Minister M. Lajčák podpísal Memorandum o spolupráci medzi MZVEZ SR a SOPK

28.1.2019 | Aktivity ministra | Ekonomické správy

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák a predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory Peter Mihók podpísali dnes (28. januára 2019) Memorandum o spolupráci medzi MZVEZ SR a SOPK v oblasti ekonomickej diplomacie. 

 

Ekonomická diplomacia je jednou z priorít rezortu zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a patrí ku kľúčovým nástrojom zahraničnej politiky. Má prierezový charakter a prirodzene dopĺňa jej bezpečnostné, politické a rozvojové aspekty. Uskutočňuje sa v úzkej spolupráci s partnerskými ministerstvami a inštitúciami a jej hlavným cieľom je prispievať k rastu konkurencieschopnosti slovenskej ekonomiky a tvorbe nových pracovných miest a tak napomáhať udržateľný a inkluzívny hospodársky rast SR. MZVEZ SR a SOPK patria medzi strategických aktérov slovenskej ekonomickej diplomacie a reflektujú možnosti vzájomnej spolupráce pri plnení úloh v tejto oblasti. 

 

Podpísaním memoranda MZVEZ SR a SOPK  upravili svoje vzájomné vzťahy v oblasti ekonomickej diplomacie s osobitným zreteľom na všestranné poskytovanie vzájomnej podpory na účely efektívneho, rýchleho a vzájomne koordinovaného riešenia úloh vlastného a spoločného záujmu. 

 

Na základe  memoranda poskytne rezort diplomacie SOPK súčinnosť pri organizovaní recipročných sprievodných ekonomických podujatí pri návštevách najvyšších ústavných činiteľov zo zahraničia v SR. Podpísané memorandum tak posilní vzájomnú spoluprácu, ktorej spoločnou úlohou je podpora a presadzovanie exportných záujmov slovenských podnikateľských subjektov v zahraničí.

 

Podpis memoranda