M. Lajčák: "Kandidatúrou do výkonného výboru UNTWO chce Slovensko posilniť svoju pozíciu v cestovnom ruchu"

30.10.2014 | Aktivity ministra | Branding Slovenska | Prezentácia Slovenska v zahraničí | SR v medzinárodných organizáciách

Prehĺbenie spolupráce v cestovnom ruchu, kandidatúra Slovenska na členstvo vo výkonnom výbore Svetovej organizácie cestovného ruchu (UNWTO) v rokoch 2015 až 2019, ale aj branding a odporúčania, ako zlepšiť situáciu v oblasti cestovného ruchu na Slovensku boli v stredu (29. októbra 2014) témami stretnutia podpredsedu vlády a ministra zahraničných a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslava Lajčáka s generálnym tajomníkom UNWTO Talebom Rifaiom, ktorý pricestoval na návštevu Slovenska.

Ako to minister zdôraznil, cestovný ruch je mimoriadne užitočný nástroj pri prezentácii krajiny, ale aj cenný prvok medzinárodnej spolupráce. "Cestovný ruch v sebe spája know-how, imidž a vnímanie krajiny. A my musíme urobiť všetko pre to, aby sme z neobjaveného diamantu, ako Slovensko občas nazývajú v zahraničí, urobili diamant objavený a vybrúsený," povedal minister a informoval hosťa o prebiehajúcom procese vytvárania jednotného obrazu Slovenska v zahraničí (brandingu), ktorý je momentálne v štádiu verejnej diskusie prebiehajúcej na portáli www.BrandingSlovenska.com.

V rozhovore partneri diskutovali aj o spôsoboch, ako pritiahnuť na Slovensko viac zahraničných turistov a ako využiť synergiu štátnych zdrojov s prostriedkami a zdrojmi UNWTO. V tejto súvislosti T. Rifai vyjadril potešenie nad záujmom SR stať sa členom výkonného výboru UNWTO. "Predložením našej kandidatúry chceme posilniť svoju pozíciu na medzinárodnom trhu cestovného ruchu, ale zároveň aj svojimi skúsenosťami prispieť k napĺňaniu aktivít obsiahnutých v celom rade regionálnych aj medzinárodných programov, ktoré má vaša organizácia vo svojom portfóliu," povedal M. Lajčák.

Na stretnutí sa zúčastnil aj štátny tajomník Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR František Palko.

Svetová organizácia cestovného ruchu so sídlom v Madride je odbornou organizáciou systému OSN a najvýznamnejšou a najväčšou medzinárodnou organizáciou na poli svetového cestovného ruchu. Jej najdôležitejším cieľom je všestranná podpora cestovného ruchu a rozvoj voľného medzinárodného pohybu osôb, ktorý prispieva k upevňovaniu spoločenských a kultúrnych kontaktov medzi národmi.