L. Parízek: Nová Bezpečnostná stratégia SR bude iba taká dobrá, aká kvalitná bude jej implementácia

15.6.2017 | Aktivity štátnych tajomníkov

Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Lukáš Parízek diskutoval o príprave novej Bezpečnostnej stratégie SR s predstaviteľmi akademickej obce, expertmi zo štátnej správy, mimovládnych organizácií a think-thankov. 

 

Aktuálne platná stratégia z roku 2005 vznikala v dobe našich integračných ambícií a bola orientovaná predovšetkým na externé prostredie. Pri príprave nového strategického dokumentu budeme klásť dôraz na domáce prostredie a posilňovanie našej vnútornej bezpečnosti,“ uviedol L. Parízek.
Účastníci diskusie sa zhodli na tom, že súčasné bezpečnostné prostredie sa vyznačuje dynamickými zmenami s vysokou mierou nepredvídateľnosti, v ktorom sa vzájomne prelínajú a ovplyvňujú vonkajšie aj vnútorné faktory, pričom narastá vplyv hrozieb nevojenského charakteru. 

 

Naším cieľom je nastaviť bezpečnostnú politiku Slovenskej republiky tak, aby dokázala ochrániť štát a jeho občanov pred celým spektrom bezpečnostných hrozieb,“ dodal L. Parízek.

 

Odborná diskusia organizovaná Slovenským inštitútom pre bezpečnostnú politiku a Nadáciou Friedricha Eberta je súčasťou projektu zameraného na prípravu nových strategických dokumentov SR.

Štátny tajomník MZVaEZ SR L. Parízek v diskusii s expertmi a predstaviteľmi akademickej obce o príprave novej Bezpečnostnej stratégie SR. Štátny tajomník MZVaEZ SR L. Parízek v diskusii s expertmi a predstaviteľmi akademickej obce o príprave novej Bezpečnostnej stratégie SR.