Miroslav Lajčák prijal honorárnych konzulov cudzích štátov pôsobiacich na Slovensku

5.11.2019 | Aktivity ministra

„Oceňujem prácu honorárnych konzulov, ktorých vnímam ako dôležitý most na prehĺbenie predovšetkým ekonomickej spolupráce, najmä s krajinami, kde nemáme diplomatické zastúpenie,“ uviedol minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák po stretnutí s honorárnymi konzulmi akreditovanými na Slovensku, ktoré sa uskutočnilo dnes 5. novembra 2019 na pôde rezortu diplomacie. „Máte vysoký potenciál stať sa dôležitým článkom ekonomickej diplomacie, ktorá nielen na Slovensku nadobúda čoraz viac na význame,“ uviedol minister Lajčák.  

 

Šéf slovenskej diplomacie ďalej informoval honorárnych konzulov o hlavných úlohách rezortu v najbližšom období, medzi ktoré okrem iného zaradil blížiacu sa Ministerskú radu Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE), ktorej momentálne Slovensko predsedá. „Vstupujeme do obdobia intenzívnych príprav Ministerskej rady OBSE v dňoch 5. - 6. decembra, ktorá bude vrcholom celého predsedníctva Slovenska v OBSE,“ zdôraznil s tým, že práve toto podujatie poskytne príležitosť vyhodnotiť úsilie a aktivity so zameraním na hmatateľné výsledky nášho predsedníctva. „Ministerská rada je výzvou nielen pre naše predsedníctvo v OBSE, ale aj pre tých z vás, ktorí poskytujú pomoc delegáciám účastníckych štátov,“ zdôraznil šéf slovenskej diplomacie.

 

Na záver prijatia minister M. Lajčák prízvukoval pripravenosť rezortu na konštruktívnu a korektnú spoluprácu pri riešení výkonu funkcií honorárnych konzulárnych úradníkov.

 

Na Slovensku je v súčasnosti akreditovaných 78 konzulárnych úradov cudzích štátov vedených honorárnym konzulárnym úradníkom, zriadenie ďalších 8 je v procese prípravy.