L. Parízek otvoril prvú medzirezortnú diskusiu k novej Bezpečnostnej stratégii SR

8.9.2016 | Aktivity štátnych tajomníkov

Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Lukáš Parízek dnes (8. septembra) otvoril prvé zasadnutie medzirezortnej skupiny pre prípravu novej Bezpečnostnej stratégie SR na úrovni štátnych tajomníkov. Na rokovaní bol prediskutovaný plán činnosti skupiny a prvá výmena názorov na obsah novej stratégie.

Bezpečnostné prostredie SR sa od roku 2005 výrazne zmenilo, čo bude definované v novom dokumente. Zástupcovia jednotlivých rezortov informovali o svojich aktivitách a opatreniach na posilnenie bezpečnosti v kompetencii svojich ministerstiev.

Počas zasadnutia došlo k zhode o potrebe nadrezortného prístupu počas procesu prípravy dokumentu s cieľom čo najefektívnejšej  následnej implementácie navrhnutých opatrení. Ďalšie stretnutia medzirezortnej skupiny na prípravu Bezpečnostnej stratégie sa uskutočnia na pracovnej úrovni. Nová bezpečnostná stratégia bude predložená na rokovanie vlády SR do júna 2017 a následne prerokovaná Národnou radou SR na jeseň 2017.

Medzirezortná skupina pre prípravu novej Bezpečnostnej stratégie SR. Medzirezortná skupina pre prípravu novej Bezpečnostnej stratégie SR. L. Parízek na zasadnutí medzirezortnej skupiny pre prípravu novej Bezpečnostnej stratégie SR. L. Parízek na zasadnutí medzirezortnej skupiny pre prípravu novej Bezpečnostnej stratégie SR. Medzirezortná skupina pre prípravu novej Bezpečnostnej stratégie SR. Medzirezortná skupina pre prípravu novej Bezpečnostnej stratégie SR.