Pre správne fungovanie portálu musíte mať v prehliadači zapnutý Javaskript.

Preskoč na obsah

Miestne špecifiká

Základné informácie
Slovensko má s Kanadou bezvízový styk s limitovanou dobou pobytu na území Kanady a to maximálne 6 mesiacov od dátumu vstupu do Krajiny. Imigračný úradník môže dĺžku pobytu obmedziť (bez udania dôvodu) a dátum povoleného pobytu vyznačť na vstupnej pečiatke v pase.
Požiadavky na vstup do Kanady
- Kanada s účinnosťou od 1. 3. 2016 zavádza pri cestách do Kanady povinnú elektronickú cestovnú autorizáciu (eTA) pre občanov štátov nepodliehajúcich vízovej povinnosti, teda aj Slovenskej republiky. Povinnosť sa bude vzťahovať na cestujúcich prichádzajúcich do Kanady letecky. Občania plánujúci cestu do Kanady budú môcť o elektronickú cestovnú autorizáciu začať žiadať od 1. 8. 2015. - cestovný pas SR s dobou platnosti dlhšou ako je zamýšľaná dĺžka pobytu v Kanade, s čítacou zónou na dátovej strane pasu a najmenej s jednou prázdnou (nepopísanou) stranou,“
- spiatočná letenka,
- zdravotné turistické poistenie,- doklad o dostatku finančných prostriedkov na pobyt (cca 100 - 150.- CAD/deň). Môže to byť hotovosť, cestovné šeky alebo aktuálny bankový výpis z kreditnej karty, ktorá bude v Kanade používaná.Pri vstupe na kanadské územie musí mať turista vyplnenú colnú deklaráciu (tlačivo dostane na palube lietadla http://www.cbsa-asfc.gc.ca/publications/forms-formulaires/ce311.pdf). Imigračným pracovníkom môže byť požiadaný o krátky pohovor, alebo vyzvaný na kontrolu batožiny. V žiadnom prípade sa do krajiny nesmú dovážať potraviny, omamné látky, chránená fauna a flóra. Ak do Kanady cestuje dieťa mladšie ako 16 rokov samostatne alebo v sprievode len jedného z rodičov, odporúčame mať so sebou rodný list dieťaťa a notársky overené potvrdenie rodičov, alebo jedného z nich, že súhlasia s cestou. Tieto dokumenty musia byť preložené do anglického alebo francúzskeho jazyka.
Bezpečnosť a prevencia
Je potrebné dodržiavať všeobecne známe pravidlá zabezpečenia cestovných dokladov, cenín, vecí väčšej finančnej hodnoty. V Kanade platí čiastočná prohibícia. Alkohol je možné zakúpiť iba v špecializovaných predajniach a veková hranica umožňujúca kúpu alkoholu je 21 rokov. Alkohol sa nesmie piť na verejnosti. Pri prevážaní autom musí byť alkohol uložený v batožinovom priestore mimo dosahu všetkých cestujúcich. Na jazdu autom je potrebné mať medzinárodný vodičský preukaz. Zapožičanie auta umožňuje rozsiahla sieť požičovní áut. Stanovená rýchlosť v obci je 50 km/hod, mimo obce 80 km/hod a na diaľnici 100 km/hod. Každý jeden priestupok všeobecne, teda nie len v cestnej premávke, je sankcionovaný pokutou. Upozorňujeme, že akýkoľvek pokus o vyjednávanie redukovania pokuty, alebo jej odpustenie je považovaný za závažný prečin a je trestaný ešte vyššou pokutou, ako samotný priestupok. V prípade neuhradenia pokuty vzrastajú penále za oneskorenie platby a môžu nastať problémy pri opúšťaní krajiny. Pred vycestovaním odporúčame urobiť si kópie cestovných dokladov, leteniek, zdravotných poistiek, cestovných lístkov, platobných šekov prípadne rodného listu, ktoré pri strate alebo odcudzení zjednodušia proces vybavovania formalít !!!! Stratu, alebo odcudzenie cestovného dokladu je nutné neodkladne nahlásiť na najbližšej policajnej stanici a požiadať konzulárnu službu o vydanie Náhradného cestovného dokladu, ktorý je možné použiť na jednorázovú cestu späť do SR. Odporúčame zobrať si so sebou i niekoľko fotografií pasového rozmeru a základné alebo používané lieky spolu s letáčikom o účinných látkach liečiva.
Dôležité telefónne čísla:
Polícia, záchranná služba a požiarnici: 911Informácie o telefónnych číslach: 411
Vyhľadávanie telefónnych čísel a adries cez Internet: www.411.ca

Časové pásma

Časový rozdiel v porovnaní s Bratislavou: St. John´ s (New Foundland) -4,5 hodiny; Montreal (Québec), Ottawa, Toronto (Ontario) -6 hodín; Winnipeg (Manitoba) -7 hodín; Calgary (Alberta) -8 hodín; Vancouver (Britská Kolumbia) -9 hodín.Sviatky a iné voľné dni

Nový rok – 1. január
Veľký piatok – pohyblivý (tak, ako na Slovensku)Veľkonočný pondelok – pohyblivý (tak, ako na Slovensku)
Deň kráľovnej Viktórie – 22.májDeň Kanady – 1.júl (hlavný štátny sviatok)
Občiansky sviatok - 1. pondelok v auguste (v Quebecu 24.jún)Deň práce – 1. pondelok v septembri
Vďakyvzdanie – 2. pondelok v októbriDeň spomienky – 11.november (úrady a banky)
Vianoce – 25. decemberDeň darčekov – 26. december

TV systém, el. napätieV Severnej Amerike je televízny systém NTSC a elektrické napätie 110V/50Hz. Všetky kuchynské elektrospotrebiče a elektroniku s európskou normou na 220V, s výnimkou TV prijímača, je možné pomocou transformátora elektrického napätia použiť aj v Kanade.Telefónna a mobilná telefónna sieť

Telefónna sieť je vysoko rozvinutá. Telefónne služby sú spravidla zabezpečované kanadskou nadnárodnou spoločnosťou Bell Canada a ďalšími telekomunikačnými spoločnosťami, ktoré medzi sebou súťažia na trhu s cenami za poskytovanie služieb. Pomerne veľké množstvo služieb a informácií z rôznych oblastí života je zabezpečované pomocou technicky rozvinutej telefónnej siete (odkazový systém, bankové a obchodné služby). Mesačné poplatky za telefónne služby sa pohybujú v rozpätí 30-40 CAD za jednu telefónnu linku. V cene paušálneho poplatku je možnosť telefonovania v rámci Veľkej Ottawy zdarma. Ceny za medzimestské telefónne hovory (aj v rámci USA) sú od 0,07 CAD za minútu a za telefonické hovory do SR sa pohybujú v závislosti od spoločnosti od 0,37 do 0,80,- CAD za minútu. Rozšírená je aj užívateľská mobilná telefónna sieť. Jej kvalita je však ďaleko nižšia ako na Slovensku vzhľadom na to, že pokrytie signálom obrovského a riedko osídleného územia Kanady je finančne na hranici rentability.
Odo dňa (1. marca 2008) zrušenia vízovej povinnosti Kanady pre občanov SR, sa podmienky pre krátkodobé pobyty slovenských občanov v Kanade nezmenili. Naďalej je možné zotrvať v krajine s platným cestovným dokladom bez víz po dobu 6 mesiacov.

Na vstup do Kanady sa čoraz prísnejšie vyžaduje nielen platný cestovný pas a spiatočná letenka ale aj preukázanie finančných nákladov na krytie celej dĺžky pobytu, čo je cca 120 CAD na deň alebo oficiálne pozvanie, ktoré toto krytie zo strany pozývateľa dôveryhodne potvrdzuje.
Počas pobytu nie je možné v Kanade pracovať, ak nie je kanadským ZÚ vo Viedni, alebo kanceláriou kanadského ZÚ v Bratislave udelené pracovné povolenie.

Základné požiadavky na vstup do Kanady:
  • slovenský cestovný pas s dobou platnosti dlhšou ako je zamýšľaná dĺžka pobytu v Kanade s čítacou zónou na dátovej strane pasu a najmenej s jednou prázdnou (nepopísanou) stranou,
  • spiatočná letenka,- zdravotné turistické poistenie,
  • doklad o dostatku finančných prostriedkov na pobyt (cca 120,- CAD/deň). Môže to byť hotovosť, cestovné šeky alebo aktuálny bankový výpis z kreditnej karty, ktorá bude v Kanade používaná,- pri služobných cestách je potrebné predložiť pozvanie kanadského partnera,
  • cestujúci tiež nesmie trpieť nákazlivou chorobou

Pri vstupe na kanadské územie musí mať turista vyplnenú colnú deklaráciu (tlačivo dostane na palube lietadla). Imigračným pracovníkom môže byť požiadaný o krátky pohovor, alebo vyzvaný na kontrolu batožiny. V žiadnom prípade sa do krajiny nesmú dovážať akékoľvek potraviny, omamné látky, chránená fauna a flóra.

Porušenie kanadských imigračných predpisov môže spôsobiť deportáciu (vrátane deportačnej väzby) prípadne niekoľkoročný zákaz vstupu na kanadské územie. Prihlasovacia povinnosť v Kanade sa nevyžaduje.
Ak do Kanady cestuje dieťa mladšie ako 16 rokov samostatne alebo v sprievode len jedného z rodičov, odporúčame mať so sebou rodný list dieťaťa a notársky overené potvrdenie rodičov, alebo jedného z nich, že súhlasia s cestou dieťaťa. Tieto dokumenty musia byť preložené do anglického alebo francúzskeho jazyka. V mysle slovenskej legislatívy je potrebné aby každé dieťa malo svoj vlastný cestovný doklad.

Prichádzajúci turista môže na vodičský preukaz Slovenskej republiky jazdiť v krajine po dobu 3 mesiacov. Potom musí požiadať o kanadský vodičský preukaz, alebo musí disponovať medzinárodným vodičským preukazom. Stanovená rýchlosť v obci je 50 km/hod, mimo obce 80 km/hod a na diaľnici je to 100 km/.hod. Každý priestupok je všeobecne sankcionovaný pokutou. Dôrazne upozorňujeme, že akýkoľvek pokus o vyjednávanie redukovania pokuty, alebo jej odpustenie je považovaný za závažný prečin a je trestaný ešte vyššou pokutou, ako samotný priestupok. V prípade neuhradenia pokuty vzrastajú penále za oneskorenie platby a môžu nastať problémy pri opúšťaní krajiny. V prípade, že sa z rôznych príčin dostane turista do cely predbežného zadržania, má právo o incidente informovať zastupiteľský úrad, pričom telefonický hovor so zastupiteľským úradom musí byť poskytnutý bezplatne.

Kanada je oproti južnému susedovi USA krajinou s relatívne nízkou mierou kriminality, vysokou mierou bezpečnosti na cestách a pomerne malým výskytom násilných trestných činov. Nevyspytateľnými ale môžu byť prírodné podmienky, keďže teploty môžu aj v letných mesiacoch výrazne kolísať, predovšetkým v horských oblastiach krajiny, kde môže dôjsť k vysokému množstvu zrážok za krátku dobu. Upozorňujeme nepodceňovať odľahlosť viacerých oblastí a veľké vzdialenosti medzi jednotlivými obývanými oblasťami. V tejto súvislosti upozorňujeme, že v riedko obývaných oblastiach spravidla nie je pokrytie signálu pre mobilné telefóny. Pri pobytu v prírode (kempy, národné parky a rezervácie) odporúčame dodržiavať pokyny a odporúčania miestnych úradov.

Počas pobytu je potrebné chrániť sa pred nakazením lymskou boreliózou a encefalitídou prenášanou komármi a kliešťami a tiež hydatiózou (pásomnica) prenášanou losmi a vlkmi v severozápadnej časti Kanady. Nebezpečný je aj jedovatý plazivý brečtan, ktorý spôsobuje dlhodobý zápal kože. Miesta výskytu tejto byliny sú zvyčajne označené tabuľkou „Poison Ivy“. Vzhľadom na nadmerný výskyt hmyzu v týchto oblastiach v mesiacoch máj, jún a začiatok júla odporúčame vybaviť sa dostatočným množstvom repelentových prípravkov, ktoré sú bežne dostupné na miestom trhu.

Na území Kanady sa nachádza jeden zastupiteľský úrad Slovenskej republiky (Ottawa) a v súčasnosti tri honorárne konzuláty (Montreal, Toronto a Vancouver), ktorých kontaktné adresy nájdete na webovej stránke ZÚ SR Ottawa aj Ministerstva zahraničných vceí a európskych záležitostí Slovenskej republiky. HK Vancouver bude do 31. augusta 2013 uzatvorený. Honorárny konzulát SR v Calgary by mal byť opätovne otvorený na jeseň roku 2013.

V Kanade, s výnimkou provincie Quebec, platí čiastočná prohibícia. Alkohol je možné zakúpiť iba v špecializovaných predajniach a po predložení osobného dokladu. Veková hranica umožňujúca kúpu alkoholu je 21 rokov. Alkohol sa nesmie piť na verejnosti z dôvodu zlého príkladu pre mládež. Alkohol prevážaný v aute musí byť v batožinovom priestore mimo dosahu cestujúcich. Alkohol nesmie byľ ani v iných dopravných prostriedkoch, ako sú člny, snežné skútre a podobne.
Na jazdu autom je potrebné mať medzinárodný vodičský preukaz. Zapožičanie auta umožňuje rozsiahla sieť požičovní áut. Stanovená rýchlosť v obci je 50 km/hod, mimo obce 80 km/hod a na diaľnici je to 100 km/.hod. Každý jeden priestupok všeobecne, teda nie len v cestnej premávke, je sankciovaný pokutou. Dôrazne upozorňujeme, že akýkoľvek pokus o vyjednávanie redukovania pokuty, alebo jej odpustenie je považovaný za závažný prečin a je trestaný ešte vyššou pokutou, ako samotný priestupok. Odporúčame prejaviť veľkú pokoru pred policajným úradníkom, uznanie si priestupku (v niektorých prípadoch to môže mať pozitívny vplyv na posudzovanie priestupku) a uhradiť pokutu. V prípade neuhradenia pokuty vzrastajú penále za oneskorenie platby a môžu nastať problémy pri opúšťaní krajiny. V prípade, že sa z rôznych príčin dostane turista do cely predbežného zadržania, má právo o incidente informovať zastupiteľský úrad, pričom telefonický hovor so zastupiteľským úradom musí byť poskytnutý bezplatne.

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa kanadských predpisov upravujúcich vstup a pobyt cudzincov (vrátane občanov Slovenskej republiky) na území Kanady odporúčame kontaktovať

Veľvyslanectvo Kanady vo Viedni:
Laurenzerberg 2
A-1010Viedeň
Rakúska republika
Tel.: (+43-1) 531 38 30 10
Fax.: (+43-1) 531 38 39 11
vienn-visa@international.gc.ca
www.kanada.at

prípadne

Kanceláriu kanadského veľvyslanectva v Bratislave
Carlton Savoy Building
Mostová 2
811 02 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: (+421-2) 59 20 40 31
Fax.: (+421-2) 54 43 42 27
brtsv@international.gc.ca
www.ocanada.sk

Dôležité telefónne čísla


Internetové informačné zdroje


Doprava


V krajine je kvalitná železničná doprava. Cena cestovného lístka 1. triedy na trati Ottawa - Toronto - Ottawa je približne 240,- CAD, čo je 2/3 až polovica leteckého prepravného (v závislosti od druhu letenky). Jedna cesta vlakom trvá 4 hodiny. Cestovné za autobus na trati Ottawa – Toronto - Ottawa je asi 80,- CAD a na trati Ottawa – Montreal - Ottawa približne 40,- CAD.

Vo všetkých väčších mestách je kvalitná taxislužba.

Automobily požičiava množstvo domácich aj medzinárodných spoločností, napr. Avis, Hertz atď. Cena na deň sa pohybuje od 40,- do 50,- CAD na 200 - 250 km, každý ďalší kilometer stojí 0,10 až 0,15 CAD, poistku a pohonné hmoty hradí zákazník.
Čerpanie pohonných hmôt sa realizuje prostredníctvom čerpacích kariet u významných spoločností (SHELL, ESSO, Petro Canada a pod.). Cena benzínu na miestnom trhu je približne 1 CAD/liter. Každé motorové vozidlo musí byť poistené. Poistenie býva pre novopríchodzích do Kanady dosť vysoké (100 CAD a viac), pretože kanadské poisťovne neuznávajú vodičskú skúsenosť zo zahraničia a cudzinca posudzujú ako nového šoféra.

Pri dopravnej nehode, je potrebné zavolať príslušníka dopravnej polície, s ktorým sa musí spísať zápis o dopravnej nehode. Príslušníkovi polície je potrebné predložiť vodičský preukaz, technický preukaz vozidla a poistnú zmluvu. Bez zápisu o nehode nie je možné uplatňovať náhradu škody v poisťovni. Škody na motorovom vozidle, v závislosti od charakteru poistnej zmluvy, uhrádza poisťovňa, v ktorej je vozidlo poistené bez ohľadu na to, kto zavinil haváriu. Vinník havárie však musí počítať s tým, že v najbližšom roku mu výrazne vzrastie poistné.

Rýchlostné limity sú vo všeobecnosti 100km/h na diaľnici, 80 km/h na cestách 1.triedy a 50 km/h v obciach. Všeobecné pravidlá platné v cestnej premávke:
  • pripútanie vodiča bezpečnostnými pásmi je povinné v celej Kanade, okrem provincie Alberta
  • je zakázané inštalovať a používať detektor radaru
  • zabočiť vpravo na križovatke s červeným svetelným znamením je prípustné v prípade, že je voľná vozovka /toto neplatilo v provincii Quebec, odbočiť doprava pri červenom svetle je zakázané len v Montreale.
  • vozidlá v oboch smeroch sú povinné zastaviť, ak žltý školský autobus /School bus/ zastavil a signalizuje vystupovanie alebo nastupovanie detí do autobusu, signál je dávaný značkou „STOP“.
  • zákaz používania mobilného telefónu počas jazdy s výnimkou hands-free telefonovania

Dátum poslednej aktualizácie: 11. marca 2015
Dátum poslednej aktualizácie: 2015-11-28 23:34:30.464 Dátum vytvorenia: Tue Sep 12 08:29:11 CEST 2006