Konferencia OKOLO MEDZIJAZYKOVEJ HOMONYMIÍ a prednáška prof. Marty Pančíkovej v Slovenskom inštitúte Varšava

5.4.2019 | Kultúrna diplomacia | Kultúrna prezentácia | Prezentácia Slovenska v zahraničí | Odbor kultúrnej diplomacie | Poľsko

V priestoroch SI Varšava sa 3. apríla 2019 konala 2. časť dvojdňovej konferencie „Okolo medzijazykovej homonymie II”, ktorú organizoval Inštitút poľskej filológie Fakulty humanitných vied Univerzity Kardinála Stefana Wyszyńskiego vo Varšave v spolupráci so Slovenských inštitútom vo Varšave. Konferencie sa zúčastnili vedci z významných poľských univerzít, ako aj hostia zo Slovenska, Čiech, Bulharska a Ruska.

 

V Slovenskom inštitúte vo Varšave vystúpila známa polonistka Prof. PhDr. Marta Pančíková s prednáškou Otázka zradnej lexiky v západoslovanských jazykoch a Dr. hab. Volodymyr Dubichynskyi z Varšavskej univerzity s prednáškou Vlastnosti slovníkových lexikálnych paralel.

 

Konferencia bola spoluorganizovaná na základe partnerskej spolupráce Slovenského inštitútu vo Varšave s Univerzitou Kardinála Stefana Wyszyńskiego vo Varšave. Výsledkom konferencie bude publikácia obsahujúca aj slovník „zradných” poľsko- slovenských slov.