Ekonomické správy

返回

Konzultačný deň o možnostiach hospodárskej spolupráce s Dánskom

Konzultačný deň o možnostiach hospodárskej spolupráce s Dánskom

8.12.2017 | Ekonomické správy | Dánsko

Bratislavská regionálna komora SOPK si  Vás dovoľuje  pozvať  na Konzultačný deň o možnostiach hospodárskej spolupráce s Dánskom, ktorý sa uskutoční v piatok  5. januára  2018 od 10.00 hod v priestoroch  Bratislavskej regionálnej komory na Jašíkovej 6. (budova Kerametalu). Konkrétny čas Vašej individuálnej konzultácie Vám bude včas oznámený po zaslaní písomnej prihlášky a vypracovaní časového harmonogramu.
 
Vaše  otázky k danej problematike  Vám počas individuálnej  konzultácie v trvaní približne 30 minút zodpovie pani Daniela Bezáková,  obchodná radkyňa na Veľvyslanectve SR v Kodani.   
Pozvánka a záväzná prihláška sú v prílohe. 
Prosíme zadať konkrétne otázky do prihlášky, aby ich bolo možné  vopred zaslať  konzultantke na prípravu. 

Uzávierka prihlášok je 21. decembra 2017.