M. Lajčák na stretnutí V4 s krajinami Východného partnerstva vo Varšave

12.4.2017

Zhodnotenie situácie v krajinách Východného partnerstva a perspektíva užšej spolupráce s nimi s výhľadom na blížiaci sa novembrový summit tejto platformy spolupráce EÚ boli hlavnou témou dnešného (12. apríla) varšavského stretnutia ministrov zahraničných vecí členských krajín V4 s partnermi z Arménska, Azerbajdžanu, Bieloruska, Gruzínska, Moldavska a Ukrajiny s prizvaním Bulharska, Estónska, Chorvátska, Malty, Rumunska, Slovinska a Švédska. Ako už tradične, predsednícka krajina V4 – v tomto roku Poľsko - pozvalo na stretnutie aj eurokomisára pre susedskú politiku a rozširovanie EÚ Johannesa Hahna. Slovenskú republiku zastupoval na rokovaní minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák.


„Sme presvedčení, že je treba ďalej posilňovať naše partnerstvo s krajinami na východ od hraníc EÚ. Novembrový summit by mal byť predovšetkým zmysluplný, nemal by sa obmedziť len na konštatáciu dosiahnutých výsledkov, ale ponúknuť aj jasnú politickú víziu budúceho vývoja vzťahov medzi úniou a Východnými partnermi. Našou prioritou je podpora budovaniu pevných demokracií, aktívnych občianskych spoločností a fungujúcich trhových ekonomík, prepojených na kľúčových politických aj ekonomických aktérov,“ povedal vo svojom vystúpení na plenárnom zasadnutí M. Lajčák. Jednou z ciest, ako dosiahnuť tento cieľ je podporovať vzájomné živé kontakty a obchod, čo sa však nezaobíde bez ďalšieho rozvoja infraštruktúry. Aj preto poľské predsedníctvo vo V4 zaradilo do programu varšavskej schôdzky diskusiu o rozvoji dopravných prepojení v strednej a východnej Európe v rôznych regionálnych formátoch (Východné partnerstvo, 16 + 1, Iniciatíva Tri moria, Stredoeurópska iniciatíva) a o možnostiach zapájania dopravných a iných spoločností z členských štátov EÚ do projektov v krajinách Východného partnerstva. „Budovanie dopravnej infraštruktúry a vzájomného prepojenia dopravných sietí je mimoriadne dôležité pre obchod a mobilitu nielen ako priame prepojenie dvoch susedných štátov, ale aj pre tranzit smerom na východ a naopak, smerom do EÚ. Štáty ako Bielorusko či Ukrajina majú potenciál stať sa odrazovými mostíkmi na trhy EÚ i smerom na východ. Slovensko má v úmysle postaviť rýchlostnú cestu spájajúcu nás s Ukrajinou neďaleko hraničného priechodu vo Vyšnom Nemeckom, a ďalej modernizovať železničné prepojenie cez Čiernu nad Tisou. Zvažujeme aj ďalšie projekty v téme interkonektivity,“ povedal M. Lajčák.

 

Na záver stretnutia prijali ministri Vyhlásenie (odkaz nižšie), v ktorom potvrdili svoju podporu Východnému partnerstvu ako strategickej dimenzii rozširovacej politiky EÚ a ako aktívnemu faktoru stability a ekonomického pokroku na východ od hraníc únie.

 

Ministrov zahraničných vecí zúčastnených na podujatí prijal na záver dňa aj poľský prezident Andrzej Duda.

 

Šéf slovenskej diplomacie M. Lajčák sa na okraj ministerskej schôdzky stretol aj s gruzínskym partnerom Micheilom Džanelidzem. V rozhovore vyjadril radosť z toho, že gruzínski občania už od konca marca môžu pri cestách do Únie využívať výhody bezvízového styku, čo minister označil za hmatateľný výsledok európskeho integračného procesu Gruzínska. Téma vízovej liberalizácie s Gruzínskom a Ukrajinou bola jednou z prioritných v rámci nášho predsedníctva v Rade EÚ v minulom roku. S výhľadom na novembrový summit Východného partnerstva v Bruseli M. Lajčák potvrdil ambíciu Slovenska a V4 presadzovať líniu, že krajinám partnerstva je potrebné dať jasnú politickú víziu, perspektívu európskej budúcnosti pre tieto štáty tak, aby sa nestratila dynamika vnútorných procesov v nich.

 

Vyšehradská štvorka je jediné regionálne zoskupenie v Európe, ktoré má pravidelné každoročné stretnutia so susedmi z Východného partnerstva – popri nich sa na ministerskej úrovni stretávame aj s predstaviteľmi krajín západného Balkánu, s nordicko-pobaltskou skupinou štátov (NB8), a ďalšími partnermi.

Minister M. Lajčák pred začiatkom rokovaní. Minister M. Lajčák pred začiatkom rokovaní. Minister M. Lajčák pred začiatkom rokovaní. Minister M. Lajčák pred začiatkom rokovaní. Spoločná fotografia ministrov zahraničných vecí V4. Spoločná fotografia ministrov zahraničných vecí V4.
Spoločná fotografia účastníkov stretnutia vo Varšave. Spoločná fotografia účastníkov stretnutia vo Varšave. V rozhovore s eurokomisárom pre susedskú politiku a rozširovanie EÚ J. Hahnom. V rozhovore s eurokomisárom pre susedskú politiku a rozširovanie EÚ J. Hahnom. Minister M. Lajčák počas tlačovej konferencie ministrov. Minister M. Lajčák počas tlačovej konferencie ministrov.
Spoločná tlačová konferencia vo Varšave. Spoločná tlačová konferencia vo Varšave. S gruzínskym ministrom zahraničných vecí Michailom Džanelidzem. S gruzínskym ministrom zahraničných vecí Michailom Džanelidzem. S gruzínskym ministrom zahraničných vecí Michailom Džanelidzem. S gruzínskym ministrom zahraničných vecí Michailom Džanelidzem.