L. Parízek: S Maďarskom máme vynikajúcu spoluprácu

10.5.2019 | Aktivity štátnych tajomníkov | Ekonomické správy | Slovensko a V4 | Predsedníctvo Slovenska v OBSE | Maďarsko

Pracovná cesta štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a osobitného predstaviteľa MZVEZ SR pre predsedníctvo SR v OBSE Lukáša Parízka pokračovala dnes (10. mája 2019) rokovaniami s ministrom zahraničných vecí a obchodu Maďarska Péterom Szijjártóom a štátnym tajomníkom ministerstva Levente Magyarom.

 

„Slovensko má záujem pokračovať a rozvíjať súčasný pozitívny trend bilaterálnych vzťahov, ktoré sú na veľmi dobrej úrovni, aj vďaka tomu, že sa obe strany koncentrujú na pragmatické témy, ktoré ich spájajú - rozvoj cezhraničnej spolupráce a infraštruktúry, či energetická bezpečnosť,“ uviedol L. Parízek.

 

Z pozície osobitného predstaviteľa MZVEZ SR pre predsedníctvo SR v OBSE informoval L. Parízek ministra Szijjártóa o aktuálnych aktivitách slovenského predsedníctva, konferenciách OBSE na Slovensku zameraných na boj proti terorizmu, radikalizmu a kybernetickú bezpečnosť. Slovenskému predsedníctvu zároveň patrí zodpovednosť za vedenie rokovaní o reforme príspevkových škál OBSE.

 

V rozvojovej oblasti v rámci V4 existujú možnosti hlbšej spolupráce. V nasledujúcej dobe je dôležité zapájať do rozvojových projektov aj súkromný sektor. 

 

Nosnou témou rokovaní so štátnym tajomníkom ministerstva zahraničného obchodu a zahraničných vecí L. Magyarom boli skúsenosti v oblasti ekonomickej diplomacie, podpory exportu, rozvojovej spolupráce, vrátane možností ich prepojenia.

 

V roku 2018 dosiahol zahraničný obchod Slovenska a Maďarska historické maximum  8,1 miliárd eur, pričom Slovensko má aktívnu obchodnú bilanciu 0,7 miliárd eur.

 

Slovensko aj Maďarsko majú záujem o nadviazanie spolupráce na spoločnom získavaní priamych zahraničných investícií do regiónu východnej časti strednej Európy. Pozitívna je spolupráca v oblasti rozvoja inovačných aktivít prostredníctvom zapojenia maďarských spoločností do tzv. inovačného sourcingu. Spolupracuje sa aj na znížení energetickej závislosti, zaistení energetickej bezpečnosti, vytvorení portfólia v oblasti poskytnutia energie s konkurencieschopnou cenou.

Z rokovania delegácii vedených štátnym tajomníkom Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a osobitným predstaviteľom MZVEZ SR pre predsedníctvo SR v OBSE Lukášom Parízkom a ministrom zahraničných vecí a obchodu Maďarska P. Szijjártóom. Z rokovania delegácii vedených štátnym tajomníkom Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a osobitným predstaviteľom MZVEZ SR pre predsedníctvo SR v OBSE Lukášom Parízkom a ministrom zahraničných vecí a obchodu Maďarska P. Szijjártóom. Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a osobitný predstaviteľ MZVEZ SR pre predsedníctvo SR v OBSE Lukáš Parízek so štátnym tajomníkom ministerstva zahraničného obchodu a zahraničných vecí Levente Magyarom. Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a osobitný predstaviteľ MZVEZ SR pre predsedníctvo SR v OBSE Lukáš Parízek so štátnym tajomníkom ministerstva zahraničného obchodu a zahraničných vecí Levente Magyarom.