Na pôde rezortu diplomacie sa uskutočnila Hodnotiaca konferencia zahraničnej politiky SR za rok 2017

12.4.2018

Na pôde Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky sa v stredu 11. apríla 2018 konala Hodnotiaca konferencia zahraničnej a európskej politiky Slovenskej republiky za rok 2017. Podujatie, ktoré rezort diplomacie každoročne organizuje v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou pre zahraničnú politiku, prispelo k rozvoju tradície pravidelného bilancovania zahraničných a európskych priorít na politickej i expertnej úrovni, a zároveň vytvorilo priestor pre diskusiu o ich ďalšom smerovaní.

 

Účastníkov 18. ročníka konferencie na úvod pozdravil minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák, ktorý vyzval na otvorenú, realistickú a kritickú diskusiu. Následne vystúpil s príhovorom predseda vlády Slovenskej republiky Peter Pellegrini, ktorý jednoznačne potvrdil proeurópske a proatlantické ukotvenie Slovenska, pozitívne ocenil prácu rezortu diplomacie v uplynulom roku a vysoko vyzdvihol pôsobenie ministra M. Lajčáka na poste predsedu 72. zasadnutia Valného zhromaždenia OSN. Nasledovali diskusné panely venované 25 rokom zahraničnej politiky samostatnej Slovenskej republiky, prioritám, ako aj nástrojom a komunikácii agendy rezortu diplomacie. V prvom paneli rezonovali vystúpenia troch bývalých ministrov zahraničných vecí Pavla Demeša, Pavla Hamžíka a Eduarda Kukana, ktorí poukázali na komplikované začiatky slovenskej zahraničnej služby i na viacero úskalí v 25-ročnom procese vývoja našej diplomacie a zhodnotili svoje pôsobenie v nej. Zhodli sa v názore, že aj napriek neľahkému vývoju sa Slovensku podarilo dobehnúť, ba v mnohom i prekonať susedné krajiny v hĺbke euroatlantickej integrácie.

 

V druhom paneli sa predstavitelia Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, Ministerstva obrany Slovenskej republiky a mimovládni experti vyjadrili k príprave národných strategických dokumentov, sektorovej integrácii v oblasti bezpečnosti a obrany – PESCO, budúcnosti EÚ vo svetle Brexitu, predsedníctvu Slovenska v OBSE, ako aj k potrebe zefektívnenia komunikácie smerom k verejnosti. V treťom paneli venovanom konkrétnym nástrojom, ktoré využíva slovenská zahraničná služba, dominovala problematika rozvojovej spolupráce, kultúrnej, verejnej a ekonomickej diplomacie ako tradičných komunikačných kanálov. Panelisti skonštatovali, že ich význam je na vzostupe a v zachytávaní tohto trendu by nemal rezort diplomacie poľavovať a ich využívanie správne vysvetľovať. V týchto snahách sú pre štát nezastupiteľným partnerom akademická obec, mimovládne a neziskové organizácie, ako aj celá občianska spoločnosť.

 

Výsledky konferencie zhrnul vo svojom záverečnom vystúpení minister M. Lajčák, ktorý konštatoval, že „v týchto turbulentných a paradoxných časoch hľadajme oporu v pilieroch, na ktorých bola naša zahraničná politika vystavaná a priniesla nám úspechy“. Efektívny multilateralizmus považuje M. Lajčák za najmocnejší nástroj, aký máme v medzinárodných vzťahoch k dispozícii. „Pred nami skutočne stoja vážne globálne výzvy a megatrendy, ktoré sú čoraz komplexnejšie. Ich riešenie si vyžaduje konzistentné a koordinované úsilie zo strany celého medzinárodného spoločenstva,“ uviedol minister, ktorý za ďalší pilier našej zahraničnej politiky označil ukotvenie Slovenska v silnej EÚ, ktorá nám umožňuje, aby sme prostredníctvom ekonomickej sily, fungujúcich pravidiel, príkladu kvality života a politickej súdržnosti mohli ovplyvňovať pravidlá vo svete. K rovnako dôležitým faktorom zaradil aj členstvo Slovenska v NATO a dobré susedské vzťahy s osobitným dôrazom na predsedníctvo Slovenska vo Vyšehradskej skupine. Ako to prízvukoval v závere, úlohou diplomacie bude komunikovať partnerom proeurópsku trajektóriu Slovenska „ešte jasnejšie a ešte intenzívnejšie“.