I. Korčok na stretnutí ministrov zahraničných vecí v Budapešti: “Investícia do budúcnosti západného Balkánu prispeje k budovaniu spoločnej európskej bezpečnosti”

11.10.2017 | Aktivity štátnych tajomníkov | Slovensko a V4

Pod patronátom maďarského predsedníctva vo Vyšehradskej skupine sa dnes (11. októbra) stretli v Budapešti ministri zahraničných vecí krajín V4 a západného Balkánu, so zástupcami rezortov diplomacií Bulharska, Slovinska, Rumunska, Chorvátska, Estónska – ako predsedníckej krajiny v Rade EÚ - a s výkonným riaditeľom novozriadeného Západobalkánskeho fondu. Slovenskú republiku zastupoval na rokovaní štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok. 

 

Na programe rokovaní boli najmä otázky aktuálneho vývoja v krajinách západného Balkánu, zhodnotenie možností akcelerácie eurointegračného úsilia krajín regiónu, ako aj bezpečnostné výzvy, ktoré s regiónom spoločne zdieľame. 


Krajiny V4 v spoločnom vyhlásení V4 vyzvali Európsku komisiu, aby v reflexii dosiahnutého pokroku Albánska a Macedónska vypracovala Správu o pokroku uvedených krajín, na základe ktorej by EÚ mohla prijať ďalšie kroky. Zároveň vyzvali krajiny západného Balkánu, aby vo svetle nedávneho potvrdenia politiky otvorených dverí zo strany lídrov EÚ (F. Mogherini, A. Merkel, E. Macron, J.C. Juncker) akcelerovali úsilie a svojou zodpovednou politikou potvrdili záujem dverami prejsť. “Región západného Balkánu je mimoriadne dôležitý pre bezpečnosť a stabilitu nielen krajín V4, ale všetkých členských štátov EÚ. Slovensko, individuálne, aj v rámci V4, vždy podporovalo politiku rozširovania. Mnohé však bude závisieť práve od krajín západného Balkánu. Pokrok jednotlivých krajín v reformnom úsilí a spoločný záujem o regionálnu spoluprácu musia byť dôveryhodnejšie ako v minulosti. Investícia do vlastnej budúcnosti týchto krajín sa tak stane prínosom pre budovanie spoločnej európskej bezpečnosti, stability a prosperity,” povedal I. Korčok, ktorý označil politiku rozširovania za dôležitý nástroj v procese zvládania výziev v podobe migračnej krízy, nárastu extrémizmu, nacionalizmu a radikalizmu. 

 

Účastníci stretnutia vyzdvihli výsledky dosiahnuté v oblasti regionálnej spolupráce. Konkrétnou iniciatívou, ktorá je odrazom dlhodobého záujmu krajín V4 pomáhať partnerom v regióne odovzdávaním skúseností, je Západobalkánsky fond, ktorý bol nedávno oficiálne uvedený do života. „Vlády krajín regiónu majú dnes v rukách plne funkčný nástoj pre vzájomný rozvoj a užšiu spoluprácu občanov a inštitúcií celého regiónu západného Balkánu. Je len na nich, ako dokážu zvládnuť jeho efektívne využívanie,“ uviedol I. Korčok.

Family foto. Family foto. I. Korčok na stretnutí ministrov zahraničných vecí v Budapešti. I. Korčok na stretnutí ministrov zahraničných vecí v Budapešti. I. Korčok na stretnutí ministrov zahraničných vecí v Budapešti s maďarským ministrom zahraničných vecí. I. Korčok na stretnutí ministrov zahraničných vecí v Budapešti s maďarským ministrom zahraničných vecí.