Pracovná návšteva štátneho tajomníka L. Parízka v Terste

10.6.2019 | Aktivity štátnych tajomníkov | Očakávané udalosti

 

Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky a osobitný predstaviteľ úradujúceho predsedu Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe Lukáš Parízek sa 11. – 12. júna 2019 zúčastní výročného zasadnutia ministrov zahraničných vecí členských krajín Stredoeurópskej iniciatívy (SEI), ktoré sa bude konať v meste Terst.

 

Stretnutie na úrovni ministrov zahraničných vecí 17 členských krajín SEI je pravidelným podujatím počas každého predsedníctva danej krajiny. SEI vznikla 11. novembra 1989 ako medzivládne fórum pre politickú, ekonomickú a kultúrnu spoluprácu medzi jej členskými krajinami. V jubilejnom 30. roku založenia SEI je predsedníckou krajinou Taliansko.

 

Hlavným cieľom SEI bola pomoc krajinám strednej a východnej Európy v ich procese približovania k Európskej únii (EÚ). Po rozšírení o krajiny juhovýchodnej a východnej Európy a po ďalšom rozšírení EÚ v roku 2004 sa začala SEI prioritne orientovať na krajiny západného Balkánu a východnej Európy.

 

Slovenská republika sa po vstupe do EÚ zaradila v rámci SEI medzi krajiny, ktoré pomáhajú nečlenským krajinám EÚ v ich transformácii, poskytujú vedomostnú bázu a formou grantov podporujú pozitívne zmeny v regióne. Slovensko vníma svoje pôsobenie v SEI aj ako istú formu záväzku, nakoľko naša krajina prijímala pomoc od členov SEI, keď sme na členstvo v EÚ len ašpirovali.