Otvorenie filmového festivalu Slowakische Neue Welle v Zeughauskino v Berlíne

21.9.2016 | Prezentácia Slovenska v zahraničí

S cieľom prezentovať filmy, ktoré patria k zlatému fondu slovenskej kinematografie, iniciovali Veľvyslanectvo SR a Slovenský inštitút v Berlíne filmový festival s názvom Slowakische Neue Welle (Slovenská nová vlna), ktorý sa konal 20. septembra 2016 v prestížnom berlínskom retro-kine Zeughauskino Nemeckého historického múzea. Odborným garantom a partnerom prezentácie bol Slovenský filmový ústav a festival uviedol film Petra Solana Boxer a smrť z roku 1962. 

S analytickými príhovormi vystúpili nemecký kurátor, riaditeľ Zeughauskina Jörg Friess a slovenský filmový teoretik Martin Kaňuch, publikum pozdravila riaditeľka Slovenského inštitútu Viera Polakovičová. 

„Československá nová vlna 60-tych rokov 20. storočia je považovaná za jednu z najdôležitejších vo svetovej kinematografii. Zaraďuje sa do kontextu nových vĺn prinášajúcich zmeny v prístupe k filmovej estetike a chápaniu filmového rozprávania. Jej významnou súčasťou sú slovenskí autori, ktorí svojou tvorbou prispeli k vzniku hnutia vôbec – za prvý film Československej novej vlny sa považuje Slnko v sieti Štefana Uhra. Kolekcia filmov, ktorú zostavil Jörg Friess, predstavuje reprezentatívny výber filmov zlatej éry slovenskej kinematografie, ktorých význam presiahol československý kontext. Popri Slnku v sieti Štefana Uhra zahŕňa filmy rozprávača s citom pre detail a ľudskú povahu Petra Solana Boxer a smrť a Kým sa skončí táto noc, ďalší z výnimočných filmov Štefana Uhra Organ, vizuálne a zvukovo strhujúcu adaptáciu rovnomennej novely od Dobroslava Chrobáka Drak sa vracia režiséra Eduarda Grečnera, krásnu poctu ľudskému životu Obrazy starého sveta Dušana Hanáka a excentrických Juraja Jakubiska a jeho Vtáčkovia, siroty a blázni a Ela Havettu s fériou Ľalie poľné.

Prehliadka začína rokom 1962 – teda nástupom Československej novej vlny.... Český kritik Jaroslav Boček označil Uhra za „Jána Krstiteľa novej generácie“ mladých tvorcov a jeho film ohlasoval radikálnu zmenu filmového myslenia. Nová vlna doznieva v roku 1972 a opäť slovenskými filmami: Ľalie poľné Ela Havettu a Obrazy starého sveta Dušana Hanáka.
Slovenský film sa stal umením,“ písala kritika. Už nebol len nástrojom propagandy – prekročil hranice provincionalizmu...
Vo filme Boxer a smrť  hrá známy nemecký herec Manfred Krug. Zákaz realizácie spôsobila odvážna aktualizácia idei „čistej hry“ v táborovom ringu smrti. Solana zaujala idea predstierania a zároveň nemožnosti fair play. Je to štúdia človeka zahnaného do kúta. Zdanlivo bezmocného. Hrôzy tábora film len naznačuje. Asketická réžia sa zamerala na posledné stopy ľudskosti a solidarity – na odvahu rozhodnúť sa nielen pre seba...“ (výber z kurátorského textu M. Kaňucha).
V tejto súvislosti informujeme aj o prehliadke Slovenská nová vlná, ktorú inicioval Honorárny konzul SR v Bad Homburgu vo Filmovom múzeu vo Frankfurte nad Mohanom v auguste 2016 a o pripravovanej filmovej prehliadke v Hannoveri (November).

Otvorenie filmového festivalu Slowakische Neue Welle v Zeughauskino v Berlíne. Otvorenie filmového festivalu Slowakische Neue Welle v Zeughauskino v Berlíne. Otvorenie filmového festivalu Slowakische Neue Welle v Zeughauskino v Berlíne. Otvorenie filmového festivalu Slowakische Neue Welle v Zeughauskino v Berlíne. Otvorenie filmového festivalu Slowakische Neue Welle v Zeughauskino v Berlíne. Otvorenie filmového festivalu Slowakische Neue Welle v Zeughauskino v Berlíne.