Promo spoty

Pozrite si spot, ktorým autori vysvetľujú filozofiu, z ktorej vychádzali pri tvorbe značky Slovensko. 

 

 

 

Odovzdávanie titulu Veľvyslanec značky Slovensko Petrovi Saganovi