„Dni slovenskej kultúry“ v Rijeke

3.9.2018 | Kultúrna prezentácia | Chorvátsko

V dňoch  30. – 31. augusta 2018 organizovala Matica slovenská v Rijeke pri príležitosti štátneho sviatku „Deň Ústavy SR“ a „25. výročia vzniku SR“ 18. ročník podujatia s názvom „Dni slovenskej kultúry“ v meste Rijeka. Matica slovenská v Rijeke od jej založenia v r. 1994 okrem prezentácie slovenskej kultúry, zachovania identity, slovenského jazyka a zvykov, iniciuje aj kultúrnu spoluprácu medzi Slovenskou republikou a Chorvátskou republikou. Organizuje odborné prednášky, výstavy, pripomína si štátne sviatky SR  a výročia slovenských velikánov. Tradične už od roku 2000 organizuje Dni slovenskej kultúry, na ktorých prezentuje Slovenskú republiku prostredníctvom slovenských umelcov, remeselníkov, ale aj gastronomickej ponuky slovenských jedál a výrobkov.

 

Program počas prvého dňa tradičného kultúrno -  spoločenského podujatia pozostával z položenia venca k pamätnej tabuli S. H. Vajanského, otvorenia výstavy obrazov a krojov zo Slovenska, symbolického položenia vencov do Jadranského mora, slávnostného otvorenia 18. ročníka podujatia „Dni slovenskej kultúry“ a vystúpenia ochotníckeho divadla Matice slovenskej v Radoši. Program na druhý deň začal sprievodom účastníkov folklórnych skupín mestom, ďalej pokračoval ukážkou varenia slovenských špecialít ako napr. bryndzových halušiek, výroby korbáčikov a pod. Počas dňa obohatili program svojim vystúpením nasledovné tanečné folklórne skupiny a spevácke folklórne súbory – „Gelovianka“,  „Bystričan“,  „Bystrinka“, „Dubravčák“, „Mužaci Morávia“,  „Zelený veniec“ a „Borovenka“ z Maďarska.