojvodstva, Krakov a soľnú baňu vo Wieliczke. Cesta bola rozložená na pohodlnejší úsek z Bratislavy do Vrútok vlakom a ďalej autobusom do Wieliczky. Po ubytovaní a obede vo Wieliczke pri soľnej bani nasledovala krátka cesta autobusom do Krakova. Pešia prechádzka viedla bránou sv. Floriána do centra mesta na hlavné námestie s dominantou baziliky sv. Márie, jednej z najkrajších gotických bazilík v Poľsku z XIII. storočia, radničnou vežou a výnimočnou 108 m dlhou budovou tržnice Sukienica, so štýlovými obchodíkmi. Na stenách tržnice sú vyobrazené kupecké a cechové erby poľských miest. Ďalej nasledovala návšteva Generálneho konzulátu SR, kde seniorov prijal generálny konzul Ivan Škorupa. V krátkosti informoval o činnosti konzulátu, spolupráci s národnostnou menšinou Slovákov a miestnymi orgánmi. Z konzulátu tzv. kráľovskou cestou prehliadka pokračovala na vápencovú vyvýšeninu nad riekou Wislou, kopec Wawel, kde sa v minulosti koncentrovalo politické a cirkevné dianie celej krajiny. Po prechádzke nádvoriami zámockého areálu nasledoval individuálny program a návrat do hotela. Druhý deň po raňajkách seniori navštívili významnú lokálnu atrakciu, soľnú baňu Wieliczka, kde sa od XIII. storočia dobývala kamenná soľ s prímesou mangánu. Dreveným schodiskom zostúpili 54 poschodí (354 schodov) do hĺbky 125 m pod zemou. Sprievodkyňa okrem legendy o vzniku bane Sv. Kingy, oboznámila účastníkov aj so zaujímavosťami z histórie ťažby soli a previedla ich rôznymi podzemnými krásami - sálami a kaplnkami. V roku 1978 bola soľná baňa zapísaná do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO, v roku 2002 bola ťažba kamennej soli ukončená. Verejnosti je sprístupnených asi 5 % priestorov bane. Po návrate na čerstvý vzduch poschodovým banským výťahom sa naobedovali a nastúpili na spiatočnú cestu domov.], entryClassName=[com.liferay.portlet.journal.model.JournalArticle], ddm/11341/only-zu_sl_SL=[false], ddm/11341/anotacia_de_DE=[Skupina členov združenia Seniori slovenskej diplomacie navštívila 14. a 15. júna centrum Malopoľského vojvodstva, Krakov a soľnú baňu vo Wieliczke.], ddm/11341/datum_spravy_de_DE=[20170811000000], ddm/11341/vseobecny_autor_es_ES=[odbor], ddm/11341/priorita_ko_KR=[ekon_top], ddm/11341/anotacia_es_ES=[Skupina členov združenia Seniori slovenskej diplomacie navštívila 14. a 15. júna centrum Malopoľského vojvodstva, Krakov a soľnú baňu vo Wieliczke.], ddm/11341/text_ko_KR=[Skupina členov združenia Seniori slovenskej diplomacie navštívila 14. a 15. júna centrum Malopoľského vojvodstva, Krakov a soľnú baňu vo Wieliczke. Cesta bola rozložená na pohodlnejší úsek z Bratislavy do Vrútok vlakom a ďalej autobusom do Wieliczky. Po ubytovaní a obede vo Wieliczke pri soľnej bani nasledovala krátka cesta autobusom do Krakova. Pešia prechádzka viedla bránou sv. Floriána do centra mesta na hlavné námestie s dominantou baziliky sv. Márie, jednej z najkrajších gotických bazilík v Poľsku z XIII. storočia, radničnou vežou a výnimočnou 108 m dlhou budovou tržnice Sukienica, so štýlovými obchodíkmi. Na stenách tržnice sú vyobrazené kupecké a cechové erby poľských miest. Ďalej nasledovala návšteva Generálneho konzulátu SR, kde seniorov prijal generálny konzul Ivan Škorupa. V krátkosti informoval o činnosti konzulátu, spolupráci s národnostnou menšinou Slovákov a miestnymi orgánmi. Z konzulátu tzv. kráľovskou cestou prehliadka pokračovala na vápencovú vyvýšeninu nad riekou Wislou, kopec Wawel, kde sa v minulosti koncentrovalo politické a cirkevné dianie celej krajiny. Po prechádzke nádvoriami zámockého areálu nasledoval individuálny program a návrat do hotela. Druhý deň po raňajkách seniori navštívili významnú lokálnu atrakciu, soľnú baňu Wieliczka, kde sa od XIII. storočia dobývala kamenná soľ s prímesou mangánu. Dreveným schodiskom zostúpili 54 poschodí (354 schodov) do hĺbky 125 m pod zemou. Sprievodkyňa okrem legendy o vzniku bane Sv. Kingy, oboznámila účastníkov aj so zaujímavosťami z histórie ťažby soli a previedla ich rôznymi podzemnými krásami - sálami a kaplnkami. V roku 1978 bola soľná baňa zapísaná do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO, v roku 2002 bola ťažba kamennej soli ukončená. Verejnosti je sprístupnených asi 5 % priestorov bane. Po návrate na čerstvý vzduch poschodovým banským výťahom sa naobedovali a nastúpili na spiatočnú cestu domov.], ddm/11341/only-zu_sk_SK=[false], ddm/11341/datum_spravy_fr_FR=[20170811000000], ddm/11341/vseobecny_autor_pt_BR=[odbor], ddm/11341/ddm-gallery-field_sk_SK=[2852106], ddm/11341/text_pt_BR=[Skupina členov združenia Seniori slovenskej diplomacie navštívila 14. a 15. júna centrum Malopoľského vojvodstva, Krakov a soľnú baňu vo Wieliczke. Cesta bola rozložená na pohodlnejší úsek z Bratislavy do Vrútok vlakom a ďalej autobusom do Wieliczky. Po ubytovaní a obede vo Wieliczke pri soľnej bani nasledovala krátka cesta autobusom do Krakova. Pešia prechádzka viedla bránou sv. Floriána do centra mesta na hlavné námestie s dominantou baziliky sv. Márie, jednej z najkrajších gotických bazilík v Poľsku z XIII. storočia, radničnou vežou a výnimočnou 108 m dlhou budovou tržnice Sukienica, so štýlovými obchodíkmi. Na stenách tržnice sú vyobrazené kupecké a cechové erby poľských miest. Ďalej nasledovala návšteva Generálneho konzulátu SR, kde seniorov prijal generálny konzul Ivan Škorupa. V krátkosti informoval o činnosti konzulátu, spolupráci s národnostnou menšinou Slovákov a miestnymi orgánmi. Z konzulátu tzv. kráľovskou cestou prehliadka pokračovala na vápencovú vyvýšeninu nad riekou Wislou, kopec Wawel, kde sa v minulosti koncentrovalo politické a cirkevné dianie celej krajiny. Po prechádzke nádvoriami zámockého areálu nasledoval individuálny program a návrat do hotela. Druhý deň po raňajkách seniori navštívili významnú lokálnu atrakciu, soľnú baňu Wieliczka, kde sa od XIII. storočia dobývala kamenná soľ s prímesou mangánu. Dreveným schodiskom zostúpili 54 poschodí (354 schodov) do hĺbky 125 m pod zemou. Sprievodkyňa okrem legendy o vzniku bane Sv. Kingy, oboznámila účastníkov aj so zaujímavosťami z histórie ťažby soli a previedla ich rôznymi podzemnými krásami - sálami a kaplnkami. V roku 1978 bola soľná baňa zapísaná do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO, v roku 2002 bola ťažba kamennej soli ukončená. Verejnosti je sprístupnených asi 5 % priestorov bane. Po návrate na čerstvý vzduch poschodovým banským výťahom sa naobedovali a nastúpili na spiatočnú cestu domov.], ddm/11341/vseobecny_autor_ko_KR=[odbor], ddm/11341/anotacia_en_US=[Skupina členov združenia Seniori slovenskej diplomacie navštívila 14. a 15. júna centrum Malopoľského vojvodstva, Krakov a soľnú baňu vo Wieliczke.], ddm/11341/anotacia_tr_TR=[Skupina členov združenia Seniori slovenskej diplomacie navštívila 14. a 15. júna centrum Malopoľského vojvodstva, Krakov a soľnú baňu vo Wieliczke.], groupId=[10182], ddm/11341/priorita_be_BY=[ekon_top], ddm/11341/only-zu_ko_KR=[false], ddm/11341/datum_spravy_ru_RU=[20170811000000], ddm/11341/only-zu_zh_CN=[false], ddm/11341/newsletter_pt_BR=[false], ddm/11341/text_sr_RS=[Skupina členov združenia Seniori slovenskej diplomacie navštívila 14. a 15. júna centrum Malopoľského vojvodstva, Krakov a soľnú baňu vo Wieliczke. Cesta bola rozložená na pohodlnejší úsek z Bratislavy do Vrútok vlakom a ďalej autobusom do Wieliczky. Po ubytovaní a obede vo Wieliczke pri soľnej bani nasledovala krátka cesta autobusom do Krakova. Pešia prechádzka viedla bránou sv. Floriána do centra mesta na hlavné námestie s dominantou baziliky sv. Márie, jednej z najkrajších gotických bazilík v Poľsku z XIII. storočia, radničnou vežou a výnimočnou 108 m dlhou budovou tržnice Sukienica, so štýlovými obchodíkmi. Na stenách tržnice sú vyobrazené kupecké a cechové erby poľských miest. Ďalej nasledovala návšteva Generálneho konzulátu SR, kde seniorov prijal generálny konzul Ivan Škorupa. V krátkosti informoval o činnosti konzulátu, spolupráci s národnostnou menšinou Slovákov a miestnymi orgánmi. Z konzulátu tzv. kráľovskou cestou prehliadka pokračovala na vápencovú vyvýšeninu nad riekou Wislou, kopec Wawel, kde sa v minulosti koncentrovalo politické a cirkevné dianie celej krajiny. Po prechádzke nádvoriami zámockého areálu nasledoval individuálny program a návrat do hotela. Druhý deň po raňajkách seniori navštívili významnú lokálnu atrakciu, soľnú baňu Wieliczka, kde sa od XIII. storočia dobývala kamenná soľ s prímesou mangánu. Dreveným schodiskom zostúpili 54 poschodí (354 schodov) do hĺbky 125 m pod zemou. Sprievodkyňa okrem legendy o vzniku bane Sv. Kingy, oboznámila účastníkov aj so zaujímavosťami z histórie ťažby soli a previedla ich rôznymi podzemnými krásami - sálami a kaplnkami. V roku 1978 bola soľná baňa zapísaná do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO, v roku 2002 bola ťažba kamennej soli ukončená. Verejnosti je sprístupnených asi 5 % priestorov bane. Po návrate na čerstvý vzduch poschodovým banským výťahom sa naobedovali a nastúpili na spiatočnú cestu domov.], ddm/11341/datum_spravy_sr_RS=[20170811000000], ddm/11341/vseobecny_autor_hu_HU=[odbor], ddm/11341/anotacia_sk_SK=[Skupina členov združenia Seniori slovenskej diplomacie navštívila 14. a 15. júna centrum Malopoľského vojvodstva, Krakov a soľnú baňu vo Wieliczke.], ddm/11341/newsletter_sr_RS=[false], ddm/11341/ddm-gallery-field_be_BY=[2852106], ddm/11341/priorita_fr_FR=[ekon_top], uid=[15_PORTLET_2852261], ddm/11341/text_hu_HU=[Skupina členov združenia Seniori slovenskej diplomacie navštívila 14. a 15. júna centrum Malopoľského vojvodstva, Krakov a soľnú baňu vo Wieliczke. Cesta bola rozložená na pohodlnejší úsek z Bratislavy do Vrútok vlakom a ďalej autobusom do Wieliczky. Po ubytovaní a obede vo Wieliczke pri soľnej bani nasledovala krátka cesta autobusom do Krakova. Pešia prechádzka viedla bránou sv. Floriána do centra mesta na hlavné námestie s dominantou baziliky sv. Márie, jednej z najkrajších gotických bazilík v Poľsku z XIII. storočia, radničnou vežou a výnimočnou 108 m dlhou budovou tržnice Sukienica, so štýlovými obchodíkmi. Na stenách tržnice sú vyobrazené kupecké a cechové erby poľských miest. Ďalej nasledovala návšteva Generálneho konzulátu SR, kde seniorov prijal generálny konzul Ivan Škorupa. V krátkosti informoval o činnosti konzulátu, spolupráci s národnostnou menšinou Slovákov a miestnymi orgánmi. Z konzulátu tzv. kráľovskou cestou prehliadka pokračovala na vápencovú vyvýšeninu nad riekou Wislou, kopec Wawel, kde sa v minulosti koncentrovalo politické a cirkevné dianie celej krajiny. Po prechádzke nádvoriami zámockého areálu nasledoval individuálny program a návrat do hotela. Druhý deň po raňajkách seniori navštívili významnú lokálnu atrakciu, soľnú baňu Wieliczka, kde sa od XIII. storočia dobývala kamenná soľ s prímesou mangánu. Dreveným schodiskom zostúpili 54 poschodí (354 schodov) do hĺbky 125 m pod zemou. Sprievodkyňa okrem legendy o vzniku bane Sv. Kingy, oboznámila účastníkov aj so zaujímavosťami z histórie ťažby soli a previedla ich rôznymi podzemnými krásami - sálami a kaplnkami. V roku 1978 bola soľná baňa zapísaná do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO, v roku 2002 bola ťažba kamennej soli ukončená. Verejnosti je sprístupnených asi 5 % priestorov bane. Po návrate na čerstvý vzduch poschodovým banským výťahom sa naobedovali a nastúpili na spiatočnú cestu domov.], ddm/11341/ddm-gallery-field_vi_VN=[2852106], classNameId=[0], ddm/11341/datum_spravy_sk_SK=[20170811000000], ddm/11341/priorita_de_DE=[ekon_top], ddm/11341/anotacia_ru_RU=[Skupina členov združenia Seniori slovenskej diplomacie navštívila 14. a 15. júna centrum Malopoľského vojvodstva, Krakov a soľnú baňu vo Wieliczke.], type=[general], articleId=[2852260], ddm/11341/priorita_ru_RU=[ekon_top], ddm/11341/newsletter_es_ES=[false], ddm/11341/ddm-gallery-field_ru_RU=[2852106], priority=[0.0], userId=[1595336], ratings_sortable=[0.0], ddm/11341/datum_spravy_it_IT=[20170811000000], userName=[ľudmila balogová], head=[true], ddm/11341/only-zu_ru_RU=[false], ddm/11341/vseobecny_autor_en_US=[odbor], ddm/11341/vseobecny_autor_zh_CN=[odbor], ddm/11341/vseobecny_autor_de_DE=[odbor], publishDate=[20170811141300], ddm/11341/datum_spravy_ko_KR=[20170811000000], ddm/11341/anotacia_pt_BR=[Skupina členov združenia Seniori slovenskej diplomacie navštívila 14. a 15. júna centrum Malopoľského vojvodstva, Krakov a soľnú baňu vo Wieliczke.], ddm/11341/datum_spravy_pt_BR=[20170811000000], ddm/11341/priorita_sk_SK=[ekon_top], ddm/11341/only-zu_vi_VN=[false], ddm/11341/vseobecny_autor_sl_SL=[odbor], ddm/11341/newsletter_it_IT=[false], status=[0], ddm/11341/vseobecny_autor_fr_FR=[odbor], ddm/11341/newsletter_pl_PL=[false], ddm/11341/ddm-gallery-field_es_ES=[2852106], ddm/11341/vseobecny_autor_uk_UA=[odbor], ddm/11341/datum_spravy_en_US=[20170811000000], modified=[20170811141501], ddm/11341/datum_spravy_tr_TR=[20170811000000], ddm/11341/vseobecny_autor_it_IT=[odbor], ddm/11341/anotacia_fr_FR=[Skupina členov združenia Seniori slovenskej diplomacie navštívila 14. a 15. júna centrum Malopoľského vojvodstva, Krakov a soľnú baňu vo Wieliczke.], ddm/11341/anotacia_hu_HU=[Skupina členov združenia Seniori slovenskej diplomacie navštívila 14. a 15. júna centrum Malopoľského vojvodstva, Krakov a soľnú baňu vo Wieliczke.], ddm/11341/ddm-gallery-field_tr_TR=[2852106], ddm/11341/datum_spravy_be_BY=[20170811000000], ddm/11341/anotacia_vi_VN=[Skupina členov združenia Seniori slovenskej diplomacie navštívila 14. a 15. júna centrum Malopoľského vojvodstva, Krakov a soľnú baňu vo Wieliczke.], ddm/11341/newsletter_uk_UA=[false], ddm/11341/ddm-gallery-field_fr_FR=[2852106], ddm/11341/text_sl_SL=[Skupina členov združenia Seniori slovenskej diplomacie navštívila 14. a 15. júna centrum Malopoľského vojvodstva, Krakov a soľnú baňu vo Wieliczke. Cesta bola rozložená na pohodlnejší úsek z Bratislavy do Vrútok vlakom a ďalej autobusom do Wieliczky. Po ubytovaní a obede vo Wieliczke pri soľnej bani nasledovala krátka cesta autobusom do Krakova. Pešia prechádzka viedla bránou sv. Floriána do centra mesta na hlavné námestie s dominantou baziliky sv. Márie, jednej z najkrajších gotických bazilík v Poľsku z XIII. storočia, radničnou vežou a výnimočnou 108 m dlhou budovou tržnice Sukienica, so štýlovými obchodíkmi. Na stenách tržnice sú vyobrazené kupecké a cechové erby poľských miest. Ďalej nasledovala návšteva Generálneho konzulátu SR, kde seniorov prijal generálny konzul Ivan Škorupa. V krátkosti informoval o činnosti konzulátu, spolupráci s národnostnou menšinou Slovákov a miestnymi orgánmi. Z konzulátu tzv. kráľovskou cestou prehliadka pokračovala na vápencovú vyvýšeninu nad riekou Wislou, kopec Wawel, kde sa v minulosti koncentrovalo politické a cirkevné dianie celej krajiny. Po prechádzke nádvoriami zámockého areálu nasledoval individuálny program a návrat do hotela. Druhý deň po raňajkách seniori navštívili významnú lokálnu atrakciu, soľnú baňu Wieliczka, kde sa od XIII. storočia dobývala kamenná soľ s prímesou mangánu. Dreveným schodiskom zostúpili 54 poschodí (354 schodov) do hĺbky 125 m pod zemou. Sprievodkyňa okrem legendy o vzniku bane Sv. Kingy, oboznámila účastníkov aj so zaujímavosťami z histórie ťažby soli a previedla ich rôznymi podzemnými krásami - sálami a kaplnkami. V roku 1978 bola soľná baňa zapísaná do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO, v roku 2002 bola ťažba kamennej soli ukončená. Verejnosti je sprístupnených asi 5 % priestorov bane. Po návrate na čerstvý vzduch poschodovým banským výťahom sa naobedovali a nastúpili na spiatočnú cestu domov.], ddm/11341/text_pl_PL=[Skupina členov združenia Seniori slovenskej diplomacie navštívila 14. a 15. júna centrum Malopoľského vojvodstva, Krakov a soľnú baňu vo Wieliczke. Cesta bola rozložená na pohodlnejší úsek z Bratislavy do Vrútok vlakom a ďalej autobusom do Wieliczky. Po ubytovaní a obede vo Wieliczke pri soľnej bani nasledovala krátka cesta autobusom do Krakova. Pešia prechádzka viedla bránou sv. Floriána do centra mesta na hlavné námestie s dominantou baziliky sv. Márie, jednej z najkrajších gotických bazilík v Poľsku z XIII. storočia, radničnou vežou a výnimočnou 108 m dlhou budovou tržnice Sukienica, so štýlovými obchodíkmi. Na stenách tržnice sú vyobrazené kupecké a cechové erby poľských miest. Ďalej nasledovala návšteva Generálneho konzulátu SR, kde seniorov prijal generálny konzul Ivan Škorupa. V krátkosti informoval o činnosti konzulátu, spolupráci s národnostnou menšinou Slovákov a miestnymi orgánmi. Z konzulátu tzv. kráľovskou cestou prehliadka pokračovala na vápencovú vyvýšeninu nad riekou Wislou, kopec Wawel, kde sa v minulosti koncentrovalo politické a cirkevné dianie celej krajiny. Po prechádzke nádvoriami zámockého areálu nasledoval individuálny program a návrat do hotela. Druhý deň po raňajkách seniori navštívili významnú lokálnu atrakciu, soľnú baňu Wieliczka, kde sa od XIII. storočia dobývala kamenná soľ s prímesou mangánu. Dreveným schodiskom zostúpili 54 poschodí (354 schodov) do hĺbky 125 m pod zemou. Sprievodkyňa okrem legendy o vzniku bane Sv. Kingy, oboznámila účastníkov aj so zaujímavosťami z histórie ťažby soli a previedla ich rôznymi podzemnými krásami - sálami a kaplnkami. V roku 1978 bola soľná baňa zapísaná do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO, v roku 2002 bola ťažba kamennej soli ukončená. Verejnosti je sprístupnených asi 5 % priestorov bane. Po návrate na čerstvý vzduch poschodovým banským výťahom sa naobedovali a nastúpili na spiatočnú cestu domov.], ddm/11341/only-zu_es_ES=[false], ddm/11341/vseobecny_autor_sr_RS=[odbor], ddm/11341/ddm-gallery-field_uk_UA=[2852106], ddm/11341/ddm-gallery-field_pl_PL=[2852106], ddm/11341/newsletter_hu_HU=[false], rootEntryClassPK=[2852262], ddm/11341/datum_spravy_pl_PL=[20170811000000], ddm/11341/vseobecny_autor_sk_SK=[odbor], groupRoleId=[10182-10171], ddm/11341/text_zh_CN=[Skupina členov združenia Seniori slovenskej diplomacie navštívila 14. a 15. júna centrum Malopoľského vojvodstva, Krakov a soľnú baňu vo Wieliczke. Cesta bola rozložená na pohodlnejší úsek z Bratislavy do Vrútok vlakom a ďalej autobusom do Wieliczky. Po ubytovaní a obede vo Wieliczke pri soľnej bani nasledovala krátka cesta autobusom do Krakova. Pešia prechádzka viedla bránou sv. Floriána do centra mesta na hlavné námestie s dominantou baziliky sv. Márie, jednej z najkrajších gotických bazilík v Poľsku z XIII. storočia, radničnou vežou a výnimočnou 108 m dlhou budovou tržnice Sukienica, so štýlovými obchodíkmi. Na stenách tržnice sú vyobrazené kupecké a cechové erby poľských miest. Ďalej nasledovala návšteva Generálneho konzulátu SR, kde seniorov prijal generálny konzul Ivan Škorupa. V krátkosti informoval o činnosti konzulátu, spolupráci s národnostnou menšinou Slovákov a miestnymi orgánmi. Z konzulátu tzv. kráľovskou cestou prehliadka pokračovala na vápencovú vyvýšeninu nad riekou Wislou, kopec Wawel, kde sa v minulosti koncentrovalo politické a cirkevné dianie celej krajiny. Po prechádzke nádvoriami zámockého areálu nasledoval individuálny program a návrat do hotela. Druhý deň po raňajkách seniori navštívili významnú lokálnu atrakciu, soľnú baňu Wieliczka, kde sa od XIII. storočia dobývala kamenná soľ s prímesou mangánu. Dreveným schodiskom zostúpili 54 poschodí (354 schodov) do hĺbky 125 m pod zemou. Sprievodkyňa okrem legendy o vzniku bane Sv. Kingy, oboznámila účastníkov aj so zaujímavosťami z histórie ťažby soli a previedla ich rôznymi podzemnými krásami - sálami a kaplnkami. V roku 1978 bola soľná baňa zapísaná do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO, v roku 2002 bola ťažba kamennej soli ukončená. Verejnosti je sprístupnených asi 5 % priestorov bane. Po návrate na čerstvý vzduch poschodovým banským výťahom sa naobedovali a nastúpili na spiatočnú cestu domov.], ddm/11341/text_it_IT=[Skupina členov združenia Seniori slovenskej diplomacie navštívila 14. a 15. júna centrum Malopoľského vojvodstva, Krakov a soľnú baňu vo Wieliczke. Cesta bola rozložená na pohodlnejší úsek z Bratislavy do Vrútok vlakom a ďalej autobusom do Wieliczky. Po ubytovaní a obede vo Wieliczke pri soľnej bani nasledovala krátka cesta autobusom do Krakova. Pešia prechádzka viedla bránou sv. Floriána do centra mesta na hlavné námestie s dominantou baziliky sv. Márie, jednej z najkrajších gotických bazilík v Poľsku z XIII. storočia, radničnou vežou a výnimočnou 108 m dlhou budovou tržnice Sukienica, so štýlovými obchodíkmi. Na stenách tržnice sú vyobrazené kupecké a cechové erby poľských miest. Ďalej nasledovala návšteva Generálneho konzulátu SR, kde seniorov prijal generálny konzul Ivan Škorupa. V krátkosti informoval o činnosti konzulátu, spolupráci s národnostnou menšinou Slovákov a miestnymi orgánmi. Z konzulátu tzv. kráľovskou cestou prehliadka pokračovala na vápencovú vyvýšeninu nad riekou Wislou, kopec Wawel, kde sa v minulosti koncentrovalo politické a cirkevné dianie celej krajiny. Po prechádzke nádvoriami zámockého areálu nasledoval individuálny program a návrat do hotela. Druhý deň po raňajkách seniori navštívili významnú lokálnu atrakciu, soľnú baňu Wieliczka, kde sa od XIII. storočia dobývala kamenná soľ s prímesou mangánu. Dreveným schodiskom zostúpili 54 poschodí (354 schodov) do hĺbky 125 m pod zemou. Sprievodkyňa okrem legendy o vzniku bane Sv. Kingy, oboznámila účastníkov aj so zaujímavosťami z histórie ťažby soli a previedla ich rôznymi podzemnými krásami - sálami a kaplnkami. V roku 1978 bola soľná baňa zapísaná do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO, v roku 2002 bola ťažba kamennej soli ukončená. Verejnosti je sprístupnených asi 5 % priestorov bane. Po návrate na čerstvý vzduch poschodovým banským výťahom sa naobedovali a nastúpili na spiatočnú cestu domov.], ddmTemplateKey=[19701], ddm/11341/priorita_zh_CN=[ekon_top], ddm/11341/only-zu_fr_FR=[false], ddm/11341/text_vi_VN=[Skupina členov združenia Seniori slovenskej diplomacie navštívila 14. a 15. júna centrum Malopoľského vojvodstva, Krakov a soľnú baňu vo Wieliczke. Cesta bola rozložená na pohodlnejší úsek z Bratislavy do Vrútok vlakom a ďalej autobusom do Wieliczky. Po ubytovaní a obede vo Wieliczke pri soľnej bani nasledovala krátka cesta autobusom do Krakova. Pešia prechádzka viedla bránou sv. Floriána do centra mesta na hlavné námestie s dominantou baziliky sv. Márie, jednej z najkrajších gotických bazilík v Poľsku z XIII. storočia, radničnou vežou a výnimočnou 108 m dlhou budovou tržnice Sukienica, so štýlovými obchodíkmi. Na stenách tržnice sú vyobrazené kupecké a cechové erby poľských miest. Ďalej nasledovala návšteva Generálneho konzulátu SR, kde seniorov prijal generálny konzul Ivan Škorupa. V krátkosti informoval o činnosti konzulátu, spolupráci s národnostnou menšinou Slovákov a miestnymi orgánmi. Z konzulátu tzv. kráľovskou cestou prehliadka pokračovala na vápencovú vyvýšeninu nad riekou Wislou, kopec Wawel, kde sa v minulosti koncentrovalo politické a cirkevné dianie celej krajiny. Po prechádzke nádvoriami zámockého areálu nasledoval individuálny program a návrat do hotela. Druhý deň po raňajkách seniori navštívili významnú lokálnu atrakciu, soľnú baňu Wieliczka, kde sa od XIII. storočia dobývala kamenná soľ s prímesou mangánu. Dreveným schodiskom zostúpili 54 poschodí (354 schodov) do hĺbky 125 m pod zemou. Sprievodkyňa okrem legendy o vzniku bane Sv. Kingy, oboznámila účastníkov aj so zaujímavosťami z histórie ťažby soli a previedla ich rôznymi podzemnými krásami - sálami a kaplnkami. V roku 1978 bola soľná baňa zapísaná do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO, v roku 2002 bola ťažba kamennej soli ukončená. Verejnosti je sprístupnených asi 5 % priestorov bane. Po návrate na čerstvý vzduch poschodovým banským výťahom sa naobedovali a nastúpili na spiatočnú cestu domov.], ddm/11341/only-zu_tr_TR=[false], ddmStructureKey=[19502], ddm/11341/text_es_ES=[Skupina členov združenia Seniori slovenskej diplomacie navštívila 14. a 15. júna centrum Malopoľského vojvodstva, Krakov a soľnú baňu vo Wieliczke. Cesta bola rozložená na pohodlnejší úsek z Bratislavy do Vrútok vlakom a ďalej autobusom do Wieliczky. Po ubytovaní a obede vo Wieliczke pri soľnej bani nasledovala krátka cesta autobusom do Krakova. Pešia prechádzka viedla bránou sv. Floriána do centra mesta na hlavné námestie s dominantou baziliky sv. Márie, jednej z najkrajších gotických bazilík v Poľsku z XIII. storočia, radničnou vežou a výnimočnou 108 m dlhou budovou tržnice Sukienica, so štýlovými obchodíkmi. Na stenách tržnice sú vyobrazené kupecké a cechové erby poľských miest. Ďalej nasledovala návšteva Generálneho konzulátu SR, kde seniorov prijal generálny konzul Ivan Škorupa. V krátkosti informoval o činnosti konzulátu, spolupráci s národnostnou menšinou Slovákov a miestnymi orgánmi. Z konzulátu tzv. kráľovskou cestou prehliadka pokračovala na vápencovú vyvýšeninu nad riekou Wislou, kopec Wawel, kde sa v minulosti koncentrovalo politické a cirkevné dianie celej krajiny. Po prechádzke nádvoriami zámockého areálu nasledoval individuálny program a návrat do hotela. Druhý deň po raňajkách seniori navštívili významnú lokálnu atrakciu, soľnú baňu Wieliczka, kde sa od XIII. storočia dobývala kamenná soľ s prímesou mangánu. Dreveným schodiskom zostúpili 54 poschodí (354 schodov) do hĺbky 125 m pod zemou. Sprievodkyňa okrem legendy o vzniku bane Sv. Kingy, oboznámila účastníkov aj so zaujímavosťami z histórie ťažby soli a previedla ich rôznymi podzemnými krásami - sálami a kaplnkami. V roku 1978 bola soľná baňa zapísaná do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO, v roku 2002 bola ťažba kamennej soli ukončená. Verejnosti je sprístupnených asi 5 % priestorov bane. Po návrate na čerstvý vzduch poschodovým banským výťahom sa naobedovali a nastúpili na spiatočnú cestu domov.], ddm/11341/anotacia_be_BY=[Skupina členov združenia Seniori slovenskej diplomacie navštívila 14. a 15. júna centrum Malopoľského vojvodstva, Krakov a soľnú baňu vo Wieliczke.], ddm/11341/priorita_es_ES=[ekon_top], ddm/11341/only-zu_hu_HU=[false], ddm/11341/datum_spravy_hu_HU=[20170811000000], ddm/11341/priorita_sr_RS=[ekon_top], localized_title=[seniori boli v krakove], ddm/11341/priorita_vi_VN=[ekon_top], ddm/11341/ddm-gallery-field_pt_BR=[2852106], ddm/11341/ddm-gallery-field_de_DE=[2852106], treePath=[30303, 2626302, 2844969], classTypeId=[11341], ddm/11341/only-zu_be_BY=[false], ddm/11341/priorita_pt_BR=[ekon_top], localized_title_sk_SK=[seniori boli v krakove], ddm/11341/datum_spravy_es_ES=[20170811000000], ddm/11341/text_be_BY=[Skupina členov združenia Seniori slovenskej diplomacie navštívila 14. a 15. júna centrum Malopoľského vojvodstva, Krakov a soľnú baňu vo Wieliczke. Cesta bola rozložená na pohodlnejší úsek z Bratislavy do Vrútok vlakom a ďalej autobusom do Wieliczky. Po ubytovaní a obede vo Wieliczke pri soľnej bani nasledovala krátka cesta autobusom do Krakova. Pešia prechádzka viedla bránou sv. Floriána do centra mesta na hlavné námestie s dominantou baziliky sv. Márie, jednej z najkrajších gotických bazilík v Poľsku z XIII. storočia, radničnou vežou a výnimočnou 108 m dlhou budovou tržnice Sukienica, so štýlovými obchodíkmi. Na stenách tržnice sú vyobrazené kupecké a cechové erby poľských miest. Ďalej nasledovala návšteva Generálneho konzulátu SR, kde seniorov prijal generálny konzul Ivan Škorupa. V krátkosti informoval o činnosti konzulátu, spolupráci s národnostnou menšinou Slovákov a miestnymi orgánmi. Z konzulátu tzv. kráľovskou cestou prehliadka pokračovala na vápencovú vyvýšeninu nad riekou Wislou, kopec Wawel, kde sa v minulosti koncentrovalo politické a cirkevné dianie celej krajiny. Po prechádzke nádvoriami zámockého areálu nasledoval individuálny program a návrat do hotela. Druhý deň po raňajkách seniori navštívili významnú lokálnu atrakciu, soľnú baňu Wieliczka, kde sa od XIII. storočia dobývala kamenná soľ s prímesou mangánu. Dreveným schodiskom zostúpili 54 poschodí (354 schodov) do hĺbky 125 m pod zemou. Sprievodkyňa okrem legendy o vzniku bane Sv. Kingy, oboznámila účastníkov aj so zaujímavosťami z histórie ťažby soli a previedla ich rôznymi podzemnými krásami - sálami a kaplnkami. V roku 1978 bola soľná baňa zapísaná do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO, v roku 2002 bola ťažba kamennej soli ukončená. Verejnosti je sprístupnených asi 5 % priestorov bane. Po návrate na čerstvý vzduch poschodovým banským výťahom sa naobedovali a nastúpili na spiatočnú cestu domov.], ddm/11341/vseobecny_autor_vi_VN=[odbor], ddm/11341/newsletter_sl_SL=[false], ddm/11341/ddm-gallery-field_sl_SL=[2852106], ddm/11341/datum_spravy_zh_CN=[20170811000000], ddm/11341/newsletter_sk_SK=[false], ddm/11341/anotacia_ko_KR=[Skupina členov združenia Seniori slovenskej diplomacie navštívila 14. a 15. júna centrum Malopoľského vojvodstva, Krakov a soľnú baňu vo Wieliczke.], ddm/11341/text_en_US=[Skupina členov združenia Seniori slovenskej diplomacie navštívila 14. a 15. júna centrum Malopoľského vojvodstva, Krakov a soľnú baňu vo Wieliczke. Cesta bola rozložená na pohodlnejší úsek z Bratislavy do Vrútok vlakom a ďalej autobusom do Wieliczky. Po ubytovaní a obede vo Wieliczke pri soľnej bani nasledovala krátka cesta autobusom do Krakova. Pešia prechádzka viedla bránou sv. Floriána do centra mesta na hlavné námestie s dominantou baziliky sv. Márie, jednej z najkrajších gotických bazilík v Poľsku z XIII. storočia, radničnou vežou a výnimočnou 108 m dlhou budovou tržnice Sukienica, so štýlovými obchodíkmi. Na stenách tržnice sú vyobrazené kupecké a cechové erby poľských miest. Ďalej nasledovala návšteva Generálneho konzulátu SR, kde seniorov prijal generálny konzul Ivan Škorupa. V krátkosti informoval o činnosti konzulátu, spolupráci s národnostnou menšinou Slovákov a miestnymi orgánmi. Z konzulátu tzv. kráľovskou cestou prehliadka pokračovala na vápencovú vyvýšeninu nad riekou Wislou, kopec Wawel, kde sa v minulosti koncentrovalo politické a cirkevné dianie celej krajiny. Po prechádzke nádvoriami zámockého areálu nasledoval individuálny program a návrat do hotela. Druhý deň po raňajkách seniori navštívili významnú lokálnu atrakciu, soľnú baňu Wieliczka, kde sa od XIII. storočia dobývala kamenná soľ s prímesou mangánu. Dreveným schodiskom zostúpili 54 poschodí (354 schodov) do hĺbky 125 m pod zemou. Sprievodkyňa okrem legendy o vzniku bane Sv. Kingy, oboznámila účastníkov aj so zaujímavosťami z histórie ťažby soli a previedla ich rôznymi podzemnými krásami - sálami a kaplnkami. V roku 1978 bola soľná baňa zapísaná do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO, v roku 2002 bola ťažba kamennej soli ukončená. Verejnosti je sprístupnených asi 5 % priestorov bane. Po návrate na čerstvý vzduch poschodovým banským výťahom sa naobedovali a nastúpili na spiatočnú cestu domov.], stagingGroup=[false], ddm/11341/newsletter_ko_KR=[false], ddm/11341/only-zu_en_US=[false], classPK=[0], ddm/11341/only-zu_de_DE=[false], companyId=[10155], ddm/11341/priorita_sl_SL=[ekon_top], ddm/11341/only-zu_uk_UA=[false], ddm/11341/vseobecny_autor_tr_TR=[odbor]}
{scopeGroupId=[10182], ddm/11341/priorita_en_US=[bezna], ddm/11341/ddm-gallery-field_en_US=[2786212], ddm/11341/vseobecny_autor_be_BY=[odbor], priority_sortable=[0.0], defaultLanguageId=[sk_SK], ddm/11341/text_uk_UA=[Jarné akcie občianskeho združenia Seniori Slovenskej diplomacie vyvrcholili 30. mája 2017 prehliadkou barokovej záhrady na nádvorí Bratislavského hradu a návštevou priestorov hradu, kde je inštalovaná výstava Kelti na našom území. Po krásnej a reprezentačnej barokovej záhrade členov združenia sprevádzal Branislav Resutík. Výstavu v suteréne hradu predstavujúcu komplexný prehľad života Keltov v regióne hraničiacom s Rímskou ríšou doplnil osobnými poznatkami a nálezmi počas prác na obnove areálu v minulých rokoch. Prehliadku reprezentačných priestorov na prvom poschodí hradu viedol šéf kancelárie NR SR Ľubomír Adamišin. Zaujímavý výklad doplnil aj fotografiami z obdobia od roku 1993, vzniku Slovenskej republiky, ktoré dokumentovali prijatia najvyšších zahraničných štátnych predstaviteľov na Bratislavskom hrade. Pri tejto príležitosti predseda OZ Seniori Slovenskej diplomacie Silvester Minarovič podpísal Dohodu o spolupráci s prezidentom HDK Smiljanom Šimacom. Chorvátsku delegáciu tvorili prezident HDK Smiljan Šimac, len Správnej rady HDK (bývalý viceprezident HDK)Mišo Munivrana a člen Správnej rady a redaktor časopisu HDK Zvonimir Marič. ], ddm/11341/ddm-gallery-field_sr_RS=[2786212], ddm/11341/vseobecny_autor_ru_RU=[odbor], ddm/11341/priorita_hu_HU=[bezna], ddm/11341/vseobecny_autor_pl_PL=[odbor], ddm/11341/newsletter_de_DE=[false], ddm/11341/ddm-gallery-field_it_IT=[2786212], ddm/11341/anotacia_sl_SL=[Jarné akcie občianskeho združenia Seniori Slovenskej diplomacie vyvrcholili 30. mája 2017 prehliadkou barokovej záhrady na nádvorí Bratislavského hradu a návštevou priestorov hradu, kde je inštalovaná výstava Kelti na našom území.], ddm/11341/only-zu_it_IT=[false], ddm/11341/newsletter_fr_FR=[false], ddm/11341/newsletter_tr_TR=[false], ddm/11341/datum_spravy_sl_SL=[20170602000000], portletId=[15], ddm/11341/priorita_it_IT=[bezna], roleId=[10163, 10164], displayDate=[20170602141700], ddm/11341/newsletter_be_BY=[false], expirationDate=[2922789940817081255], ddm/11341/datum_spravy_vi_VN=[20170602000000], ddm/11341/priorita_tr_TR=[bezna], ddm/11341/only-zu_pl_PL=[false], ddm/11341/ddm-gallery-field_zh_CN=[2786212], ddm/11341/datum_spravy_uk_UA=[20170602000000], ddm/11341/anotacia_zh_CN=[Jarné akcie občianskeho združenia Seniori Slovenskej diplomacie vyvrcholili 30. mája 2017 prehliadkou barokovej záhrady na nádvorí Bratislavského hradu a návštevou priestorov hradu, kde je inštalovaná výstava Kelti na našom území.], entryClassPK=[2787448], ddm/11341/ddm-gallery-field_ko_KR=[2786212], ddm/11341/newsletter_vi_VN=[false], assetCategoryTitles=[seniori slovenskej diplomacie], content=[

Jarné akcie občianskeho združenia Seniori Slovenskej diplomacie vyvrcholili 30. mája 2017 prehliadkou barokovej záhrady na nádvorí Bratislavského hradu a návštevou priestorov hradu, kde je inštalovaná výstava Kelti na našom území. 

 

Po krásnej a reprezentačnej barokovej záhrade členov združenia sprevádzal Branislav Resutík. Výstavu v suteréne hradu predstavujúcu komplexný prehľad života Keltov v regióne hraničiacom s Rímskou ríšou doplnil osobnými poznatkami a nálezmi počas prác na obnove areálu v minulých rokoch. 

 

Prehliadku reprezentačných priestorov na prvom poschodí hradu viedol šéf kancelárie NR SR Ľubomír Adamišin. Zaujímavý výklad doplnil aj fotografiami z obdobia od roku 1993, vzniku Slovenskej republiky, ktoré dokumentovali prijatia najvyšších zahraničných štátnych predstaviteľov na Bratislavskom hrade. 

 

Pri tejto príležitosti predseda OZ Seniori Slovenskej diplomacie Silvester Minarovič podpísal Dohodu o spolupráci s prezidentom HDK Smiljanom Šimacom. Chorvátsku delegáciu tvorili prezident HDK Smiljan Šimac, len Správnej rady HDK (bývalý viceprezident HDK)Mišo Munivrana a člen Správnej rady a redaktor časopisu HDK Zvonimir Marič. 

20170602000000 false odbor ["2786212"] null Jarné akcie občianskeho združenia Seniori Slovenskej diplomacie vyvrcholili 30. mája 2017 prehliadkou barokovej záhrady na nádvorí Bratislavského hradu a návštevou priestorov hradu, kde je inštalovaná výstava Kelti na našom území. null null null false bezna null ], ddm/11341/newsletter_zh_CN=[false], assetCategoryIds=[22197], ddm/11341/newsletter_en_US=[false], viewCount_sortable=[230], ddm/11341/anotacia_it_IT=[Jarné akcie občianskeho združenia Seniori Slovenskej diplomacie vyvrcholili 30. mája 2017 prehliadkou barokovej záhrady na nádvorí Bratislavského hradu a návštevou priestorov hradu, kde je inštalovaná výstava Kelti na našom území.], assetCategoryTitles_sk_SK=[seniori slovenskej diplomacie], ddm/11341/text_ru_RU=[Jarné akcie občianskeho združenia Seniori Slovenskej diplomacie vyvrcholili 30. mája 2017 prehliadkou barokovej záhrady na nádvorí Bratislavského hradu a návštevou priestorov hradu, kde je inštalovaná výstava Kelti na našom území. Po krásnej a reprezentačnej barokovej záhrade členov združenia sprevádzal Branislav Resutík. Výstavu v suteréne hradu predstavujúcu komplexný prehľad života Keltov v regióne hraničiacom s Rímskou ríšou doplnil osobnými poznatkami a nálezmi počas prác na obnove areálu v minulých rokoch. Prehliadku reprezentačných priestorov na prvom poschodí hradu viedol šéf kancelárie NR SR Ľubomír Adamišin. Zaujímavý výklad doplnil aj fotografiami z obdobia od roku 1993, vzniku Slovenskej republiky, ktoré dokumentovali prijatia najvyšších zahraničných štátnych predstaviteľov na Bratislavskom hrade. Pri tejto príležitosti predseda OZ Seniori Slovenskej diplomacie Silvester Minarovič podpísal Dohodu o spolupráci s prezidentom HDK Smiljanom Šimacom. Chorvátsku delegáciu tvorili prezident HDK Smiljan Šimac, len Správnej rady HDK (bývalý viceprezident HDK)Mišo Munivrana a člen Správnej rady a redaktor časopisu HDK Zvonimir Marič. ], ratings=[0.0], viewCount=[230], content_sk_SK=[

Jarné akcie občianskeho združenia Seniori Slovenskej diplomacie vyvrcholili 30. mája 2017 prehliadkou barokovej záhrady na nádvorí Bratislavského hradu a návštevou priestorov hradu, kde je inštalovaná výstava Kelti na našom území. 

 

Po krásnej a reprezentačnej barokovej záhrade členov združenia sprevádzal Branislav Resutík. Výstavu v suteréne hradu predstavujúcu komplexný prehľad života Keltov v regióne hraničiacom s Rímskou ríšou doplnil osobnými poznatkami a nálezmi počas prác na obnove areálu v minulých rokoch. 

 

Prehliadku reprezentačných priestorov na prvom poschodí hradu viedol šéf kancelárie NR SR Ľubomír Adamišin. Zaujímavý výklad doplnil aj fotografiami z obdobia od roku 1993, vzniku Slovenskej republiky, ktoré dokumentovali prijatia najvyšších zahraničných štátnych predstaviteľov na Bratislavskom hrade. 

 

Pri tejto príležitosti predseda OZ Seniori Slovenskej diplomacie Silvester Minarovič podpísal Dohodu o spolupráci s prezidentom HDK Smiljanom Šimacom. Chorvátsku delegáciu tvorili prezident HDK Smiljan Šimac, len Správnej rady HDK (bývalý viceprezident HDK)Mišo Munivrana a člen Správnej rady a redaktor časopisu HDK Zvonimir Marič. 

20170602000000 false odbor ["2786212"] null Jarné akcie občianskeho združenia Seniori Slovenskej diplomacie vyvrcholili 30. mája 2017 prehliadkou barokovej záhrady na nádvorí Bratislavského hradu a návštevou priestorov hradu, kde je inštalovaná výstava Kelti na našom území. null null null false bezna null ], ddm/11341/anotacia_sr_RS=[Jarné akcie občianskeho združenia Seniori Slovenskej diplomacie vyvrcholili 30. mája 2017 prehliadkou barokovej záhrady na nádvorí Bratislavského hradu a návštevou priestorov hradu, kde je inštalovaná výstava Kelti na našom území.], title_sk_SK=[Seniori na Bratislavskom hrade], ddm/11341/text_sk_SK=[Jarné akcie občianskeho združenia Seniori Slovenskej diplomacie vyvrcholili 30. mája 2017 prehliadkou barokovej záhrady na nádvorí Bratislavského hradu a návštevou priestorov hradu, kde je inštalovaná výstava Kelti na našom území. Po krásnej a reprezentačnej barokovej záhrade členov združenia sprevádzal Branislav Resutík. Výstavu v suteréne hradu predstavujúcu komplexný prehľad života Keltov v regióne hraničiacom s Rímskou ríšou doplnil osobnými poznatkami a nálezmi počas prác na obnove areálu v minulých rokoch. Prehliadku reprezentačných priestorov na prvom poschodí hradu viedol šéf kancelárie NR SR Ľubomír Adamišin. Zaujímavý výklad doplnil aj fotografiami z obdobia od roku 1993, vzniku Slovenskej republiky, ktoré dokumentovali prijatia najvyšších zahraničných štátnych predstaviteľov na Bratislavskom hrade. Pri tejto príležitosti predseda OZ Seniori Slovenskej diplomacie Silvester Minarovič podpísal Dohodu o spolupráci s prezidentom HDK Smiljanom Šimacom. Chorvátsku delegáciu tvorili prezident HDK Smiljan Šimac, len Správnej rady HDK (bývalý viceprezident HDK)Mišo Munivrana a člen Správnej rady a redaktor časopisu HDK Zvonimir Marič. ], ddm/11341/priorita_pl_PL=[bezna], ddm/11341/only-zu_pt_BR=[false], version=[1.0], folderId=[2784842], ddm/11341/ddm-gallery-field_hu_HU=[2786212], ddm/11341/newsletter_ru_RU=[false], title=[Seniori na Bratislavskom hrade], ddm/11341/only-zu_sr_RS=[false], ddm/11341/text_de_DE=[Jarné akcie občianskeho združenia Seniori Slovenskej diplomacie vyvrcholili 30. mája 2017 prehliadkou barokovej záhrady na nádvorí Bratislavského hradu a návštevou priestorov hradu, kde je inštalovaná výstava Kelti na našom území. Po krásnej a reprezentačnej barokovej záhrade členov združenia sprevádzal Branislav Resutík. Výstavu v suteréne hradu predstavujúcu komplexný prehľad života Keltov v regióne hraničiacom s Rímskou ríšou doplnil osobnými poznatkami a nálezmi počas prác na obnove areálu v minulých rokoch. Prehliadku reprezentačných priestorov na prvom poschodí hradu viedol šéf kancelárie NR SR Ľubomír Adamišin. Zaujímavý výklad doplnil aj fotografiami z obdobia od roku 1993, vzniku Slovenskej republiky, ktoré dokumentovali prijatia najvyšších zahraničných štátnych predstaviteľov na Bratislavskom hrade. Pri tejto príležitosti predseda OZ Seniori Slovenskej diplomacie Silvester Minarovič podpísal Dohodu o spolupráci s prezidentom HDK Smiljanom Šimacom. Chorvátsku delegáciu tvorili prezident HDK Smiljan Šimac, len Správnej rady HDK (bývalý viceprezident HDK)Mišo Munivrana a člen Správnej rady a redaktor časopisu HDK Zvonimir Marič. ], ddm/11341/priorita_uk_UA=[bezna], ddm/11341/text_fr_FR=[Jarné akcie občianskeho združenia Seniori Slovenskej diplomacie vyvrcholili 30. mája 2017 prehliadkou barokovej záhrady na nádvorí Bratislavského hradu a návštevou priestorov hradu, kde je inštalovaná výstava Kelti na našom území. Po krásnej a reprezentačnej barokovej záhrade členov združenia sprevádzal Branislav Resutík. Výstavu v suteréne hradu predstavujúcu komplexný prehľad života Keltov v regióne hraničiacom s Rímskou ríšou doplnil osobnými poznatkami a nálezmi počas prác na obnove areálu v minulých rokoch. Prehliadku reprezentačných priestorov na prvom poschodí hradu viedol šéf kancelárie NR SR Ľubomír Adamišin. Zaujímavý výklad doplnil aj fotografiami z obdobia od roku 1993, vzniku Slovenskej republiky, ktoré dokumentovali prijatia najvyšších zahraničných štátnych predstaviteľov na Bratislavskom hrade. Pri tejto príležitosti predseda OZ Seniori Slovenskej diplomacie Silvester Minarovič podpísal Dohodu o spolupráci s prezidentom HDK Smiljanom Šimacom. Chorvátsku delegáciu tvorili prezident HDK Smiljan Šimac, len Správnej rady HDK (bývalý viceprezident HDK)Mišo Munivrana a člen Správnej rady a redaktor časopisu HDK Zvonimir Marič. ], ddm/11341/anotacia_uk_UA=[Jarné akcie občianskeho združenia Seniori Slovenskej diplomacie vyvrcholili 30. mája 2017 prehliadkou barokovej záhrady na nádvorí Bratislavského hradu a návštevou priestorov hradu, kde je inštalovaná výstava Kelti na našom území.], ddm/11341/anotacia_pl_PL=[Jarné akcie občianskeho združenia Seniori Slovenskej diplomacie vyvrcholili 30. mája 2017 prehliadkou barokovej záhrady na nádvorí Bratislavského hradu a návštevou priestorov hradu, kde je inštalovaná výstava Kelti na našom území.], title_sortable=[seniori na bratislavskom hrade], createDate=[20170602141809], ddm/11341/text_tr_TR=[Jarné akcie občianskeho združenia Seniori Slovenskej diplomacie vyvrcholili 30. mája 2017 prehliadkou barokovej záhrady na nádvorí Bratislavského hradu a návštevou priestorov hradu, kde je inštalovaná výstava Kelti na našom území. Po krásnej a reprezentačnej barokovej záhrade členov združenia sprevádzal Branislav Resutík. Výstavu v suteréne hradu predstavujúcu komplexný prehľad života Keltov v regióne hraničiacom s Rímskou ríšou doplnil osobnými poznatkami a nálezmi počas prác na obnove areálu v minulých rokoch. Prehliadku reprezentačných priestorov na prvom poschodí hradu viedol šéf kancelárie NR SR Ľubomír Adamišin. Zaujímavý výklad doplnil aj fotografiami z obdobia od roku 1993, vzniku Slovenskej republiky, ktoré dokumentovali prijatia najvyšších zahraničných štátnych predstaviteľov na Bratislavskom hrade. Pri tejto príležitosti predseda OZ Seniori Slovenskej diplomacie Silvester Minarovič podpísal Dohodu o spolupráci s prezidentom HDK Smiljanom Šimacom. Chorvátsku delegáciu tvorili prezident HDK Smiljan Šimac, len Správnej rady HDK (bývalý viceprezident HDK)Mišo Munivrana a člen Správnej rady a redaktor časopisu HDK Zvonimir Marič. ], entryClassName=[com.liferay.portlet.journal.model.JournalArticle], ddm/11341/only-zu_sl_SL=[false], ddm/11341/anotacia_de_DE=[Jarné akcie občianskeho združenia Seniori Slovenskej diplomacie vyvrcholili 30. mája 2017 prehliadkou barokovej záhrady na nádvorí Bratislavského hradu a návštevou priestorov hradu, kde je inštalovaná výstava Kelti na našom území.], ddm/11341/datum_spravy_de_DE=[20170602000000], ddm/11341/vseobecny_autor_es_ES=[odbor], ddm/11341/priorita_ko_KR=[bezna], ddm/11341/anotacia_es_ES=[Jarné akcie občianskeho združenia Seniori Slovenskej diplomacie vyvrcholili 30. mája 2017 prehliadkou barokovej záhrady na nádvorí Bratislavského hradu a návštevou priestorov hradu, kde je inštalovaná výstava Kelti na našom území.], ddm/11341/text_ko_KR=[Jarné akcie občianskeho združenia Seniori Slovenskej diplomacie vyvrcholili 30. mája 2017 prehliadkou barokovej záhrady na nádvorí Bratislavského hradu a návštevou priestorov hradu, kde je inštalovaná výstava Kelti na našom území. Po krásnej a reprezentačnej barokovej záhrade členov združenia sprevádzal Branislav Resutík. Výstavu v suteréne hradu predstavujúcu komplexný prehľad života Keltov v regióne hraničiacom s Rímskou ríšou doplnil osobnými poznatkami a nálezmi počas prác na obnove areálu v minulých rokoch. Prehliadku reprezentačných priestorov na prvom poschodí hradu viedol šéf kancelárie NR SR Ľubomír Adamišin. Zaujímavý výklad doplnil aj fotografiami z obdobia od roku 1993, vzniku Slovenskej republiky, ktoré dokumentovali prijatia najvyšších zahraničných štátnych predstaviteľov na Bratislavskom hrade. Pri tejto príležitosti predseda OZ Seniori Slovenskej diplomacie Silvester Minarovič podpísal Dohodu o spolupráci s prezidentom HDK Smiljanom Šimacom. Chorvátsku delegáciu tvorili prezident HDK Smiljan Šimac, len Správnej rady HDK (bývalý viceprezident HDK)Mišo Munivrana a člen Správnej rady a redaktor časopisu HDK Zvonimir Marič. ], ddm/11341/only-zu_sk_SK=[false], ddm/11341/datum_spravy_fr_FR=[20170602000000], ddm/11341/vseobecny_autor_pt_BR=[odbor], ddm/11341/ddm-gallery-field_sk_SK=[2786212], ddm/11341/text_pt_BR=[Jarné akcie občianskeho združenia Seniori Slovenskej diplomacie vyvrcholili 30. mája 2017 prehliadkou barokovej záhrady na nádvorí Bratislavského hradu a návštevou priestorov hradu, kde je inštalovaná výstava Kelti na našom území. Po krásnej a reprezentačnej barokovej záhrade členov združenia sprevádzal Branislav Resutík. Výstavu v suteréne hradu predstavujúcu komplexný prehľad života Keltov v regióne hraničiacom s Rímskou ríšou doplnil osobnými poznatkami a nálezmi počas prác na obnove areálu v minulých rokoch. Prehliadku reprezentačných priestorov na prvom poschodí hradu viedol šéf kancelárie NR SR Ľubomír Adamišin. Zaujímavý výklad doplnil aj fotografiami z obdobia od roku 1993, vzniku Slovenskej republiky, ktoré dokumentovali prijatia najvyšších zahraničných štátnych predstaviteľov na Bratislavskom hrade. Pri tejto príležitosti predseda OZ Seniori Slovenskej diplomacie Silvester Minarovič podpísal Dohodu o spolupráci s prezidentom HDK Smiljanom Šimacom. Chorvátsku delegáciu tvorili prezident HDK Smiljan Šimac, len Správnej rady HDK (bývalý viceprezident HDK)Mišo Munivrana a člen Správnej rady a redaktor časopisu HDK Zvonimir Marič. ], ddm/11341/vseobecny_autor_ko_KR=[odbor], ddm/11341/anotacia_en_US=[Jarné akcie občianskeho združenia Seniori Slovenskej diplomacie vyvrcholili 30. mája 2017 prehliadkou barokovej záhrady na nádvorí Bratislavského hradu a návštevou priestorov hradu, kde je inštalovaná výstava Kelti na našom území.], ddm/11341/anotacia_tr_TR=[Jarné akcie občianskeho združenia Seniori Slovenskej diplomacie vyvrcholili 30. mája 2017 prehliadkou barokovej záhrady na nádvorí Bratislavského hradu a návštevou priestorov hradu, kde je inštalovaná výstava Kelti na našom území.], groupId=[10182], ddm/11341/priorita_be_BY=[bezna], ddm/11341/only-zu_ko_KR=[false], ddm/11341/datum_spravy_ru_RU=[20170602000000], ddm/11341/only-zu_zh_CN=[false], ddm/11341/newsletter_pt_BR=[false], ddm/11341/text_sr_RS=[Jarné akcie občianskeho združenia Seniori Slovenskej diplomacie vyvrcholili 30. mája 2017 prehliadkou barokovej záhrady na nádvorí Bratislavského hradu a návštevou priestorov hradu, kde je inštalovaná výstava Kelti na našom území. Po krásnej a reprezentačnej barokovej záhrade členov združenia sprevádzal Branislav Resutík. Výstavu v suteréne hradu predstavujúcu komplexný prehľad života Keltov v regióne hraničiacom s Rímskou ríšou doplnil osobnými poznatkami a nálezmi počas prác na obnove areálu v minulých rokoch. Prehliadku reprezentačných priestorov na prvom poschodí hradu viedol šéf kancelárie NR SR Ľubomír Adamišin. Zaujímavý výklad doplnil aj fotografiami z obdobia od roku 1993, vzniku Slovenskej republiky, ktoré dokumentovali prijatia najvyšších zahraničných štátnych predstaviteľov na Bratislavskom hrade. Pri tejto príležitosti predseda OZ Seniori Slovenskej diplomacie Silvester Minarovič podpísal Dohodu o spolupráci s prezidentom HDK Smiljanom Šimacom. Chorvátsku delegáciu tvorili prezident HDK Smiljan Šimac, len Správnej rady HDK (bývalý viceprezident HDK)Mišo Munivrana a člen Správnej rady a redaktor časopisu HDK Zvonimir Marič. ], ddm/11341/datum_spravy_sr_RS=[20170602000000], ddm/11341/vseobecny_autor_hu_HU=[odbor], ddm/11341/anotacia_sk_SK=[Jarné akcie občianskeho združenia Seniori Slovenskej diplomacie vyvrcholili 30. mája 2017 prehliadkou barokovej záhrady na nádvorí Bratislavského hradu a návštevou priestorov hradu, kde je inštalovaná výstava Kelti na našom území.], ddm/11341/newsletter_sr_RS=[false], ddm/11341/ddm-gallery-field_be_BY=[2786212], ddm/11341/priorita_fr_FR=[bezna], uid=[15_PORTLET_2787447], ddm/11341/text_hu_HU=[Jarné akcie občianskeho združenia Seniori Slovenskej diplomacie vyvrcholili 30. mája 2017 prehliadkou barokovej záhrady na nádvorí Bratislavského hradu a návštevou priestorov hradu, kde je inštalovaná výstava Kelti na našom území. Po krásnej a reprezentačnej barokovej záhrade členov združenia sprevádzal Branislav Resutík. Výstavu v suteréne hradu predstavujúcu komplexný prehľad života Keltov v regióne hraničiacom s Rímskou ríšou doplnil osobnými poznatkami a nálezmi počas prác na obnove areálu v minulých rokoch. Prehliadku reprezentačných priestorov na prvom poschodí hradu viedol šéf kancelárie NR SR Ľubomír Adamišin. Zaujímavý výklad doplnil aj fotografiami z obdobia od roku 1993, vzniku Slovenskej republiky, ktoré dokumentovali prijatia najvyšších zahraničných štátnych predstaviteľov na Bratislavskom hrade. Pri tejto príležitosti predseda OZ Seniori Slovenskej diplomacie Silvester Minarovič podpísal Dohodu o spolupráci s prezidentom HDK Smiljanom Šimacom. Chorvátsku delegáciu tvorili prezident HDK Smiljan Šimac, len Správnej rady HDK (bývalý viceprezident HDK)Mišo Munivrana a člen Správnej rady a redaktor časopisu HDK Zvonimir Marič. ], ddm/11341/ddm-gallery-field_vi_VN=[2786212], classNameId=[0], ddm/11341/datum_spravy_sk_SK=[20170602000000], ddm/11341/priorita_de_DE=[bezna], ddm/11341/anotacia_ru_RU=[Jarné akcie občianskeho združenia Seniori Slovenskej diplomacie vyvrcholili 30. mája 2017 prehliadkou barokovej záhrady na nádvorí Bratislavského hradu a návštevou priestorov hradu, kde je inštalovaná výstava Kelti na našom území.], type=[general], articleId=[2787446], ddm/11341/priorita_ru_RU=[bezna], ddm/11341/newsletter_es_ES=[false], ddm/11341/ddm-gallery-field_ru_RU=[2786212], priority=[0.0], userId=[1595336], ratings_sortable=[0.0], ddm/11341/datum_spravy_it_IT=[20170602000000], userName=[ľudmila balogová], head=[true], ddm/11341/only-zu_ru_RU=[false], ddm/11341/vseobecny_autor_en_US=[odbor], ddm/11341/vseobecny_autor_zh_CN=[odbor], ddm/11341/vseobecny_autor_de_DE=[odbor], publishDate=[20170602141700], ddm/11341/datum_spravy_ko_KR=[20170602000000], ddm/11341/anotacia_pt_BR=[Jarné akcie občianskeho združenia Seniori Slovenskej diplomacie vyvrcholili 30. mája 2017 prehliadkou barokovej záhrady na nádvorí Bratislavského hradu a návštevou priestorov hradu, kde je inštalovaná výstava Kelti na našom území.], ddm/11341/datum_spravy_pt_BR=[20170602000000], ddm/11341/priorita_sk_SK=[bezna], ddm/11341/only-zu_vi_VN=[false], ddm/11341/vseobecny_autor_sl_SL=[odbor], ddm/11341/newsletter_it_IT=[false], status=[0], ddm/11341/vseobecny_autor_fr_FR=[odbor], ddm/11341/newsletter_pl_PL=[false], ddm/11341/ddm-gallery-field_es_ES=[2786212], ddm/11341/vseobecny_autor_uk_UA=[odbor], ddm/11341/datum_spravy_en_US=[20170602000000], modified=[20170602141809], ddm/11341/datum_spravy_tr_TR=[20170602000000], ddm/11341/vseobecny_autor_it_IT=[odbor], ddm/11341/anotacia_fr_FR=[Jarné akcie občianskeho združenia Seniori Slovenskej diplomacie vyvrcholili 30. mája 2017 prehliadkou barokovej záhrady na nádvorí Bratislavského hradu a návštevou priestorov hradu, kde je inštalovaná výstava Kelti na našom území.], ddm/11341/anotacia_hu_HU=[Jarné akcie občianskeho združenia Seniori Slovenskej diplomacie vyvrcholili 30. mája 2017 prehliadkou barokovej záhrady na nádvorí Bratislavského hradu a návštevou priestorov hradu, kde je inštalovaná výstava Kelti na našom území.], ddm/11341/ddm-gallery-field_tr_TR=[2786212], ddm/11341/datum_spravy_be_BY=[20170602000000], ddm/11341/anotacia_vi_VN=[Jarné akcie občianskeho združenia Seniori Slovenskej diplomacie vyvrcholili 30. mája 2017 prehliadkou barokovej záhrady na nádvorí Bratislavského hradu a návštevou priestorov hradu, kde je inštalovaná výstava Kelti na našom území.], ddm/11341/newsletter_uk_UA=[false], ddm/11341/ddm-gallery-field_fr_FR=[2786212], ddm/11341/text_sl_SL=[Jarné akcie občianskeho združenia Seniori Slovenskej diplomacie vyvrcholili 30. mája 2017 prehliadkou barokovej záhrady na nádvorí Bratislavského hradu a návštevou priestorov hradu, kde je inštalovaná výstava Kelti na našom území. Po krásnej a reprezentačnej barokovej záhrade členov združenia sprevádzal Branislav Resutík. Výstavu v suteréne hradu predstavujúcu komplexný prehľad života Keltov v regióne hraničiacom s Rímskou ríšou doplnil osobnými poznatkami a nálezmi počas prác na obnove areálu v minulých rokoch. Prehliadku reprezentačných priestorov na prvom poschodí hradu viedol šéf kancelárie NR SR Ľubomír Adamišin. Zaujímavý výklad doplnil aj fotografiami z obdobia od roku 1993, vzniku Slovenskej republiky, ktoré dokumentovali prijatia najvyšších zahraničných štátnych predstaviteľov na Bratislavskom hrade. Pri tejto príležitosti predseda OZ Seniori Slovenskej diplomacie Silvester Minarovič podpísal Dohodu o spolupráci s prezidentom HDK Smiljanom Šimacom. Chorvátsku delegáciu tvorili prezident HDK Smiljan Šimac, len Správnej rady HDK (bývalý viceprezident HDK)Mišo Munivrana a člen Správnej rady a redaktor časopisu HDK Zvonimir Marič. ], ddm/11341/text_pl_PL=[Jarné akcie občianskeho združenia Seniori Slovenskej diplomacie vyvrcholili 30. mája 2017 prehliadkou barokovej záhrady na nádvorí Bratislavského hradu a návštevou priestorov hradu, kde je inštalovaná výstava Kelti na našom území. Po krásnej a reprezentačnej barokovej záhrade členov združenia sprevádzal Branislav Resutík. Výstavu v suteréne hradu predstavujúcu komplexný prehľad života Keltov v regióne hraničiacom s Rímskou ríšou doplnil osobnými poznatkami a nálezmi počas prác na obnove areálu v minulých rokoch. Prehliadku reprezentačných priestorov na prvom poschodí hradu viedol šéf kancelárie NR SR Ľubomír Adamišin. Zaujímavý výklad doplnil aj fotografiami z obdobia od roku 1993, vzniku Slovenskej republiky, ktoré dokumentovali prijatia najvyšších zahraničných štátnych predstaviteľov na Bratislavskom hrade. Pri tejto príležitosti predseda OZ Seniori Slovenskej diplomacie Silvester Minarovič podpísal Dohodu o spolupráci s prezidentom HDK Smiljanom Šimacom. Chorvátsku delegáciu tvorili prezident HDK Smiljan Šimac, len Správnej rady HDK (bývalý viceprezident HDK)Mišo Munivrana a člen Správnej rady a redaktor časopisu HDK Zvonimir Marič. ], ddm/11341/only-zu_es_ES=[false], ddm/11341/vseobecny_autor_sr_RS=[odbor], ddm/11341/ddm-gallery-field_uk_UA=[2786212], ddm/11341/ddm-gallery-field_pl_PL=[2786212], ddm/11341/newsletter_hu_HU=[false], rootEntryClassPK=[2787448], ddm/11341/datum_spravy_pl_PL=[20170602000000], ddm/11341/vseobecny_autor_sk_SK=[odbor], groupRoleId=[10182-10171], ddm/11341/text_zh_CN=[Jarné akcie občianskeho združenia Seniori Slovenskej diplomacie vyvrcholili 30. mája 2017 prehliadkou barokovej záhrady na nádvorí Bratislavského hradu a návštevou priestorov hradu, kde je inštalovaná výstava Kelti na našom území. Po krásnej a reprezentačnej barokovej záhrade členov združenia sprevádzal Branislav Resutík. Výstavu v suteréne hradu predstavujúcu komplexný prehľad života Keltov v regióne hraničiacom s Rímskou ríšou doplnil osobnými poznatkami a nálezmi počas prác na obnove areálu v minulých rokoch. Prehliadku reprezentačných priestorov na prvom poschodí hradu viedol šéf kancelárie NR SR Ľubomír Adamišin. Zaujímavý výklad doplnil aj fotografiami z obdobia od roku 1993, vzniku Slovenskej republiky, ktoré dokumentovali prijatia najvyšších zahraničných štátnych predstaviteľov na Bratislavskom hrade. Pri tejto príležitosti predseda OZ Seniori Slovenskej diplomacie Silvester Minarovič podpísal Dohodu o spolupráci s prezidentom HDK Smiljanom Šimacom. Chorvátsku delegáciu tvorili prezident HDK Smiljan Šimac, len Správnej rady HDK (bývalý viceprezident HDK)Mišo Munivrana a člen Správnej rady a redaktor časopisu HDK Zvonimir Marič. ], ddm/11341/text_it_IT=[Jarné akcie občianskeho združenia Seniori Slovenskej diplomacie vyvrcholili 30. mája 2017 prehliadkou barokovej záhrady na nádvorí Bratislavského hradu a návštevou priestorov hradu, kde je inštalovaná výstava Kelti na našom území. Po krásnej a reprezentačnej barokovej záhrade členov združenia sprevádzal Branislav Resutík. Výstavu v suteréne hradu predstavujúcu komplexný prehľad života Keltov v regióne hraničiacom s Rímskou ríšou doplnil osobnými poznatkami a nálezmi počas prác na obnove areálu v minulých rokoch. Prehliadku reprezentačných priestorov na prvom poschodí hradu viedol šéf kancelárie NR SR Ľubomír Adamišin. Zaujímavý výklad doplnil aj fotografiami z obdobia od roku 1993, vzniku Slovenskej republiky, ktoré dokumentovali prijatia najvyšších zahraničných štátnych predstaviteľov na Bratislavskom hrade. Pri tejto príležitosti predseda OZ Seniori Slovenskej diplomacie Silvester Minarovič podpísal Dohodu o spolupráci s prezidentom HDK Smiljanom Šimacom. Chorvátsku delegáciu tvorili prezident HDK Smiljan Šimac, len Správnej rady HDK (bývalý viceprezident HDK)Mišo Munivrana a člen Správnej rady a redaktor časopisu HDK Zvonimir Marič. ], ddmTemplateKey=[19701], ddm/11341/priorita_zh_CN=[bezna], ddm/11341/only-zu_fr_FR=[false], ddm/11341/text_vi_VN=[Jarné akcie občianskeho združenia Seniori Slovenskej diplomacie vyvrcholili 30. mája 2017 prehliadkou barokovej záhrady na nádvorí Bratislavského hradu a návštevou priestorov hradu, kde je inštalovaná výstava Kelti na našom území. Po krásnej a reprezentačnej barokovej záhrade členov združenia sprevádzal Branislav Resutík. Výstavu v suteréne hradu predstavujúcu komplexný prehľad života Keltov v regióne hraničiacom s Rímskou ríšou doplnil osobnými poznatkami a nálezmi počas prác na obnove areálu v minulých rokoch. Prehliadku reprezentačných priestorov na prvom poschodí hradu viedol šéf kancelárie NR SR Ľubomír Adamišin. Zaujímavý výklad doplnil aj fotografiami z obdobia od roku 1993, vzniku Slovenskej republiky, ktoré dokumentovali prijatia najvyšších zahraničných štátnych predstaviteľov na Bratislavskom hrade. Pri tejto príležitosti predseda OZ Seniori Slovenskej diplomacie Silvester Minarovič podpísal Dohodu o spolupráci s prezidentom HDK Smiljanom Šimacom. Chorvátsku delegáciu tvorili prezident HDK Smiljan Šimac, len Správnej rady HDK (bývalý viceprezident HDK)Mišo Munivrana a člen Správnej rady a redaktor časopisu HDK Zvonimir Marič. ], ddm/11341/only-zu_tr_TR=[false], ddmStructureKey=[19502], ddm/11341/text_es_ES=[Jarné akcie občianskeho združenia Seniori Slovenskej diplomacie vyvrcholili 30. mája 2017 prehliadkou barokovej záhrady na nádvorí Bratislavského hradu a návštevou priestorov hradu, kde je inštalovaná výstava Kelti na našom území. Po krásnej a reprezentačnej barokovej záhrade členov združenia sprevádzal Branislav Resutík. Výstavu v suteréne hradu predstavujúcu komplexný prehľad života Keltov v regióne hraničiacom s Rímskou ríšou doplnil osobnými poznatkami a nálezmi počas prác na obnove areálu v minulých rokoch. Prehliadku reprezentačných priestorov na prvom poschodí hradu viedol šéf kancelárie NR SR Ľubomír Adamišin. Zaujímavý výklad doplnil aj fotografiami z obdobia od roku 1993, vzniku Slovenskej republiky, ktoré dokumentovali prijatia najvyšších zahraničných štátnych predstaviteľov na Bratislavskom hrade. Pri tejto príležitosti predseda OZ Seniori Slovenskej diplomacie Silvester Minarovič podpísal Dohodu o spolupráci s prezidentom HDK Smiljanom Šimacom. Chorvátsku delegáciu tvorili prezident HDK Smiljan Šimac, len Správnej rady HDK (bývalý viceprezident HDK)Mišo Munivrana a člen Správnej rady a redaktor časopisu HDK Zvonimir Marič. ], ddm/11341/anotacia_be_BY=[Jarné akcie občianskeho združenia Seniori Slovenskej diplomacie vyvrcholili 30. mája 2017 prehliadkou barokovej záhrady na nádvorí Bratislavského hradu a návštevou priestorov hradu, kde je inštalovaná výstava Kelti na našom území.], ddm/11341/priorita_es_ES=[bezna], ddm/11341/only-zu_hu_HU=[false], ddm/11341/datum_spravy_hu_HU=[20170602000000], ddm/11341/priorita_sr_RS=[bezna], localized_title=[seniori na bratislavskom hrade], ddm/11341/priorita_vi_VN=[bezna], ddm/11341/ddm-gallery-field_pt_BR=[2786212], ddm/11341/ddm-gallery-field_de_DE=[2786212], treePath=[30303, 2626302, 2784842], classTypeId=[11341], ddm/11341/only-zu_be_BY=[false], ddm/11341/priorita_pt_BR=[bezna], localized_title_sk_SK=[seniori na bratislavskom hrade], ddm/11341/datum_spravy_es_ES=[20170602000000], ddm/11341/text_be_BY=[Jarné akcie občianskeho združenia Seniori Slovenskej diplomacie vyvrcholili 30. mája 2017 prehliadkou barokovej záhrady na nádvorí Bratislavského hradu a návštevou priestorov hradu, kde je inštalovaná výstava Kelti na našom území. Po krásnej a reprezentačnej barokovej záhrade členov združenia sprevádzal Branislav Resutík. Výstavu v suteréne hradu predstavujúcu komplexný prehľad života Keltov v regióne hraničiacom s Rímskou ríšou doplnil osobnými poznatkami a nálezmi počas prác na obnove areálu v minulých rokoch. Prehliadku reprezentačných priestorov na prvom poschodí hradu viedol šéf kancelárie NR SR Ľubomír Adamišin. Zaujímavý výklad doplnil aj fotografiami z obdobia od roku 1993, vzniku Slovenskej republiky, ktoré dokumentovali prijatia najvyšších zahraničných štátnych predstaviteľov na Bratislavskom hrade. Pri tejto príležitosti predseda OZ Seniori Slovenskej diplomacie Silvester Minarovič podpísal Dohodu o spolupráci s prezidentom HDK Smiljanom Šimacom. Chorvátsku delegáciu tvorili prezident HDK Smiljan Šimac, len Správnej rady HDK (bývalý viceprezident HDK)Mišo Munivrana a člen Správnej rady a redaktor časopisu HDK Zvonimir Marič. ], ddm/11341/vseobecny_autor_vi_VN=[odbor], ddm/11341/newsletter_sl_SL=[false], ddm/11341/ddm-gallery-field_sl_SL=[2786212], ddm/11341/datum_spravy_zh_CN=[20170602000000], ddm/11341/newsletter_sk_SK=[false], ddm/11341/anotacia_ko_KR=[Jarné akcie občianskeho združenia Seniori Slovenskej diplomacie vyvrcholili 30. mája 2017 prehliadkou barokovej záhrady na nádvorí Bratislavského hradu a návštevou priestorov hradu, kde je inštalovaná výstava Kelti na našom území.], ddm/11341/text_en_US=[Jarné akcie občianskeho združenia Seniori Slovenskej diplomacie vyvrcholili 30. mája 2017 prehliadkou barokovej záhrady na nádvorí Bratislavského hradu a návštevou priestorov hradu, kde je inštalovaná výstava Kelti na našom území. Po krásnej a reprezentačnej barokovej záhrade členov združenia sprevádzal Branislav Resutík. Výstavu v suteréne hradu predstavujúcu komplexný prehľad života Keltov v regióne hraničiacom s Rímskou ríšou doplnil osobnými poznatkami a nálezmi počas prác na obnove areálu v minulých rokoch. Prehliadku reprezentačných priestorov na prvom poschodí hradu viedol šéf kancelárie NR SR Ľubomír Adamišin. Zaujímavý výklad doplnil aj fotografiami z obdobia od roku 1993, vzniku Slovenskej republiky, ktoré dokumentovali prijatia najvyšších zahraničných štátnych predstaviteľov na Bratislavskom hrade. Pri tejto príležitosti predseda OZ Seniori Slovenskej diplomacie Silvester Minarovič podpísal Dohodu o spolupráci s prezidentom HDK Smiljanom Šimacom. Chorvátsku delegáciu tvorili prezident HDK Smiljan Šimac, len Správnej rady HDK (bývalý viceprezident HDK)Mišo Munivrana a člen Správnej rady a redaktor časopisu HDK Zvonimir Marič. ], stagingGroup=[false], ddm/11341/newsletter_ko_KR=[false], ddm/11341/only-zu_en_US=[false], classPK=[0], ddm/11341/only-zu_de_DE=[false], companyId=[10155], ddm/11341/priorita_sl_SL=[bezna], ddm/11341/only-zu_uk_UA=[false], ddm/11341/vseobecny_autor_tr_TR=[odbor]}
{scopeGroupId=[10182], ddm/11341/foto_hu_HU=[{"groupId":10182,"uuid":"30cf6667-d7bc-4602-ac6e-6b6a061e2191","version":"1.0"}], ddm/11341/vseobecny_autor_be_BY=[odbor], ddm/11341/priorita_hu_HU=[home_pravy], ddm/11341/vseobecny_autor_ru_RU=[odbor], ddm/11341/newsletter_de_DE=[false], ddm/11341/anotacia_sl_SL=[Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Lukáš Parízek prijal 29. mája 2017 delegáciu Chorvátskeho diplomatického klubu (HDK) a Seniorov slovenskej diplomacie (SSD) pri MZVaEZ SR.], ddm/11341/newsletter_fr_FR=[false], ddm/11341/obrazok_media_ru_RU=[{"groupId":10182,"uuid":"26f0dc03-4449-4e63-ab54-4e6be29fc56e","version":"1.0"}], ddm/11341/datum_spravy_sl_SL=[20170529000000], ddm/11341/priorita_it_IT=[home_pravy], ddm/11341/obrazok_media_be_BY=[{"groupId":10182,"uuid":"26f0dc03-4449-4e63-ab54-4e6be29fc56e","version":"1.0"}], roleId=[10163, 10164], ddm/11341/newsletter_be_BY=[false], expirationDate=[2922789940817081255], ddm/11341/datum_spravy_uk_UA=[20170529000000], ddm/11341/anotacia_zh_CN=[Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Lukáš Parízek prijal 29. mája 2017 delegáciu Chorvátskeho diplomatického klubu (HDK) a Seniorov slovenskej diplomacie (SSD) pri MZVaEZ SR.], entryClassPK=[2786363], ddm/11341/newsletter_vi_VN=[false], content=[

Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Lukáš Parízek prijal 29. mája 2017 delegáciu Chorvátskeho diplomatického klubu (HDK) a Seniorov slovenskej diplomacie (SSD) pri MZVaEZ SR.

Predseda SSD Silvester Minarovič predstavil štátnemu tajomníkovi chorvátskych hostí a účel ich návštevy. Prezident HDK Smiljan Šimac oboznámil L. Parízka s princípmi HDK, ktorý je  občianskym združením bývalých a súčasných diplomatov, veľvyslancov a generálnych konzulov Chorvátskej republiky. Cieľom HDK je odovzdávať skúsenosti zo začiatku Chorvátskej republiky a histórie  jej diplomacie mladej generácii diplomatov v Diplomatickej akadémii CHR, a nadväzovanie spolupráce s organizáciami s podobným zameraním v iných krajinách. Klub taktiež vydáva časopis v ktorom uverejňuje memoáre prvých chorvátskych diplomatov. 

L. Parízek poďakoval za predstavenie činnosti HDK a podotkol, že do budúcnosti by bolo vhodné aj na MZVaEZ SR viac zapájať seniorov do výchovy mladých diplomatov, ktorí sa budú mať čo učiť od seniorov.

Na záver poďakoval za iniciatívu a vyslovil presvedčenie, že rokovanie Chorvátskeho diplomatického klubu a Seniorov slovenskej diplomacie bude úspešné a nadviazaná spolupráca bude prospešná pre obe strany.

20170529000000 false odbor ["[\"\"]"] ["null"] Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Lukáš Parízek prijal 29. mája 2017 delegáciu Chorvátskeho diplomatického klubu (HDK) a Seniorov slovenskej diplomacie (SSD) pri MZVaEZ SR. ["null"] {"groupId":10182,"uuid":"26f0dc03-4449-4e63-ab54-4e6be29fc56e","version":"1.0"} {"groupId":10182,"uuid":"30cf6667-d7bc-4602-ac6e-6b6a061e2191","version":"1.0"} false home_pravy null ], ddm/11341/obrazok_media_en_US=[{"groupId":10182,"uuid":"26f0dc03-4449-4e63-ab54-4e6be29fc56e","version":"1.0"}], ddm/11341/foto_pl_PL=[{"groupId":10182,"uuid":"30cf6667-d7bc-4602-ac6e-6b6a061e2191","version":"1.0"}], ddm/11341/newsletter_en_US=[false], ddm/11341/anotacia_it_IT=[Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Lukáš Parízek prijal 29. mája 2017 delegáciu Chorvátskeho diplomatického klubu (HDK) a Seniorov slovenskej diplomacie (SSD) pri MZVaEZ SR.], viewCount_sortable=[250], ddm/11341/text_ru_RU=[Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Lukáš Parízek prijal 29. mája 2017 delegáciu Chorvátskeho diplomatického klubu (HDK) a Seniorov slovenskej diplomacie (SSD) pri MZVaEZ SR. Predseda SSD Silvester Minarovič predstavil štátnemu tajomníkovi chorvátskych hostí a účel ich návštevy. Prezident HDK Smiljan Šimac oboznámil L. Parízka s princípmi HDK, ktorý je občianskym združením bývalých a súčasných diplomatov, veľvyslancov a generálnych konzulov Chorvátskej republiky. Cieľom HDK je odovzdávať skúsenosti zo začiatku Chorvátskej republiky a histórie jej diplomacie mladej generácii diplomatov v Diplomatickej akadémii CHR, a nadväzovanie spolupráce s organizáciami s podobným zameraním v iných krajinách. Klub taktiež vydáva časopis v ktorom uverejňuje memoáre prvých chorvátskych diplomatov. L. Parízek poďakoval za predstavenie činnosti HDK a podotkol, že do budúcnosti by bolo vhodné aj na MZVaEZ SR viac zapájať seniorov do výchovy mladých diplomatov, ktorí sa budú mať čo učiť od seniorov. Na záver poďakoval za iniciatívu a vyslovil presvedčenie, že rokovanie Chorvátskeho diplomatického klubu a Seniorov slovenskej diplomacie bude úspešné a nadviazaná spolupráca bude prospešná pre obe strany.], viewCount=[250], ddm/11341/obrazok_media_es_ES=[{"groupId":10182,"uuid":"26f0dc03-4449-4e63-ab54-4e6be29fc56e","version":"1.0"}], content_sk_SK=[

Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Lukáš Parízek prijal 29. mája 2017 delegáciu Chorvátskeho diplomatického klubu (HDK) a Seniorov slovenskej diplomacie (SSD) pri MZVaEZ SR.

Predseda SSD Silvester Minarovič predstavil štátnemu tajomníkovi chorvátskych hostí a účel ich návštevy. Prezident HDK Smiljan Šimac oboznámil L. Parízka s princípmi HDK, ktorý je  občianskym združením bývalých a súčasných diplomatov, veľvyslancov a generálnych konzulov Chorvátskej republiky. Cieľom HDK je odovzdávať skúsenosti zo začiatku Chorvátskej republiky a histórie  jej diplomacie mladej generácii diplomatov v Diplomatickej akadémii CHR, a nadväzovanie spolupráce s organizáciami s podobným zameraním v iných krajinách. Klub taktiež vydáva časopis v ktorom uverejňuje memoáre prvých chorvátskych diplomatov. 

L. Parízek poďakoval za predstavenie činnosti HDK a podotkol, že do budúcnosti by bolo vhodné aj na MZVaEZ SR viac zapájať seniorov do výchovy mladých diplomatov, ktorí sa budú mať čo učiť od seniorov.

Na záver poďakoval za iniciatívu a vyslovil presvedčenie, že rokovanie Chorvátskeho diplomatického klubu a Seniorov slovenskej diplomacie bude úspešné a nadviazaná spolupráca bude prospešná pre obe strany.

20170529000000 false odbor ["[\"\"]"] ["null"] Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Lukáš Parízek prijal 29. mája 2017 delegáciu Chorvátskeho diplomatického klubu (HDK) a Seniorov slovenskej diplomacie (SSD) pri MZVaEZ SR. ["null"] {"groupId":10182,"uuid":"26f0dc03-4449-4e63-ab54-4e6be29fc56e","version":"1.0"} {"groupId":10182,"uuid":"30cf6667-d7bc-4602-ac6e-6b6a061e2191","version":"1.0"} false home_pravy null ], ddm/11341/anotacia_sr_RS=[Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Lukáš Parízek prijal 29. mája 2017 delegáciu Chorvátskeho diplomatického klubu (HDK) a Seniorov slovenskej diplomacie (SSD) pri MZVaEZ SR.], ddm/11341/text_sk_SK=[Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Lukáš Parízek prijal 29. mája 2017 delegáciu Chorvátskeho diplomatického klubu (HDK) a Seniorov slovenskej diplomacie (SSD) pri MZVaEZ SR. Predseda SSD Silvester Minarovič predstavil štátnemu tajomníkovi chorvátskych hostí a účel ich návštevy. Prezident HDK Smiljan Šimac oboznámil L. Parízka s princípmi HDK, ktorý je občianskym združením bývalých a súčasných diplomatov, veľvyslancov a generálnych konzulov Chorvátskej republiky. Cieľom HDK je odovzdávať skúsenosti zo začiatku Chorvátskej republiky a histórie jej diplomacie mladej generácii diplomatov v Diplomatickej akadémii CHR, a nadväzovanie spolupráce s organizáciami s podobným zameraním v iných krajinách. Klub taktiež vydáva časopis v ktorom uverejňuje memoáre prvých chorvátskych diplomatov. L. Parízek poďakoval za predstavenie činnosti HDK a podotkol, že do budúcnosti by bolo vhodné aj na MZVaEZ SR viac zapájať seniorov do výchovy mladých diplomatov, ktorí sa budú mať čo učiť od seniorov. Na záver poďakoval za iniciatívu a vyslovil presvedčenie, že rokovanie Chorvátskeho diplomatického klubu a Seniorov slovenskej diplomacie bude úspešné a nadviazaná spolupráca bude prospešná pre obe strany.], ddm/11341/only-zu_pt_BR=[false], ddm/11341/obrazok_media_hu_HU=[{"groupId":10182,"uuid":"26f0dc03-4449-4e63-ab54-4e6be29fc56e","version":"1.0"}], ddm/11341/newsletter_ru_RU=[false], ddm/11341/anotacia_pl_PL=[Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Lukáš Parízek prijal 29. mája 2017 delegáciu Chorvátskeho diplomatického klubu (HDK) a Seniorov slovenskej diplomacie (SSD) pri MZVaEZ SR.], ddm/11341/anotacia_uk_UA=[Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Lukáš Parízek prijal 29. mája 2017 delegáciu Chorvátskeho diplomatického klubu (HDK) a Seniorov slovenskej diplomacie (SSD) pri MZVaEZ SR.], ddm/11341/foto_de_DE=[{"groupId":10182,"uuid":"30cf6667-d7bc-4602-ac6e-6b6a061e2191","version":"1.0"}], ddm/11341/text_tr_TR=[Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Lukáš Parízek prijal 29. mája 2017 delegáciu Chorvátskeho diplomatického klubu (HDK) a Seniorov slovenskej diplomacie (SSD) pri MZVaEZ SR. Predseda SSD Silvester Minarovič predstavil štátnemu tajomníkovi chorvátskych hostí a účel ich návštevy. Prezident HDK Smiljan Šimac oboznámil L. Parízka s princípmi HDK, ktorý je občianskym združením bývalých a súčasných diplomatov, veľvyslancov a generálnych konzulov Chorvátskej republiky. Cieľom HDK je odovzdávať skúsenosti zo začiatku Chorvátskej republiky a histórie jej diplomacie mladej generácii diplomatov v Diplomatickej akadémii CHR, a nadväzovanie spolupráce s organizáciami s podobným zameraním v iných krajinách. Klub taktiež vydáva časopis v ktorom uverejňuje memoáre prvých chorvátskych diplomatov. L. Parízek poďakoval za predstavenie činnosti HDK a podotkol, že do budúcnosti by bolo vhodné aj na MZVaEZ SR viac zapájať seniorov do výchovy mladých diplomatov, ktorí sa budú mať čo učiť od seniorov. Na záver poďakoval za iniciatívu a vyslovil presvedčenie, že rokovanie Chorvátskeho diplomatického klubu a Seniorov slovenskej diplomacie bude úspešné a nadviazaná spolupráca bude prospešná pre obe strany.], ddm/11341/vseobecny_autor_es_ES=[odbor], ddm/11341/priorita_ko_KR=[home_pravy], ddm/11341/only-zu_sk_SK=[false], ddm/11341/text_ko_KR=[Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Lukáš Parízek prijal 29. mája 2017 delegáciu Chorvátskeho diplomatického klubu (HDK) a Seniorov slovenskej diplomacie (SSD) pri MZVaEZ SR. Predseda SSD Silvester Minarovič predstavil štátnemu tajomníkovi chorvátskych hostí a účel ich návštevy. Prezident HDK Smiljan Šimac oboznámil L. Parízka s princípmi HDK, ktorý je občianskym združením bývalých a súčasných diplomatov, veľvyslancov a generálnych konzulov Chorvátskej republiky. Cieľom HDK je odovzdávať skúsenosti zo začiatku Chorvátskej republiky a histórie jej diplomacie mladej generácii diplomatov v Diplomatickej akadémii CHR, a nadväzovanie spolupráce s organizáciami s podobným zameraním v iných krajinách. Klub taktiež vydáva časopis v ktorom uverejňuje memoáre prvých chorvátskych diplomatov. L. Parízek poďakoval za predstavenie činnosti HDK a podotkol, že do budúcnosti by bolo vhodné aj na MZVaEZ SR viac zapájať seniorov do výchovy mladých diplomatov, ktorí sa budú mať čo učiť od seniorov. Na záver poďakoval za iniciatívu a vyslovil presvedčenie, že rokovanie Chorvátskeho diplomatického klubu a Seniorov slovenskej diplomacie bude úspešné a nadviazaná spolupráca bude prospešná pre obe strany.], ddm/11341/anotacia_es_ES=[Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Lukáš Parízek prijal 29. mája 2017 delegáciu Chorvátskeho diplomatického klubu (HDK) a Seniorov slovenskej diplomacie (SSD) pri MZVaEZ SR.], ddm/11341/foto_sr_RS=[{"groupId":10182,"uuid":"30cf6667-d7bc-4602-ac6e-6b6a061e2191","version":"1.0"}], ddm/11341/datum_spravy_fr_FR=[20170529000000], ddm/11341/text_pt_BR=[Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Lukáš Parízek prijal 29. mája 2017 delegáciu Chorvátskeho diplomatického klubu (HDK) a Seniorov slovenskej diplomacie (SSD) pri MZVaEZ SR. Predseda SSD Silvester Minarovič predstavil štátnemu tajomníkovi chorvátskych hostí a účel ich návštevy. Prezident HDK Smiljan Šimac oboznámil L. Parízka s princípmi HDK, ktorý je občianskym združením bývalých a súčasných diplomatov, veľvyslancov a generálnych konzulov Chorvátskej republiky. Cieľom HDK je odovzdávať skúsenosti zo začiatku Chorvátskej republiky a histórie jej diplomacie mladej generácii diplomatov v Diplomatickej akadémii CHR, a nadväzovanie spolupráce s organizáciami s podobným zameraním v iných krajinách. Klub taktiež vydáva časopis v ktorom uverejňuje memoáre prvých chorvátskych diplomatov. L. Parízek poďakoval za predstavenie činnosti HDK a podotkol, že do budúcnosti by bolo vhodné aj na MZVaEZ SR viac zapájať seniorov do výchovy mladých diplomatov, ktorí sa budú mať čo učiť od seniorov. Na záver poďakoval za iniciatívu a vyslovil presvedčenie, že rokovanie Chorvátskeho diplomatického klubu a Seniorov slovenskej diplomacie bude úspešné a nadviazaná spolupráca bude prospešná pre obe strany.], ddm/11341/anotacia_en_US=[Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Lukáš Parízek prijal 29. mája 2017 delegáciu Chorvátskeho diplomatického klubu (HDK) a Seniorov slovenskej diplomacie (SSD) pri MZVaEZ SR.], ddm/11341/only-zu_ko_KR=[false], ddm/11341/foto_sk_SK=[{"groupId":10182,"uuid":"30cf6667-d7bc-4602-ac6e-6b6a061e2191","version":"1.0"}], ddm/11341/newsletter_pt_BR=[false], ddm/11341/text_sr_RS=[Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Lukáš Parízek prijal 29. mája 2017 delegáciu Chorvátskeho diplomatického klubu (HDK) a Seniorov slovenskej diplomacie (SSD) pri MZVaEZ SR. Predseda SSD Silvester Minarovič predstavil štátnemu tajomníkovi chorvátskych hostí a účel ich návštevy. Prezident HDK Smiljan Šimac oboznámil L. Parízka s princípmi HDK, ktorý je občianskym združením bývalých a súčasných diplomatov, veľvyslancov a generálnych konzulov Chorvátskej republiky. Cieľom HDK je odovzdávať skúsenosti zo začiatku Chorvátskej republiky a histórie jej diplomacie mladej generácii diplomatov v Diplomatickej akadémii CHR, a nadväzovanie spolupráce s organizáciami s podobným zameraním v iných krajinách. Klub taktiež vydáva časopis v ktorom uverejňuje memoáre prvých chorvátskych diplomatov. L. Parízek poďakoval za predstavenie činnosti HDK a podotkol, že do budúcnosti by bolo vhodné aj na MZVaEZ SR viac zapájať seniorov do výchovy mladých diplomatov, ktorí sa budú mať čo učiť od seniorov. Na záver poďakoval za iniciatívu a vyslovil presvedčenie, že rokovanie Chorvátskeho diplomatického klubu a Seniorov slovenskej diplomacie bude úspešné a nadviazaná spolupráca bude prospešná pre obe strany.], ddm/11341/vseobecny_autor_hu_HU=[odbor], ddm/11341/newsletter_sr_RS=[false], ddm/11341/priorita_fr_FR=[home_pravy], ddm/11341/foto_es_ES=[{"groupId":10182,"uuid":"30cf6667-d7bc-4602-ac6e-6b6a061e2191","version":"1.0"}], classNameId=[0], ddm/11341/priorita_de_DE=[home_pravy], ddm/11341/foto_sl_SL=[{"groupId":10182,"uuid":"30cf6667-d7bc-4602-ac6e-6b6a061e2191","version":"1.0"}], ddm/11341/foto_tr_TR=[{"groupId":10182,"uuid":"30cf6667-d7bc-4602-ac6e-6b6a061e2191","version":"1.0"}], priority=[0.0], ratings_sortable=[0.0], userName=[ľudmila balogová], ddm/11341/obrazok_media_uk_UA=[{"groupId":10182,"uuid":"26f0dc03-4449-4e63-ab54-4e6be29fc56e","version":"1.0"}], ddm/11341/only-zu_ru_RU=[false], ddm/11341/vseobecny_autor_zh_CN=[odbor], publishDate=[20170602111200], ddm/11341/anotacia_pt_BR=[Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Lukáš Parízek prijal 29. mája 2017 delegáciu Chorvátskeho diplomatického klubu (HDK) a Seniorov slovenskej diplomacie (SSD) pri MZVaEZ SR.], ddm/11341/datum_spravy_pt_BR=[20170529000000], ddm/11341/priorita_sk_SK=[home_pravy], ddm/11341/foto_ko_KR=[{"groupId":10182,"uuid":"30cf6667-d7bc-4602-ac6e-6b6a061e2191","version":"1.0"}], ddm/11341/only-zu_vi_VN=[false], ddm/11341/vseobecny_autor_sl_SL=[odbor], ddm/11341/obrazok_media_zh_CN=[{"groupId":10182,"uuid":"26f0dc03-4449-4e63-ab54-4e6be29fc56e","version":"1.0"}], ddm/11341/obrazok_media_pl_PL=[{"groupId":10182,"uuid":"26f0dc03-4449-4e63-ab54-4e6be29fc56e","version":"1.0"}], ddm/11341/foto_pt_BR=[{"groupId":10182,"uuid":"30cf6667-d7bc-4602-ac6e-6b6a061e2191","version":"1.0"}], ddm/11341/vseobecny_autor_uk_UA=[odbor], modified=[20170608080406], ddm/11341/anotacia_fr_FR=[Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Lukáš Parízek prijal 29. mája 2017 delegáciu Chorvátskeho diplomatického klubu (HDK) a Seniorov slovenskej diplomacie (SSD) pri MZVaEZ SR.], ddm/11341/vseobecny_autor_it_IT=[odbor], ddm/11341/foto_zh_CN=[{"groupId":10182,"uuid":"30cf6667-d7bc-4602-ac6e-6b6a061e2191","version":"1.0"}], ddm/11341/datum_spravy_be_BY=[20170529000000], ddm/11341/anotacia_vi_VN=[Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Lukáš Parízek prijal 29. mája 2017 delegáciu Chorvátskeho diplomatického klubu (HDK) a Seniorov slovenskej diplomacie (SSD) pri MZVaEZ SR.], ddm/11341/obrazok_media_sl_SL=[{"groupId":10182,"uuid":"26f0dc03-4449-4e63-ab54-4e6be29fc56e","version":"1.0"}], ddm/11341/text_pl_PL=[Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Lukáš Parízek prijal 29. mája 2017 delegáciu Chorvátskeho diplomatického klubu (HDK) a Seniorov slovenskej diplomacie (SSD) pri MZVaEZ SR. Predseda SSD Silvester Minarovič predstavil štátnemu tajomníkovi chorvátskych hostí a účel ich návštevy. Prezident HDK Smiljan Šimac oboznámil L. Parízka s princípmi HDK, ktorý je občianskym združením bývalých a súčasných diplomatov, veľvyslancov a generálnych konzulov Chorvátskej republiky. Cieľom HDK je odovzdávať skúsenosti zo začiatku Chorvátskej republiky a histórie jej diplomacie mladej generácii diplomatov v Diplomatickej akadémii CHR, a nadväzovanie spolupráce s organizáciami s podobným zameraním v iných krajinách. Klub taktiež vydáva časopis v ktorom uverejňuje memoáre prvých chorvátskych diplomatov. L. Parízek poďakoval za predstavenie činnosti HDK a podotkol, že do budúcnosti by bolo vhodné aj na MZVaEZ SR viac zapájať seniorov do výchovy mladých diplomatov, ktorí sa budú mať čo učiť od seniorov. Na záver poďakoval za iniciatívu a vyslovil presvedčenie, že rokovanie Chorvátskeho diplomatického klubu a Seniorov slovenskej diplomacie bude úspešné a nadviazaná spolupráca bude prospešná pre obe strany.], ddm/11341/vseobecny_autor_sr_RS=[odbor], ddm/11341/newsletter_hu_HU=[false], rootEntryClassPK=[2786363], ddm/11341/datum_spravy_pl_PL=[20170529000000], ddmTemplateKey=[19701], ddm/11341/only-zu_fr_FR=[false], ddm/11341/only-zu_tr_TR=[false], ddm/11341/text_es_ES=[Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Lukáš Parízek prijal 29. mája 2017 delegáciu Chorvátskeho diplomatického klubu (HDK) a Seniorov slovenskej diplomacie (SSD) pri MZVaEZ SR. Predseda SSD Silvester Minarovič predstavil štátnemu tajomníkovi chorvátskych hostí a účel ich návštevy. Prezident HDK Smiljan Šimac oboznámil L. Parízka s princípmi HDK, ktorý je občianskym združením bývalých a súčasných diplomatov, veľvyslancov a generálnych konzulov Chorvátskej republiky. Cieľom HDK je odovzdávať skúsenosti zo začiatku Chorvátskej republiky a histórie jej diplomacie mladej generácii diplomatov v Diplomatickej akadémii CHR, a nadväzovanie spolupráce s organizáciami s podobným zameraním v iných krajinách. Klub taktiež vydáva časopis v ktorom uverejňuje memoáre prvých chorvátskych diplomatov. L. Parízek poďakoval za predstavenie činnosti HDK a podotkol, že do budúcnosti by bolo vhodné aj na MZVaEZ SR viac zapájať seniorov do výchovy mladých diplomatov, ktorí sa budú mať čo učiť od seniorov. Na záver poďakoval za iniciatívu a vyslovil presvedčenie, že rokovanie Chorvátskeho diplomatického klubu a Seniorov slovenskej diplomacie bude úspešné a nadviazaná spolupráca bude prospešná pre obe strany.], ddm/11341/obrazok_media_sr_RS=[{"groupId":10182,"uuid":"26f0dc03-4449-4e63-ab54-4e6be29fc56e","version":"1.0"}], ddm/11341/datum_spravy_hu_HU=[20170529000000], ddm/11341/only-zu_hu_HU=[false], treePath=[30303, 2626302, 2784842], ddm/11341/only-zu_be_BY=[false], ddm/11341/priorita_pt_BR=[home_pravy], ddm/11341/datum_spravy_es_ES=[20170529000000], ddm/11341/text_be_BY=[Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Lukáš Parízek prijal 29. mája 2017 delegáciu Chorvátskeho diplomatického klubu (HDK) a Seniorov slovenskej diplomacie (SSD) pri MZVaEZ SR. Predseda SSD Silvester Minarovič predstavil štátnemu tajomníkovi chorvátskych hostí a účel ich návštevy. Prezident HDK Smiljan Šimac oboznámil L. Parízka s princípmi HDK, ktorý je občianskym združením bývalých a súčasných diplomatov, veľvyslancov a generálnych konzulov Chorvátskej republiky. Cieľom HDK je odovzdávať skúsenosti zo začiatku Chorvátskej republiky a histórie jej diplomacie mladej generácii diplomatov v Diplomatickej akadémii CHR, a nadväzovanie spolupráce s organizáciami s podobným zameraním v iných krajinách. Klub taktiež vydáva časopis v ktorom uverejňuje memoáre prvých chorvátskych diplomatov. L. Parízek poďakoval za predstavenie činnosti HDK a podotkol, že do budúcnosti by bolo vhodné aj na MZVaEZ SR viac zapájať seniorov do výchovy mladých diplomatov, ktorí sa budú mať čo učiť od seniorov. Na záver poďakoval za iniciatívu a vyslovil presvedčenie, že rokovanie Chorvátskeho diplomatického klubu a Seniorov slovenskej diplomacie bude úspešné a nadviazaná spolupráca bude prospešná pre obe strany.], ddm/11341/newsletter_sl_SL=[false], ddm/11341/anotacia_ko_KR=[Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Lukáš Parízek prijal 29. mája 2017 delegáciu Chorvátskeho diplomatického klubu (HDK) a Seniorov slovenskej diplomacie (SSD) pri MZVaEZ SR.], ddm/11341/obrazok_media_it_IT=[{"groupId":10182,"uuid":"26f0dc03-4449-4e63-ab54-4e6be29fc56e","version":"1.0"}], ddm/11341/text_en_US=[Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Lukáš Parízek prijal 29. mája 2017 delegáciu Chorvátskeho diplomatického klubu (HDK) a Seniorov slovenskej diplomacie (SSD) pri MZVaEZ SR. Predseda SSD Silvester Minarovič predstavil štátnemu tajomníkovi chorvátskych hostí a účel ich návštevy. Prezident HDK Smiljan Šimac oboznámil L. Parízka s princípmi HDK, ktorý je občianskym združením bývalých a súčasných diplomatov, veľvyslancov a generálnych konzulov Chorvátskej republiky. Cieľom HDK je odovzdávať skúsenosti zo začiatku Chorvátskej republiky a histórie jej diplomacie mladej generácii diplomatov v Diplomatickej akadémii CHR, a nadväzovanie spolupráce s organizáciami s podobným zameraním v iných krajinách. Klub taktiež vydáva časopis v ktorom uverejňuje memoáre prvých chorvátskych diplomatov. L. Parízek poďakoval za predstavenie činnosti HDK a podotkol, že do budúcnosti by bolo vhodné aj na MZVaEZ SR viac zapájať seniorov do výchovy mladých diplomatov, ktorí sa budú mať čo učiť od seniorov. Na záver poďakoval za iniciatívu a vyslovil presvedčenie, že rokovanie Chorvátskeho diplomatického klubu a Seniorov slovenskej diplomacie bude úspešné a nadviazaná spolupráca bude prospešná pre obe strany.], stagingGroup=[false], ddm/11341/only-zu_en_US=[false], ddm/11341/priorita_sl_SL=[home_pravy], ddm/11341/only-zu_uk_UA=[false], ddm/11341/priorita_en_US=[home_pravy], priority_sortable=[0.0], ddm/11341/text_uk_UA=[Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Lukáš Parízek prijal 29. mája 2017 delegáciu Chorvátskeho diplomatického klubu (HDK) a Seniorov slovenskej diplomacie (SSD) pri MZVaEZ SR. Predseda SSD Silvester Minarovič predstavil štátnemu tajomníkovi chorvátskych hostí a účel ich návštevy. Prezident HDK Smiljan Šimac oboznámil L. Parízka s princípmi HDK, ktorý je občianskym združením bývalých a súčasných diplomatov, veľvyslancov a generálnych konzulov Chorvátskej republiky. Cieľom HDK je odovzdávať skúsenosti zo začiatku Chorvátskej republiky a histórie jej diplomacie mladej generácii diplomatov v Diplomatickej akadémii CHR, a nadväzovanie spolupráce s organizáciami s podobným zameraním v iných krajinách. Klub taktiež vydáva časopis v ktorom uverejňuje memoáre prvých chorvátskych diplomatov. L. Parízek poďakoval za predstavenie činnosti HDK a podotkol, že do budúcnosti by bolo vhodné aj na MZVaEZ SR viac zapájať seniorov do výchovy mladých diplomatov, ktorí sa budú mať čo učiť od seniorov. Na záver poďakoval za iniciatívu a vyslovil presvedčenie, že rokovanie Chorvátskeho diplomatického klubu a Seniorov slovenskej diplomacie bude úspešné a nadviazaná spolupráca bude prospešná pre obe strany.], defaultLanguageId=[sk_SK], ddm/11341/vseobecny_autor_pl_PL=[odbor], ddm/11341/only-zu_it_IT=[false], ddm/11341/newsletter_tr_TR=[false], portletId=[15], ddm/11341/obrazok_media_de_DE=[{"groupId":10182,"uuid":"26f0dc03-4449-4e63-ab54-4e6be29fc56e","version":"1.0"}], displayDate=[20170602111200], ddm/11341/datum_spravy_vi_VN=[20170529000000], ddm/11341/priorita_tr_TR=[home_pravy], ddm/11341/only-zu_pl_PL=[false], ddm/11341/foto_it_IT=[{"groupId":10182,"uuid":"30cf6667-d7bc-4602-ac6e-6b6a061e2191","version":"1.0"}], assetCategoryTitles=[seniori slovenskej diplomacie], assetCategoryIds=[22197], ddm/11341/newsletter_zh_CN=[false], assetCategoryTitles_sk_SK=[seniori slovenskej diplomacie], ratings=[0.0], ddm/11341/obrazok_media_fr_FR=[{"groupId":10182,"uuid":"26f0dc03-4449-4e63-ab54-4e6be29fc56e","version":"1.0"}], title_sk_SK=[Štátny tajomník L. Parízek prijal seniorov diplomacie], ddm/11341/priorita_pl_PL=[home_pravy], folderId=[2784842], version=[1.1], ddm/11341/only-zu_sr_RS=[false], title=[Štátny tajomník L. Parízek prijal seniorov diplomacie], ddm/11341/priorita_uk_UA=[home_pravy], ddm/11341/text_de_DE=[Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Lukáš Parízek prijal 29. mája 2017 delegáciu Chorvátskeho diplomatického klubu (HDK) a Seniorov slovenskej diplomacie (SSD) pri MZVaEZ SR. Predseda SSD Silvester Minarovič predstavil štátnemu tajomníkovi chorvátskych hostí a účel ich návštevy. Prezident HDK Smiljan Šimac oboznámil L. Parízka s princípmi HDK, ktorý je občianskym združením bývalých a súčasných diplomatov, veľvyslancov a generálnych konzulov Chorvátskej republiky. Cieľom HDK je odovzdávať skúsenosti zo začiatku Chorvátskej republiky a histórie jej diplomacie mladej generácii diplomatov v Diplomatickej akadémii CHR, a nadväzovanie spolupráce s organizáciami s podobným zameraním v iných krajinách. Klub taktiež vydáva časopis v ktorom uverejňuje memoáre prvých chorvátskych diplomatov. L. Parízek poďakoval za predstavenie činnosti HDK a podotkol, že do budúcnosti by bolo vhodné aj na MZVaEZ SR viac zapájať seniorov do výchovy mladých diplomatov, ktorí sa budú mať čo učiť od seniorov. Na záver poďakoval za iniciatívu a vyslovil presvedčenie, že rokovanie Chorvátskeho diplomatického klubu a Seniorov slovenskej diplomacie bude úspešné a nadviazaná spolupráca bude prospešná pre obe strany.], ddm/11341/foto_uk_UA=[{"groupId":10182,"uuid":"30cf6667-d7bc-4602-ac6e-6b6a061e2191","version":"1.0"}], ddm/11341/text_fr_FR=[Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Lukáš Parízek prijal 29. mája 2017 delegáciu Chorvátskeho diplomatického klubu (HDK) a Seniorov slovenskej diplomacie (SSD) pri MZVaEZ SR. Predseda SSD Silvester Minarovič predstavil štátnemu tajomníkovi chorvátskych hostí a účel ich návštevy. Prezident HDK Smiljan Šimac oboznámil L. Parízka s princípmi HDK, ktorý je občianskym združením bývalých a súčasných diplomatov, veľvyslancov a generálnych konzulov Chorvátskej republiky. Cieľom HDK je odovzdávať skúsenosti zo začiatku Chorvátskej republiky a histórie jej diplomacie mladej generácii diplomatov v Diplomatickej akadémii CHR, a nadväzovanie spolupráce s organizáciami s podobným zameraním v iných krajinách. Klub taktiež vydáva časopis v ktorom uverejňuje memoáre prvých chorvátskych diplomatov. L. Parízek poďakoval za predstavenie činnosti HDK a podotkol, že do budúcnosti by bolo vhodné aj na MZVaEZ SR viac zapájať seniorov do výchovy mladých diplomatov, ktorí sa budú mať čo učiť od seniorov. Na záver poďakoval za iniciatívu a vyslovil presvedčenie, že rokovanie Chorvátskeho diplomatického klubu a Seniorov slovenskej diplomacie bude úspešné a nadviazaná spolupráca bude prospešná pre obe strany.], createDate=[20170608080406], title_sortable=[štátny tajomník l. parízek prijal seniorov diplomacie], ddm/11341/only-zu_sl_SL=[false], entryClassName=[com.liferay.portlet.journal.model.JournalArticle], ddm/11341/datum_spravy_de_DE=[20170529000000], ddm/11341/anotacia_de_DE=[Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Lukáš Parízek prijal 29. mája 2017 delegáciu Chorvátskeho diplomatického klubu (HDK) a Seniorov slovenskej diplomacie (SSD) pri MZVaEZ SR.], ddm/11341/vseobecny_autor_pt_BR=[odbor], ddm/11341/vseobecny_autor_ko_KR=[odbor], ddm/11341/foto_vi_VN=[{"groupId":10182,"uuid":"30cf6667-d7bc-4602-ac6e-6b6a061e2191","version":"1.0"}], ddm/11341/anotacia_tr_TR=[Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Lukáš Parízek prijal 29. mája 2017 delegáciu Chorvátskeho diplomatického klubu (HDK) a Seniorov slovenskej diplomacie (SSD) pri MZVaEZ SR.], ddm/11341/priorita_be_BY=[home_pravy], groupId=[10182], ddm/11341/datum_spravy_ru_RU=[20170529000000], ddm/11341/only-zu_zh_CN=[false], ddm/11341/obrazok_media_ko_KR=[{"groupId":10182,"uuid":"26f0dc03-4449-4e63-ab54-4e6be29fc56e","version":"1.0"}], ddm/11341/datum_spravy_sr_RS=[20170529000000], ddm/11341/anotacia_sk_SK=[Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Lukáš Parízek prijal 29. mája 2017 delegáciu Chorvátskeho diplomatického klubu (HDK) a Seniorov slovenskej diplomacie (SSD) pri MZVaEZ SR.], ddm/11341/obrazok_media_vi_VN=[{"groupId":10182,"uuid":"26f0dc03-4449-4e63-ab54-4e6be29fc56e","version":"1.0"}], uid=[15_PORTLET_2793097], ddm/11341/text_hu_HU=[Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Lukáš Parízek prijal 29. mája 2017 delegáciu Chorvátskeho diplomatického klubu (HDK) a Seniorov slovenskej diplomacie (SSD) pri MZVaEZ SR. Predseda SSD Silvester Minarovič predstavil štátnemu tajomníkovi chorvátskych hostí a účel ich návštevy. Prezident HDK Smiljan Šimac oboznámil L. Parízka s princípmi HDK, ktorý je občianskym združením bývalých a súčasných diplomatov, veľvyslancov a generálnych konzulov Chorvátskej republiky. Cieľom HDK je odovzdávať skúsenosti zo začiatku Chorvátskej republiky a histórie jej diplomacie mladej generácii diplomatov v Diplomatickej akadémii CHR, a nadväzovanie spolupráce s organizáciami s podobným zameraním v iných krajinách. Klub taktiež vydáva časopis v ktorom uverejňuje memoáre prvých chorvátskych diplomatov. L. Parízek poďakoval za predstavenie činnosti HDK a podotkol, že do budúcnosti by bolo vhodné aj na MZVaEZ SR viac zapájať seniorov do výchovy mladých diplomatov, ktorí sa budú mať čo učiť od seniorov. Na záver poďakoval za iniciatívu a vyslovil presvedčenie, že rokovanie Chorvátskeho diplomatického klubu a Seniorov slovenskej diplomacie bude úspešné a nadviazaná spolupráca bude prospešná pre obe strany.], ddm/11341/foto_fr_FR=[{"groupId":10182,"uuid":"30cf6667-d7bc-4602-ac6e-6b6a061e2191","version":"1.0"}], ddm/11341/foto_en_US=[{"groupId":10182,"uuid":"30cf6667-d7bc-4602-ac6e-6b6a061e2191","version":"1.0"}], ddm/11341/datum_spravy_sk_SK=[20170529000000], type=[press-release], ddm/11341/anotacia_ru_RU=[Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Lukáš Parízek prijal 29. mája 2017 delegáciu Chorvátskeho diplomatického klubu (HDK) a Seniorov slovenskej diplomacie (SSD) pri MZVaEZ SR.], ddm/11341/priorita_ru_RU=[home_pravy], articleId=[2786361], ddm/11341/newsletter_es_ES=[false], ddm/11341/obrazok_media_pt_BR=[{"groupId":10182,"uuid":"26f0dc03-4449-4e63-ab54-4e6be29fc56e","version":"1.0"}], userId=[1595336], ddm/11341/datum_spravy_it_IT=[20170529000000], head=[true], ddm/11341/vseobecny_autor_en_US=[odbor], ddm/11341/vseobecny_autor_de_DE=[odbor], ddm/11341/datum_spravy_ko_KR=[20170529000000], ddm/11341/obrazok_media_tr_TR=[{"groupId":10182,"uuid":"26f0dc03-4449-4e63-ab54-4e6be29fc56e","version":"1.0"}], status=[0], ddm/11341/newsletter_it_IT=[false], ddm/11341/vseobecny_autor_fr_FR=[odbor], ddm/11341/newsletter_pl_PL=[false], ddm/11341/datum_spravy_en_US=[20170529000000], ddm/11341/datum_spravy_tr_TR=[20170529000000], ddm/11341/anotacia_hu_HU=[Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Lukáš Parízek prijal 29. mája 2017 delegáciu Chorvátskeho diplomatického klubu (HDK) a Seniorov slovenskej diplomacie (SSD) pri MZVaEZ SR.], ddm/11341/obrazok_media_sk_SK=[{"groupId":10182,"uuid":"26f0dc03-4449-4e63-ab54-4e6be29fc56e","version":"1.0"}], ddm/11341/newsletter_uk_UA=[false], ddm/11341/text_sl_SL=[Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Lukáš Parízek prijal 29. mája 2017 delegáciu Chorvátskeho diplomatického klubu (HDK) a Seniorov slovenskej diplomacie (SSD) pri MZVaEZ SR. Predseda SSD Silvester Minarovič predstavil štátnemu tajomníkovi chorvátskych hostí a účel ich návštevy. Prezident HDK Smiljan Šimac oboznámil L. Parízka s princípmi HDK, ktorý je občianskym združením bývalých a súčasných diplomatov, veľvyslancov a generálnych konzulov Chorvátskej republiky. Cieľom HDK je odovzdávať skúsenosti zo začiatku Chorvátskej republiky a histórie jej diplomacie mladej generácii diplomatov v Diplomatickej akadémii CHR, a nadväzovanie spolupráce s organizáciami s podobným zameraním v iných krajinách. Klub taktiež vydáva časopis v ktorom uverejňuje memoáre prvých chorvátskych diplomatov. L. Parízek poďakoval za predstavenie činnosti HDK a podotkol, že do budúcnosti by bolo vhodné aj na MZVaEZ SR viac zapájať seniorov do výchovy mladých diplomatov, ktorí sa budú mať čo učiť od seniorov. Na záver poďakoval za iniciatívu a vyslovil presvedčenie, že rokovanie Chorvátskeho diplomatického klubu a Seniorov slovenskej diplomacie bude úspešné a nadviazaná spolupráca bude prospešná pre obe strany.], ddm/11341/only-zu_es_ES=[false], groupRoleId=[10182-10171], ddm/11341/vseobecny_autor_sk_SK=[odbor], ddm/11341/text_it_IT=[Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Lukáš Parízek prijal 29. mája 2017 delegáciu Chorvátskeho diplomatického klubu (HDK) a Seniorov slovenskej diplomacie (SSD) pri MZVaEZ SR. Predseda SSD Silvester Minarovič predstavil štátnemu tajomníkovi chorvátskych hostí a účel ich návštevy. Prezident HDK Smiljan Šimac oboznámil L. Parízka s princípmi HDK, ktorý je občianskym združením bývalých a súčasných diplomatov, veľvyslancov a generálnych konzulov Chorvátskej republiky. Cieľom HDK je odovzdávať skúsenosti zo začiatku Chorvátskej republiky a histórie jej diplomacie mladej generácii diplomatov v Diplomatickej akadémii CHR, a nadväzovanie spolupráce s organizáciami s podobným zameraním v iných krajinách. Klub taktiež vydáva časopis v ktorom uverejňuje memoáre prvých chorvátskych diplomatov. L. Parízek poďakoval za predstavenie činnosti HDK a podotkol, že do budúcnosti by bolo vhodné aj na MZVaEZ SR viac zapájať seniorov do výchovy mladých diplomatov, ktorí sa budú mať čo učiť od seniorov. Na záver poďakoval za iniciatívu a vyslovil presvedčenie, že rokovanie Chorvátskeho diplomatického klubu a Seniorov slovenskej diplomacie bude úspešné a nadviazaná spolupráca bude prospešná pre obe strany.], ddm/11341/text_zh_CN=[Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Lukáš Parízek prijal 29. mája 2017 delegáciu Chorvátskeho diplomatického klubu (HDK) a Seniorov slovenskej diplomacie (SSD) pri MZVaEZ SR. Predseda SSD Silvester Minarovič predstavil štátnemu tajomníkovi chorvátskych hostí a účel ich návštevy. Prezident HDK Smiljan Šimac oboznámil L. Parízka s princípmi HDK, ktorý je občianskym združením bývalých a súčasných diplomatov, veľvyslancov a generálnych konzulov Chorvátskej republiky. Cieľom HDK je odovzdávať skúsenosti zo začiatku Chorvátskej republiky a histórie jej diplomacie mladej generácii diplomatov v Diplomatickej akadémii CHR, a nadväzovanie spolupráce s organizáciami s podobným zameraním v iných krajinách. Klub taktiež vydáva časopis v ktorom uverejňuje memoáre prvých chorvátskych diplomatov. L. Parízek poďakoval za predstavenie činnosti HDK a podotkol, že do budúcnosti by bolo vhodné aj na MZVaEZ SR viac zapájať seniorov do výchovy mladých diplomatov, ktorí sa budú mať čo učiť od seniorov. Na záver poďakoval za iniciatívu a vyslovil presvedčenie, že rokovanie Chorvátskeho diplomatického klubu a Seniorov slovenskej diplomacie bude úspešné a nadviazaná spolupráca bude prospešná pre obe strany.], ddm/11341/foto_be_BY=[{"groupId":10182,"uuid":"30cf6667-d7bc-4602-ac6e-6b6a061e2191","version":"1.0"}], ddm/11341/priorita_zh_CN=[home_pravy], ddm/11341/text_vi_VN=[Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Lukáš Parízek prijal 29. mája 2017 delegáciu Chorvátskeho diplomatického klubu (HDK) a Seniorov slovenskej diplomacie (SSD) pri MZVaEZ SR. Predseda SSD Silvester Minarovič predstavil štátnemu tajomníkovi chorvátskych hostí a účel ich návštevy. Prezident HDK Smiljan Šimac oboznámil L. Parízka s princípmi HDK, ktorý je občianskym združením bývalých a súčasných diplomatov, veľvyslancov a generálnych konzulov Chorvátskej republiky. Cieľom HDK je odovzdávať skúsenosti zo začiatku Chorvátskej republiky a histórie jej diplomacie mladej generácii diplomatov v Diplomatickej akadémii CHR, a nadväzovanie spolupráce s organizáciami s podobným zameraním v iných krajinách. Klub taktiež vydáva časopis v ktorom uverejňuje memoáre prvých chorvátskych diplomatov. L. Parízek poďakoval za predstavenie činnosti HDK a podotkol, že do budúcnosti by bolo vhodné aj na MZVaEZ SR viac zapájať seniorov do výchovy mladých diplomatov, ktorí sa budú mať čo učiť od seniorov. Na záver poďakoval za iniciatívu a vyslovil presvedčenie, že rokovanie Chorvátskeho diplomatického klubu a Seniorov slovenskej diplomacie bude úspešné a nadviazaná spolupráca bude prospešná pre obe strany.], ddmStructureKey=[19502], ddm/11341/anotacia_be_BY=[Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Lukáš Parízek prijal 29. mája 2017 delegáciu Chorvátskeho diplomatického klubu (HDK) a Seniorov slovenskej diplomacie (SSD) pri MZVaEZ SR.], ddm/11341/priorita_es_ES=[home_pravy], ddm/11341/priorita_sr_RS=[home_pravy], localized_title=[štátny tajomník l. parízek prijal seniorov diplomacie], ddm/11341/priorita_vi_VN=[home_pravy], classTypeId=[11341], localized_title_sk_SK=[štátny tajomník l. parízek prijal seniorov diplomacie], ddm/11341/vseobecny_autor_vi_VN=[odbor], ddm/11341/datum_spravy_zh_CN=[20170529000000], ddm/11341/newsletter_sk_SK=[false], ddm/11341/newsletter_ko_KR=[false], classPK=[0], ddm/11341/only-zu_de_DE=[false], companyId=[10155], ddm/11341/vseobecny_autor_tr_TR=[odbor], ddm/11341/foto_ru_RU=[{"groupId":10182,"uuid":"30cf6667-d7bc-4602-ac6e-6b6a061e2191","version":"1.0"}]}
 • ikonka galerie
  11.08.2017
  | Seniori slovenskej diplomacie
  Skupina členov združenia Seniori slovenskej diplomacie navštívila 14. a 15. júna centrum Malopoľského vojvodstva, Krakov a soľnú baňu vo Wieliczke.
 • ikonka galerie
  02.06.2017
  | Seniori slovenskej diplomacie
  Jarné akcie občianskeho združenia Seniori Slovenskej diplomacie vyvrcholili 30. mája 2017 prehliadkou barokovej záhrady na nádvorí Bratislavského hradu a návštevou priestorov hradu, kde je inštalovaná výstava Kelti na našom území.
 • ikonka galerie
  29.05.2017
  | Seniori slovenskej diplomacie
  Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Lukáš Parízek prijal 29. mája 2017 delegáciu Chorvátskeho diplomatického klubu (HDK) a Seniorov slovenskej diplomacie (SSD) pri MZVaEZ SR.
 • ikonka galerie
  05.05.2017
  | Seniori slovenskej diplomacie
  Seniori Slovenskej diplomacie po viacerých zaujímavých prednáškových stretnutiach uskutočnili 27. apríla 2017 výlet do Trenčína, kde bola na programe návšteva Trenčianskeho hradu a Galérie Miloša Alexandra Bazovského.
 • ikonka galerie
  31.03.2017
  | Seniori slovenskej diplomacie
  Správa služieb diplomatickému zboru je dlhoročným prispievateľom občianskeho združenia Seniori slovenskej diplomacie a 30. marca 2017 bola uzatvorená sponzorská zmluva na rok 2017.
 • ikonka galerie
  21.03.2017
  | Seniori slovenskej diplomacie
  Členovia OZ Seniori Slovenskej diplomacie sa zúčastnili sa 15. marca 2017 na zaujímavej prednáške Vzťahy USA a RF po voľbách vedenej prvým ministrom Medzinárodných vzťahov SR Pavlom Demešom.
 • 28.02.2017
  | Seniori slovenskej diplomacie
  Podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič sa 28. februára 2017 zúčastnil na stretnutí Občianskeho združenia Seniorov slovenskej diplomacie (OZ SSD). Vo svojom príhovore spomenul pracovné úlohy, ktoré rieši Ekonomická komisia EÚ v projektovom tíme Energetická únia a naznačil priority pre nasledujúce obdobie.
 • ikonka galerie
  18.01.2017
  | Aktivity štátnych tajomníkov | Seniori slovenskej diplomacie
  Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Lukáš Parízek sa dnes (18. januára) zúčastnil na neformálnom stretnutí Občianskeho združenia Seniorov slovenskej diplomacie (OZ SSD).
 • ikonka galerie
  12.12.2016
  | Seniori slovenskej diplomacie
  Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák sa v piatok 9. decembra zúčastnil na neformálnom koncoročnom stretnutí Občianskeho združenia Seniorov slovenskej diplomacie (OZ SSD) pri vianočnej kapustnici.
 • ikonka galerie
  23.11.2016
  | Seniori slovenskej diplomacie
  Členovia Seniorov slovenskej diplomacie (SSD) mali vzácnu príležitosť vypočuť si prednášku mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Ruskej federácie v SR Alexeya Leonidoviča Fedotova, ktorá sa uskutočnila 26. októbra 2016 v Ruskom centre vedy a kultúry v Bratislave.
logo Seniori Slovenskej Diplomacie 

Občianske združenie
SENIORI SLOVENSKEJ DIPLOMACIENa začiatku bola myšlienka „Ak skončí diplomat svoju činnú službu – kariéru, zatvoria sa za ním dvere a viac nie je o neho záujem“.

S touto myšlienkou prišiel Ing. Rudolf Zábojník za JUDr. Silvestrom Minarovičom a dali dohromady prvý zoznam dôchodcov, ktorí pracovali v diplomacii s tým, že predložia vedeniu Ministerstva zahraničných vecí návrh na pozvanie týchto dôchodcov na stretnutie v mesiaci októbri, ktorý je mesiacom úcty k starším.

Vedúci služobného úradu MZV SR p. Marcel Peško uvítal túto iniciatívu s podnetom aby sa návrh inštitucionalizoval vrátane registrácie na Ministerstve vnútra SR. Generálny riaditeľ SVDS Vasil Grivna navrhol aby ako tajomník združenia spojenie medzi združením a MZV SR zabezpečoval Miroslav Musil, správca Diplomatického múzea MZV SR.

Prípravný výbor v zložení Silvester Minarovič, Rudolf Zábojník a Miroslav Musil predložil na Ministerstvo vnútra SR žiadosť o registráciu občianskeho združenia s názvom SENIORI SLOVENSKEJ DIPLOMACIE vrátane návrhu stanov združenia.

Na základe predloženej žiadosti bolo občianske združenie riadne zaregistrované dňa 12.06.2008.

Začala sa príprava prvého Valného zhromaždenia a dopĺňali sa zoznamy seniorov. Termín valného zhromaždenia bol stanovený na 1. október 2008, ktorý je zároveň medzinárodným dňom seniorov.
Na Valnom zhromaždení sa zúčastnilo 52 seniorov.

K slávnostnému rázu Valného zhromaždenia prispeli svojou účasťou minister zahraničných vecí SR Ján Kubiš, vedúci služobného úradu Marcel Peško, generálny riaditelia sekcii, a riaditelia odborov MZV SR.
 • Z poverenia prípravného výboru zasadnutie otvoril a viedol Silvester Minarovič.
 • Miroslav Mojžita, veľvyslanec v Sarajeve oboznámil prítomných s vývojom slovenskej diplomacie od jej vzniku do dnešných dní.
 • Vedúci služobného úradu Marcel Peško oboznámil prítomných so súčasnými úlohami a perspektívou vývoja slovenskej diplomacie.
 • Zasadnutie pozdravil aj minister zahraničných vecí SR p. Ján Kubiš, ktorý vo svojom príhovore ocenil iniciatívu pri založení občianskeho združenia seniorov a vyslovil želanie aby vedomosti a skúsenosti seniorov boli využité v prospech činnosti ministerstva najmä pri tvoriacej sa akadémii vzdelávania a rozvíjajúcej sa službe pomoci ministerstva občanom SR.

Valné zhromaždenie zvolilo:
 • JUDr. Silvestra Minaroviča, za predsedu,
 • Ing. Rudolfa Zábojníka CSc., za podpredsedu,
 • PhDr. Miroslava Musila CSc., za tajomníka
 • Ing. Vladimíra Lichvára za kontrolóra združenia.
 • Valné zhromaždenie schválilo: Stanovy združenia a návrh plánu činnosti združenia na obdobie do ďalšieho valného zhromaždenia.

pdf STANOVY Občianskeho združenia: "Seniori Slovenskej diplomacie"   (pdf; 175.23 KB)

Plán činnosti Seniorov slovenskej diplomacie

Valné zhromaždenie zvolať jeden krát ročne začiatkom októbra s programom:
  • Správa o činnosti združenia
  • Správa kontrolóra o hospodárení združenia
  • Informácia o stave členskej základne
  • Návrh plánu práce na ďalšie obdobie
  • Rozprava
  • Záver
 

 Účasť členov združenia na aktivitách MZV SR:

  • Zhromažďovanie dokumentov a iných historických predmetov do expozičného fondu Diplomatického múzea.
  • Zapojenie členov združenia do služieb v Centre pomoci občanom MZV SR
  • Zapojenie členov združenia do vzdelávacieho procesu v rámci pripravovaného systému vzdelávania diplomatov.
  • Účasť členov združenia na vybraných prezentačných, a informačných, spoločenských podujatiach organizovaných pre širší okruh zamestnancov MZV SR.

Na základe záujmu členov združenia o prácu v jednotlivých oblastiach boli utvorené záujmové skupiny-sekcie:

Politická:
MUDr. Branislav Lichardus, DrSc.
MUDr. Eva Mitrová, DrSc.
PhDr. Ján Domok
Prof. PhDr. Ábel Král DrSc.

Ekonomická:
Ing. Ladislav Lysák, DrSc.
Ing. Rudolf Zábojník, CSc.
Ing. Vladimír Lichvár

Právna:
JUDr. Cecília Kandráčová, CSc.
JUDr. Ing. Juraj Králik, CSc.

Konzulárna:
JUDr. Silvester Minarovič
Marta Markusková

Kultúrna:
PhDr. Jana Hudcovičová
PhDr. Miroslav Musil, CSc.
Prof. PhDr. Ábel Král, DrSc.

Informatiky:
RNDr. Augustín Nižňanský
Ing. Vladimír Pročka

Právna záujmová skupina pripravila na 12.decembra 2008 prednášku JUDr. Ing. Martina Winklera na tému „Zastúpenie v medzinárodnom obchodnom styku.

Ekonomická záujmová skupina zorganizovala na 16.12.2008. prednášky na témy:
 
  • Prechod na EURO
  • Vplyv finančnej krízy na vývoj v SR.
  • Investovanie na slovenských trhoch
  • Programové riešenie rodinných úspor, s dôrazom na sporiteľné družstevníctvo

Súčasťou tohto prednáškového cyklu bola aj rozlúčka seniorov s rokom 2008.
Vedenie občianskeho združenia SENIORI SLOVENSKEJ DIPLOMACIE prijalo úlohu v roku 2009 preveriť možnosti a spôsob spolupráce záujmových skupín združenia s jednotlivými sekciami a odbormi MZV SR, pokračovať v prezentáciách a prednáškach, zviditeľňovať SSD a aktivizovať jeho členov aj prostredníctvom internetovej stránky a komunikácie s médiami, zabezpečovať efektívnejšiu integráciu seniorov do spoločnosti.