showStartPage.html
0 /App/Reg/RegGate.nsf//App/Reg/RegStore.nsf/ 0 Afganistan; Albánsko; Alžírsko; Andorra; Angola; Antigua a Barbuda; Argentína; Arménsko; Austrália; Azerbajdžan; Bahamy; Bahrajn; Bangladéš; Barbados; Belgicko; Belize; Benin; Bhután; Bielorusko; Bolívia; Bosna a Hercegovina; Botswana; Brazília; Brunej; Bulharsko; Burkina; Burundi; Cyprus; Čad; Česko; Čierna Hora; Čile; Čína; Čína - Taiwan; Dánsko; Dominika; Dominikánska republika; Džibutsko; Egypt; Ekvádor; Eritrea; Estónsko; Etiópia; Fidži; Filipíny; Fínsko; Francúzsko; Gabon; Gambia; Ghana; Grécko; Grenada; Gruzínsko; Guatemala; Guinea; Guinea-Bissau; Guyana; Haiti; Holandsko; Honduras; Chorvátsko; India; Indonézia; Irak; Irán; Írsko; Island; Izrael; Jamajka; Japonsko; Jemen; Jordánsko; Južná Afrika; Južný Sudán; Kambodža; Kamerun; Kanada; Kapverdy; Katar; Kazachstan; Keňa; Kirgizsko; Kiribati; Kolumbia; Komory; Kongo; Konžská demokratická republika; Kórejská ľudovodemokratická republika; Kórejská republika; Kostarika; Kuba; Kuvajt; Laos; Lesotho; Libanon; Libéria; Líbya; Lichtenštajnsko; Litva; Lotyšsko; Luxembursko; Macedónska republika; Madagaskar; Maďarsko; Malajzia; Malawi; Maldivy; Mali; Malta; Maroko; Marshallove ostrovy; Maurícius; Mauritánia; Mexiko; Mikronézia; Mjanmarsko; Moldavsko; Monako; Mongolsko; Mozambik; Namíbia; Nauru; Nemecko; Nepál; Niger; Nigéria; Nikaragua; Nórsko; Nový Zéland; Omán; Pakistan; Palau; Palestína; Panama; Papua-Nová Guinea; Paraguaj; Peru; Pobrežie Slonoviny; Poľsko; Portugalsko; Rakúsko; Rovníková Guinea; Rumunsko; Rusko; Rwanda; Salvádor; Samoa; San Maríno; Saudská Arábia; Senegal; Seychely; Sierra Leone; Singapur; Slovensko; Slovinsko; Somálsko; Spojené arabské emiráty; Spojené kráľovstvo; Spojené štáty; Srbsko; Srí Lanka; Stredoafrická republika; Sudán; Surinam; Svätá Lucia; Svätý Krištof a Nevis; Svätý Tomáš a Princov ostrov; Svätý Vincent a Grenadíny; Svazijsko; Sýria; Šalamúnove ostrovy; Španielsko; Švajčiarsko; Švédsko; Tadžikistan; Taliansko; Tanzánia; Thajsko; Togo; Tonga; Trinidad a Tobago; Tunisko; Turecko; Turkménsko; Tuvalu; Uganda; Ukrajina; Uruguaj; Uzbekistan; Vanuatu; Vatikán; Venezuela; Vietnam; Východný Timor; Zambia; Západná Sahara; Zimbabwe; Zvrchovaný vojenský špitálsky rád sv. Jána Jeruzalemského z Ródu a Malty

 Systém pomoci slovenským občanom v prípade núdze pri cestách do zahraničia.


Systém pomoci slovenským občanom v prípade núdze pri cestách do zahraničia

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky ponúka slovenským občanom bezplatnú službu poskytovania dôležitých informácií, včasného varovania pred hroziacim nebezpečenstvom v zahraničí a pomoci v núdzových situáciách . Zároveň odporúča, aby občania Slovenskej republiky pred vycestovaním do zahraničia zvážili aktiváciu tejto bezplatnej služby.

Registrácia je dobrovoľná. Službu si môžu občania aktivovať jednoducho, a to vyplnením registračného formulára. V registračnom formulári je potrebné uviesť kontakty, na ktorých sú občania zastihnuteľní v krajinách, ktoré plánujú navštíviť.

Každý rok stúpa počet občanov, ktorí sa v zahraničí dostávajú do ťažkostí, či už ide o prírodné a živelné katastrofy, priemyselné, ekologické a technické havárie, pandémie a epidémie, sociálno-spoločenské krízy, organizovaný zločin, terorizmus alebo ozbrojené konflikty. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR na vznik krízových situácií upozorňuje občanov Slovenskej republiky, ktorí sa nachádzajú v daných oblastiach formou SMS, prípadne občanov kontaktuje telefonicky . Na základe údajov z registračného formulára môžu tak zastupiteľské úrady Slovenskej republiky v zahraničí v takýchto prípadoch poskytnúť rýchlu pomoc občanom v núdzi.


UPOZORNENIE!!!
V tejto súvislosti Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky upozorňuje na dôležitosť správne uvedených údajov, najmä kontaktov a krajín, ktoré občania počas cesty navštívia.
Poskytnuté osobné údaje MZVEZ SR využíva a uchováva len k uvedeným účelom (viď. politika ochrany súkromia). Informácie z formulára sa uchovávajú maximálne 30 dní od dňa plánovaného ukončenia cesty do zahraničia a následne sú automaticky vymazané.
Vyplnením a potvrdením registračného formulára dávate prevádzkovateľovi súhlas na spracúvanie osobných údajov vo vymedzenom rozsahu a zároveň potvrdzujete, že všetky údaje uvedené vo formulári sú pravdivé.


 
Nová registráciaBezplatnou registráciou zabezpečíte dostupnosť vašich kontaktných údajov počas zahraničných ciest a zabezpečíte si aktiváciu služby. Po úspešnej registrácii dostanete jedinečný identifikačný kód, prostredníctvom ktorého sa môžete prihlásiť do systému.
Vytvoriť novú registráciu
 
Zmena údajovV prípade, že ste sa už zaregistrovali, ale potrebujete zmeniť údaje o svojom pobyte v zahraničí, prihláste sa pomocou identifikačného kódu, ktorý Vám bol pridelený pri registrácii.
Zmeniť údaje
 

Politika ochrany súkromia
Prevádzkovateľ portálu, ktorým je Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky so sídlom Hlboká cesta 2, 833 36 Bratislava 37, IČO: 006 99 021 (ďalej len „prevádzkovateľ“) sa zaväzuje chrániť poskytnuté osobné údaje v zmysle ustanovení zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), nadväzujúcich právnych predpisov ako aj medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná. Prevádzkovateľ sa taktiež zaväzuje poskytnuté osobné údaje spracúvať výlučne pre účely tohto portálu.
Vaše osobné údaje nebudú publikované, uverejňované alebo vystavované na verejnosti prostredníctvom masovokomunikačných prostriedkov, verejne prístupných počítačových sietí, verejne vyhlásené, uvedené vo verejnom zozname, registroch, umiestnené na verejne prístupných miestach a nebudú sprístupnené tretím osobám.

Vyplnením a potvrdením registračného formulára dávate prevádzkovateľovi súhlas na spracúvanie osobných údajov vo vymedzenom rozsahu a zároveň potvrdzujete, že všetky údaje uvedené vo formulári sú pravdivé.

Podľa zákona má každá dotknutá osoba právo písomne požadovať od prevádzkovateľa informačných systémov:
a) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 26 ods. 3 zákona,
b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získalo jej osobné údaje na spracúvanie,
c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme odpis jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
d) opravu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
e) likvidáciu jej osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania podľa § 13 ods.1 zákona,
f) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona o ochrane osobných údajov.
Právo dotknutej osoby možno obmedziť len podľa § 20 odseku 1 písm. d) a e) zákona, ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.
Obmedzenie práv dotknutej osoby podľa § 20 ods. 1 písm. d) a e) zákona prevádzkovateľ bezodkladne písomne oznámi dotknutej osobe a Úradu na ochranu osobných údajov.

Odvolanie súhlasu ako aj ďalšie práva vyplývajúce zo zákona si môžete uplatniť formou písomnej žiadosti zaslanej prevádzkovateľovi na vyššie uvedenú adresu jeho sídla alebo formou e-mailu na adrese: informacie@foreign.gov.sk
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky so sídlom Hlboká cesta 2, 833 36 Bratislava 37, IČO: 006 99 021 (ďalej len „prevádzkovateľ“) nezodpovedá za neprijatie registračného mailu z dôvodu nastavenia (spam filtre, Black listy, prípadne lokálne nastavenie poštového klienta) zo strany zákaznika, alebo jeho prevádzkovateľa.

 ©2009, Ministerstvo zahraničných vecí a uerópskych záležitostí Slovenskej republiky, 02 / 5978 1111, info@mzv.sk