Bezvízový režim pre cestovanie občanov SR do Kirgizska

8.11.2019 | Oznamy a upozornenia pred cestovaním | Kirgizsko

V Kirgizsku nadobudol  27. júla 2012 platnosť zákon o zavedení bezvízového režimu pre občanov 44 štátov, vrátane Slovenskej republiky. Na základe tohto zákona sa môžu občania Slovenskej republiky zdržiavať na území Kirgizskej republiky po dobu nepresahujúcu 60 dní bez víz. Novelou tohto zákona z 5. apríla 2019, ktorá nadobudla účinnosť 9. apríla 2019, bolo predĺžené obdobie jednostranného 60-dňového bezvízového režimu do 31. decembra 2025.