Prezentácia slovenského a švajčiarskeho výtvarného umenia v Bazileji pod záštitou veľvyslanectva Slovenskej republiky v Berne

8.4.2019 | Aktivity veľvyslancov | Kultúrna diplomacia | Kultúrna prezentácia | Prezentácia Slovenska v zahraničí | Švajčiarsko

V Bazileji bola 6. apríla 2019 slávnostne otvorená výstava obrazov pod názvom Art connects – Switzerland & Slovakia, ktorú zorganizovalo veľvyslanectvo Slovenskej republiky vo Švajčiarsku   spolupráci s Novum Basel a Maltézskym rádom Švajčiarsko.  Išlo o druhý ročník podujatia, ktoré nadviazalo na úspešnú akciu prezentácie slovenského a švajčiarskeho umenia z marca 2018 v Bazileji, ktoré je považované za centrum kultúry vo Švajčiarsku.

 

V slávnostnom príhovore veľvyslankyňa Andrea Elscheková Matisová pripomenula úzku spoluprácu oboch krajín v rôznych  smeroch, vrátane kultúrnej oblasti, čoho dôkazom je aktuálna výstava diel 5  slovenských a 6 švajčiarskych umelcov.

 

Výstava je otvorená pre verejnosť do 29. mája 2019.​