Karanténa, výnimky a podmienky návratu do SR

9.6.2020 | Oznamy a upozornenia pred cestovaním | Koronavírus 2019-nCoV

Podľa platného opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR zo dňa 9. 6. 2020  sa všetkým osobám, ktoré od 10. júna 2020 od 7.00 hod. vstúpia na územie Slovenskej republiky, pričom počas predchádzajúcich 14 dní navštívili krajinu neuvedenú nižšie, nariaďuje, aby pri prekročení hraníc SR odovzdali negatívny výsledok RT-PCR testu (potvrdenie o negativite testu) na ochorenie COVID-19 nie starší ako 96 hodín príslušníkovi Policajného zboru SR.

 

Alternatívne, po vstupe na územie SR hraničnými priechodmi, na ktorých sa nevykonáva kontrola, je potrebné bezodkladne odovzdať negatívny výsledok na príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva. Uvedený výsledok musí byť vyhotovený v anglickom, nemeckom, českom alebo slovenskom jazyku alebo do niektorého z týchto jazykov preložený. Následne sa týmto osobám nariaďuje domáca izolácia do doby získania negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19.

 

Laboratórnej diagnostike na ochorenie COVID-19 sa je osoba povinná sa podrobiť najskôr v piaty deň izolácie v domácom prostredí. Po dobu domácej izolácie podľa predchádzajúcej vety sa táto nariaďuje i osobám žijúcim s ňou v spoločnej domácnosti.

 
Zoznam krajín, ktoré odborné konzílium považuje z pohľadu vývoja epidemiologickej situácie za bezpečné

 • Bulharská republika
 • Cyperská republika
 • Česká republika
 • Dánske kráľovstvo
 • Estónska republika
 • Fínska republika
 • Grécka republika
 • Chorvátska republika
 • Island
 • Lichtenštajnské kniežatstvo
 • Litovská republika
 • Lotyšská republika
 • Maďarsko
 • Maltská republika
 • Nemecká spolková republika
 • Nórske kráľovstvo
 • Rakúska republika
 • Slovinská republika
 • Švajčiarska konfederácia

 
Na osoby prichádzajúce z vyššie uvedených krajín nevzťahuje domáca izolácia či povinnosť predložiť negatívny test na COVID-19.

 

Zoznam tzv. bezpečných krajín budú epidemiológovia pravidelne posudzovať a prípadne aktualizovať.
 

Pri príchode z ostatných krajín je potrebné, aby sa osoby preukázali negatívnym výsledkom RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva v SR, ktorému je potrebné prihlásiť sa hneď po príchode domov.

 

Následne osoby zotrvajú v domácej izolácii. Príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva v SR zabezpečí, aby tieto osoby najskôr na piaty deň po príchode absolvovali test na ochorenie COVID-19. Ak bude výsledok testu negatívny, domáca izolácia sa skončí.
 

Končí sa povinnosť štátnej karantény a využívanie aplikácie eKaranténa.
 

Informácie o výnimkách sú uvedené v platnom opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR.

 

pdf Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia č. OLP/4739/2020 - zrušenie štátnej karantény  (pdf; 157.23 KB)