I. Korčok v Nitre: „Až s nastolením témy jadra badáme oživenie debaty o našom pohľade na budúcnosť EÚ“

2.10.2017 | Aktivity štátnych tajomníkov | SR a EÚ | Slovensko a Európska únia | Slovensko diskutuje o EÚ

Čísla hovoria za všetko: od vstupu Slovenskej republiky do EÚ narástol náš hrubý domáci produkt o 100 percent; nezamestnanosť sa znížila o viac ako polovicu, a minimálna mzda narástla z 215 eur na 435 eur. To všetko predstavuje nespochybniteľné výhody nášho členstva v Európskej únii. Mnohé ďalšie argumenty o výhodách nášho členstva v únii je však potrebné viac komunikovať. To je hlavný odkaz dnešnej (2. októbra) diskusie štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivana Korčoka a predstaviteľov niektorých parlamentných politických strán so študentmi na pôde Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. „Považujem takúto debatu za naozaj zmysluplnú: Slovensko je členom Európskej únie od roku 2004, ale až s nastolením témy jadra badáme oživenie debaty o našom pohľade na budúcnosť EÚ,“ povedal I. Korčok na ďalšom zo série podujatí Slovensko diskutuje o EÚ, v rámci ktorých majú študenti možnosť vymeniť si názory na budúcnosť EÚ s poprednými predstaviteľmi politického života. Súčasťou programu nitrianskeho podujatia bolo aj vystúpenie premiéra SR Roberta Fica. 


 
„Kritika Bruselu nie je tabu, ale problémom je plytké zjednodušovanie, že EÚ môže za všetky problémy. Pretože EÚ to nie sú len inštitúcie, ale výrazný podiel na podobe úbnie majú aj členské štáty,“ povedal na margo dnešného podujatia I. Korčok. 


Z vystúpení študentov bolo zrejmé, že sa zaujímajú o témy, ktorými žije Európa v týchto dňoch - vrátane migrácie, brexitu, jadra EÚ - ako aj o ďalšie otázky stelesňujúce očakávania, ktoré mladí ľudia spájajú so svojou budúcnosťou v Únii. „Aj my cítime, že mladí ľudia chcú debatu a diskusiu o EÚ. Je to prirodzené: Európska únia – to sme my všetci a európske témy sa nás dotýkajú,“ uviedol I. Korčok v reakcii na vystúpenia študentov Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. 


 
Dnešné podujatie v Nitre je súčasťou dlhodobého úsilia rezortu diplomacie o rozprúdenie diskusie o otázkach týkajúcich sa nášho členstva v Európskej únii na akademickej pôde – po predošlej debate so študentami univerzity v Banskej Bystrici čaká po Nitre tento rok ešte podobné podujatie aj Košice a Trnavu.

 

 

Z podujatia. Z podujatia. Na nitrianskom podujatí Slovensko diskutuje o EÚ vystúpil premiér SR R. Fico. Na nitrianskom podujatí Slovensko diskutuje o EÚ vystúpil premiér SR R. Fico. Z diskusie. Z diskusie.
Slovensko diskutuje o EÚ na pôde UKF v Nitre. Slovensko diskutuje o EÚ na pôde UKF v Nitre.