I. Korčok: „Bezpečnostná stratégia Slovenskej republiky odráža poznanie, že dianie vo svete sa nás bytostne dotýka“

11.9.2017 | Aktivity štátnych tajomníkov

Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok sa dnes (11. septembra) stretol na pôde rezortu diplomacie so zástupcami parlamentných politických strán, mimovládnych organizácií a novinárskej obce, aby im predstavil návrh Bezpečnostnej stratégie Slovenskej republiky. Dokument spracovala medzirezortná pracovná skupina a  ministerstvo dokument predložilo do medzirezortného pripomienkového konania a na celospoločenskú diskusiu. 


Štátny tajomník I. Korčok podčiarkol význam dokumentu, ktorý sa prijíma v kľúčovom období prebiehajúcich zmien bezpečnostného prostredia a hľadania možností hlbšej európskej integrácie v niektorých oblastiach. „Bezpečnostné prostredie sa zmenilo, a zmenilo sa k horšiemu. Musíme sa vysporiadať s novými typmi hrozieb – hybridnými vojnami, útokmi vedenými na infraštruktúrne ciele v prostredí internetu, terorizmom, klimatickými zmenami, migráciou... Sú to nové fenomény, ktorých poznanie nás vedie k záveru, že bezpečnostná situácia sa zhoršila oproti roku 2005, keď sa zrodila predchádzajúca Bezpečnostná stratégia SR. Druhým bodom je, že potrebujeme v našom prostredí rozpracovať strategické dokumenty EÚ aj NATO v bezpečnostnej oblasti.  Dôležité je však aj to tretie: základy bezpečnostnej stratégie ako politického strešného dokumentu sa nijako nemenia,“ uviedol I. Korčok. Stratégia zdôrazňuje význam aktívneho členstva SR v medzinárodných organizáciách, osobitne v Európskej únii  a Severoatlantickej aliancii, ktoré zostávajú základnými piliermi našej bezpečnosti a prirodzeným priestorom pre realizáciu našej bezpečnostnej politiky. 


Ako to konštatoval štátny tajomník MZVaEZ SR, Bezpečnostná stratégia SR je rámcový materiál, od ktorého by sa mali odvíjať ďalšie výhľadové a plánovacie dokumenty. Stratégia bude v septembri predložená na rokovanie vlády SR a následne by ju mala prerokovať a schváliť aj Národná rada SR.

Štátny tajomník Ivan Korčok počas stretnutia z predstaviteľmi politických strán ohľadne bezpečnostnej stratégie. Štátny tajomník Ivan Korčok počas stretnutia z predstaviteľmi politických strán ohľadne bezpečnostnej stratégie.