M. Lajčák s veľvyslancami členských krajín EÚ o budúcnosti únie aj očakávaniach od summitu v Ríme

17.3.2017

Budúcnosť Európskej únie po brexite, scenáre možného vývoja ako ich načrtol predseda Európskej komisie, ale aj očakávania od Rímskeho summitu, kontinuita maltského predsedníctva v Rade EÚ s SK PRES, a priority slovenskej zahraničnej politiky do nadchádzajúceho obdobia, vrátane príprav na predsedníctvo v OBSE, boli hlavnými témami dnešného (17. marca) stretnutia ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslava Lajčáka s vedúcimi zastupiteľských úradov členských štátov EÚ akreditovaných pre SR.

 

Od summitu v Ríme očakávame jasný politický odkaz: dlhodobú víziu s konkrétnymi krokmi, ktoré vyústia do hmatateľných výsledkov. Bolo by zlou správou, ak by výsledkom summitu bol byrokratický dokument zahltený prázdnymi frázami nezrozumiteľnými pre obyčajných ľudí. Pre nás je a musí byť kľúčové komunikovať výhody členstva v EÚ našim občanom,” povedal minister. 

 

M. Lajčák ponúkol pohľad Slovenskej republiky na 5 scenárov obsiahnutých v tzv. Bielej knihe J. C. Junckera, a označil tento dokument za dobrý príspevok k diskusii o budúcnosti EÚ. Slovensko sa nebráni myšlienke viacrýchlostnej Únie, podstatné však je, aby bola založená na princípe otvorenosti, t.j. aby všetky členské štáty dostali možnosť rozhodnúť sa, či chcú ísť v niektorých smeroch po boku tých, ktorí sa chcú pohnúť rýchlejšie. „Je rovnako dôležité, aby sme inštitucionálne zabránili aj opaku – to znamená, aby nemohlo dôjsť k situácii, v ktorej bude niektorá členská krajina prinútená sa zapojiť do iniciatív, o ktoré nemá záujem,“ argumentoval M. Lajčák, pričom dodal, že SR uprednostňuje integračné scenáre a má eminentný záujem zotrvať v jadre EÚ.

 

V časti diskusie venovanej aktivitám maltského predsedníctva v Rade EÚ minister ocenil, že reflektujú požiadavky dneška v otázkach migrácie, bezpečnosti, jednotného trhu či výzvam v susedstve EÚ. Osobitne pokiaľ ide o migráciu M. Lajčák vyjadril potešenie z toho, že Malta pokračuje v diskusiách začatých počas SK PRES na tému ako čo najlepšie aplikovať princípy solidarity a zodpovednosti tak, aby sa každý členský štát mohol podieľať na riešení migračnej krízy podľa svojich možností a schopností.

 

Minister tiež zhodnotil stav príprav na predsedníctvo vo VZ OSN (2017), V4 (2018) a OBSE (2019) ako aj kandidatúru SR na členstvo v Rade OSN pre ľudské práva (2018-2020).

Minister Miroslav Lajčák a veľvyslanci krajín Európskej únie počas stretnutia. Minister Miroslav Lajčák a veľvyslanci krajín Európskej únie počas stretnutia. Minister Miroslav Lajčák a veľvyslanci krajín Európskej únie počas stretnutia. Minister Miroslav Lajčák a veľvyslanci krajín Európskej únie počas stretnutia. Minister Miroslav Lajčák a veľvyslanci krajín Európskej únie počas stretnutia. Minister Miroslav Lajčák a veľvyslanci krajín Európskej únie počas stretnutia.
Minister Miroslav Lajčák a veľvyslanci krajín Európskej únie počas stretnutia. Minister Miroslav Lajčák a veľvyslanci krajín Európskej únie počas stretnutia.