Oslavy XV. ročníka týždňa Európy v Brazílii

14.5.2019 | Kultúrna diplomacia | Kultúrna prezentácia | Prezentácia Slovenska v zahraničí | Brazília

V rámci osláv XV. ročníka týždňa Európy v Brazílii pripravilo Zastúpenie Európskej únie v spolupráci s Veľvyslanectvami a Kultúrnymi inštitútmi členských krajín EÚ v hl. meste Brazília a v ďalších vybraných mestách (Curitiba, Rio de Janeiro, Salvador a São Paulo) sériu podujatí zameraných na prehĺbenie informovanosti o EÚ a jednotlivých členských krajinách EÚ u širokej brazílskej verejnosti (https://www.semanadaeuropa.org).

 

Zastupiteľský úrad Slovenskej republiky v Brazílii participoval na vybraných podujatiach informačnými a propagačnými materiálmi (bannery so základnými údajmi o krajine, pútavé fotografie atraktívnych miest, historických a kultúrnych pamiatok SR), prispel do súťaží a kvízov pre deti a mládež drobnými suvenírmi a záujemcom poskytol propagačné materiály o Slovensku a informácie o web stránkach týkajúcich sa aktuálnych ekonomických informácií, možnosti štúdia a turizmu.