Avízo: Medzinárodná konferencia OBSE o kybernetickej bezpečnosti

11.6.2019 | Očakávané udalosti | Predsedníctvo Slovenska v OBSE

Súčasné výzvy pre kybernetickú bezpečnosť na globálnej úrovni budú hlavnou témou nadchádzajúcej konferencie OBSE, ktorá sa uskutoční v Bratislave 17. a 18. júna 2019. Dvojdňové podujatie na najvyššej úrovni za účasti celého radu špičkových svetových expertov je súčasťou aktivít tohtoročného slovenského predsedníctva v Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE).

 

Konferencia poskytne jedinečný priestor na diskusiu vládnych expertov z 57 účastníckych štátov OBSE o kybernetickej/IKT bezpečnosti na globálnej, regionálnej a národnej úrovni. Na okraj podujatia sa navyše uskutočnia prvé konzultácie o kybernetickej bezpečnosti novovytvorenej šiestej skupiny vládnych expertov OSN so zástupcami  účastníckych štátov OBSE. Mimoriadne atraktívny  bude panel venovaný zhodnoteniu úloh regionálnych organizácií pri riešení výziev v oblasti medzinárodnej kybernetickej/IKT bezpečnosti. Vystúpia v ňom predsedovia dvoch pracovných skupín OSN (šiesta skupina vládnych expertov OSN/UN GGE a nová vytvorená Otvorená pracovná skupina OSN/OEWG) a námestníčka generálneho tajomníka OSN a vysoká predstaviteľka OSN pre otázky odzbrojenia Izumi Nakamitsu.

 

Dvojdňové podujatie má ambíciu prispieť k intenzívnejšej implementácii opatrení na budovanie dôvery (Confidence building measures - CBMs). OBSE od roku 2013 vypracovala 16 priekopníckych opatrení zameraných na znižovanie rizika vzniku konfliktov v súvislosti s využívaním kybernetických a informačných technológií. Ich implementácia účastníckymi štátmi OBSE je kľúčovou prioritou organizácie.

 

Zástupcov médií prosíme o potvrdenie účasti do 14. júna 2019 na adrese robert.zolak@mzv.skzuzana.kostalikova@mzv.sk .