M. Lajčák vystúpil v Budapešti na porade maďarských veľvyslancov a rokoval s P. Szijjártóom

25.2.2019 | Aktivity ministra | Maďarsko

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslav Lajčák absolvoval dnes (25. februára 2019) pracovnú návštevu v Budapešti, kde na pozvanie ministra zahraničných vecí a obchodu Pétera Szijjártóa vystúpil ako hlavný hosť na výročnej celosvetovej porade maďarských veľvyslancov. Šéf slovenskej diplomacie sa primárne zameral na tohtoročné predsedníctvo SR v Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE), ktorého tromi hlavnými prioritami sú prevencia konfliktov, bezpečná budúcnosť a efektívny multilateralizmus. „V centre našej pozornosti sú však v prvom rade ľudia trpiaci v dôsledku konfliktov. Na riešenie ich životného rozpoloženia, problémov a na hľadanie konkrétnych krokov s cieľom zlepšiť ich životné podmienky som zameral aj moje návštevy v konfliktných regiónoch, ktoré som doteraz uskutočnil vo funkcii úradujúceho predsedu OBSE,“ uviedol v tejto súvislosti minister Lajčák. Zároveň zdôraznil, že úspech slovenského predsedníctva závisí od politickej vôle všetkých účastníckych štátov a v tomto smere požiadal o pokračujúcu podporu zo strany maďarskej diplomacie.

 

Témami následného bilaterálneho rokovania M. Lajčáka s ministrom P. Szijjártóom boli aktuálne otázky bilaterálnej a regionálnej, najmä vyšehradskej spolupráce. Ministri ocenili stabilný, pozitívny trend vo vývoji vzájomných dobrosusedských vzťahov, charakterizovaný pokrokom v budovaní dopravnej a energetickej infraštruktúry a čoraz robustnejšou hospodárskou spoluprácou. M. Lajčák informoval partnera o doterajšom priebehu a výsledkoch predsedníctva SR vo Vyšehradskej skupine, ako aj o plánovaných aktivitách na jeho ostávajúce štyri mesiace. „Početné, už realizované, ale i pripravované aktivity a podujatia pretavujú priority nášho predsedníctva do konkrétnej podoby. Máme záujem o silnú Európu, bezpečné prostredie a inteligentné riešenia,“ uviedol v tejto súvislosti M. Lajčák. Partneri venovali pozornosť aj ďalším aktuálnym otázkam európskej, medzinárodnej a bezpečnostnej agendy. 

Foto: MZV Maďarska. Foto: MZV Maďarska. Foto: MZV Maďarska. Foto: MZV Maďarska. Foto: MZV Maďarska. Foto: MZV Maďarska.
Foto: MZV Maďarska. Foto: MZV Maďarska.