Vyjadrenia k procesu budovania „značke Slovensko“

„Na Slovensku sú ľudia naučení tvrdo pracovať, sú húževnatí. Možno sa nevieme niekedy predať, možno máme malé ambície, ale tak tvrdo a poctivo pracovať, ako vedia ľudia na Slovensku, vedia ľudia v máloktorej krajine na svete“.

Andrej Kiska, prezident Slovenskej republiky

(BrandingSlovenska.com, 2015)

 

 

 

 

„Je treba aby sme s pomocou profesionálov a odborníkov dokázali konečne po prvý krát dať dohromady taký branding Slovenska, s ktorým sa dokáže väčšina jeho občanov stotožniť.“

Miroslav Lajčák, diplomat,

minister zahraničných vecí a európskych záležitostí 

(BrandingSlovenska.com, 2015)

 

 

 

 

“The only effective form of nation branding I have ever discovered is doing good to humanity”.

Simon Anholt, nezávislý politický poradca

(BrandingSlovenska.com, 2015)

 

 

 

 

 

„Náš imidž v zahraničí závisí od nás, našej sebareflexie, schopnosti reálne vyhodnotiť naše silné a slabšie stránky z mnohých hľadísk.“

 

Radomír Boháč, veľvyslanec a generálny riaditeľ sekcie ministra, MZVaEZ SR

(BrandingSlovenska.com, 2015)

 

 

 

 

 

„V modernom country brandingu ide ani nie tak o to, aké sú charakteristiky nejakej fyzickej povahy typu valašky, bryndzové halušky, krásna príroda, alebo budovy. Skôr ide o charakteristiky sociálnej infraštruktúry. To znamená, aké sú vzťahy v tej krajine, prevládajúce hodnoty, vzorce správania. A na tom je postavený aj „náš“ branding a také bolo aj zadanie, takýmto moderným spôsobom by sme mali postaviť brand Slovenska“.

Marián Timoracký, marketingový konzultant

(Večera s Havranom, RTVS, marec 2016)

 

 

 

 

„Teraz prišla tá generácia ľudí, Slovákov, ktorá chce niečo spraviť pre to, aby mohla o Slovensku rozprávať s hrdosťou ako o krajine, z ktorej sa teší, že z nej pochádza“. 

Róbert Slovák, reklamná agentúra Respect APP

(Večera s Havranom, RTVS, marec 2016)

 

 

 

 

“The final brand of Slovakia has to be not only attractive, unique and competitive for abroad, but also authentic and confident, especially for the locals.”

Marián Timoracký, marketingový konzultant

(The Slovak Spectator, február 2016)

 

 

 

 

„To, čo potrebujeme vlastne mať dnes s brandingom k dispozícii, je v podstate aj politika jeho implementácie, ktorá by mala hovoriť o tom, aké prístupy zvolíme, aby sme ten jednotný branding, tú našu predstavu o Slovensku vedeli odkomunikovať na rôznych stupňoch, v rôznych krajinách, aby výsledný efekt bol rovnaký: prijatie a chápanie Slovenska tak, ako smesa  ho do brandingu snažili vložiť my.“

 

Dagmar Repčeková, veľvyslankyňa

(BrandingSlovenska.com, 2015)

 

 

 

 

„Krajina potrebuje nejaký príbeh, nejaký naratív aj o tom kto sme, odkiaľ prichádzame aj to, čím chceme byť, ako sa vidíme a ako chceme pôsobiť navonok a musí v tom byť zhoda. Nemôžeme natierať niečo na ružovo, niečo čo je sivé, lebo to bude pôsobiť veľmi nedôveryhodne.“

Oľga Gyárfášová, sociologička

(BrandingSlovenska.com, 2015)

 

 

 

 

„Vízia rozvoja školstva a vedy by mali byť absolútny základ pri budovaní tak malej krajiny, akou je Slovensko.“

 

Anton Zajac, zakladateľ ESET USA

(BrandingSlovenska.com, 2015)

 

 

 

 

 

„Slovensko môže ponúknuť viac, než človek očakáva, ako pre život, tak aj pre zábavu.“

 

Vanda Wolfová, riaditeľka pre agentúrny sektor Google SR/CZ

(BrandingSlovenska.com, 2015)

 

 

 

 

 

„Je nutné nájsť niečo navonok a dovnútra zjednocujúce, aby Slovensko zaujalo jasnú, sebavedomú pozíciu a svojou sympatickou a atraktívnou, ale pravdivou a dôveryhodnou identitou a značkou uspelo v konkurencii ostatných národov.“

 

Peter Littmann, odborník v oblasti brandingu

(BrandingSlovenska.com, 2015)

 

 

 

 

 

„Zmena myslenia ľudí je niečo, čoho sa oni často krát boja“.

Michal Štencl, CEO spoločnosti SYGIC

(BrandingSlovenska.com, 2015

 

 

 

 

 

 

"Keby sme boli idealisti, očakávali by sme, že otázka národného brandingu bude jednou z kľúčových tém Slovenska v čase jeho osamostatňovania sa… Ale našťastie sme aj trpezliví pragmatici, ktorí sa tešia, že po dvadsiatich rokoch sa črtá prvá spoločenská zhoda o potrebe definovať seba samých, nájsť vonkajšie vyjadrenie pre naše vnútorné danosti i pocity a navyše ich ešte aj poskytnúť okolitému svetu vo forme, ktorá bude zrozumiteľná a dôveryhodná.“

František Stano, Bratislavský samosprávny kraj

(BrandingSlovenska.com, 2015)

 

 

 

 

 

 

„Naši ľudia vedia naozaj pracovať, radi pracujú, sú angažovaní a chcú sa rozvíjať.“

Regina Ovesny-Straka, finančná manažérka

(BrandingSlovenska.com, 2015)

 

 

 

 

 

 

„Kreatívny priemysel má na Slovensku svoje zázemie a malo by sa preskúmať a hladať spôsoby ako ho podporiť.“

Ivan Štefunko, Neulogy

(BrandingSlovenska.com, 2015)

 

 

 

 

 

 

„Našou výhodou je, že sme pomerne neznáma krajina v zahraničí, takže tá úloha je o to ľahšia. Nemusíme negovať stereotypy, ktoré boli o nás vytvorené.“

Juraj Blaško, grafický dizajnér a asistent VŠVÚ

(BrandingSlovenska.com, 2015)

 

 

 

 

 

 

„Bol som hrdý na to, že sme mohli ukázať svetu niečo veľmi originálne, a niečo veľmi kvalitné, čo je len naše a vďaka tomu môže ten svet obdivovať a spoznávať Slovensko veľmi dobre.“

Marián Turner, riaditeľ umeleckého súboru Lúčnica

(BrandingSlovenska.com, 2015)

 

 

 

 

 

 

„Ľudia a ich poctivá práca, vynaliezavosť a fantázia. To sú, myslím, atribúty, na ktoré by malo moderné Slovensko nadviazať a prezentovať sa nimi aj dnes.“

Tomáš Kompaník, AHA, grafický dizajnér

(BrandingSlovenska.com, 2015)

 

 

 

 

 

„Nielen štátne orgány by mali na tejto téme pracovať. Iniciatíva a aktívna činnosť v prezentácii Slovenska by mala vznikať aj medzi širšími vrstvami obyvateľstva a v organizáciách tretieho sektora.“

Ľudovít Vongrej, šéfredaktor Opera Slovakia

(BrandingSlovenska.com, 2015)

 

 

 

 

 

 

„Sme jednoducho športová krajina, využime tento fakt čo najlepšie.“

Danka Barteková, olympijská medailistka 2012

(BrandingSlovenska.com, 2015)

 

 

 

 

 

 

„Slovensko mám v srdci úplne odmala. Ešte keď som nebol reprezentant, tak som si na prilbu lepil „Slovakia“, aby som sa aspoň cítil ako reprezentant“.

Adam Žampa, slovenský reprezentant v alpskom lyžovaní

(BrandingSlovenska.com, 2015)

 

 

 

 

 

 

“It is all about finding a way to get people from other countries to know about these positive things that Slovaks have, like the hospitality”.

 

Mark Christensen, kalifornský učiteľ a hudobník

(BrandingSlovenska.com, 2015)