Rokovanie Rady vlády Slovenskej republiky na podporu exportu a investícií

28.1.2020 | Očakávané udalosti

Prvé tohtoročné rokovanie Rady vlády Slovenskej republiky na podporu exportu a investícií sa uskutoční v stredu 5. februára 2020 o 14.00h na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky. Rokovanie Rady budú viesť jej predsedovia minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslav Lajčák a minister hospodárstva Slovenskej republiky Peter Žiga.

 

Na rokovaní Rady jej členovia prerokujú Správu o výsledkoch a záveroch prieskumu o vplyve inovácií a podporných nástrojov na exportnú výkonnosť spoločností v Slovenskej republike, informáciu o zvýšení zapojenia podnikateľských subjektov do rozvojovej spolupráce v kontexte Peer Review OECD a Strednodobej stratégie Oficiálnej rozvojovej pomoci (ODA) na roky 2019-2023, ako aj aktivít EXIMBANKY SR v oblasti oficiálnej rozvojovej spolupráce. Ďalším bodom programu bude výročná Správa o stave a výsledkoch ekonomickej diplomacie v roku 2019. Členovia tiež prerokujú plnenie opatrení na podporu implementácie stratégie vonkajších ekonomických vzťahov, prípravu slovenskej účasti na EXPO Dubaj a informáciu o vzniku exportnej databázy slovenských potravinárskych spoločností.

 

Hlavnou úlohou Rady vlády Slovenskej republiky na podporu exportu a investícií je koordinovať presadzovanie obchodno-ekonomických záujmov Slovenskej republiky a zabezpečiť jednotnú prezentáciu SR v zahraničí prostredníctvom intenzívneho dialógu a vzájomnej spolupráce medzi štátnou správou a zástupcami podnikateľského sektora.

 

Rokovania Rady sú verejné. Podmienkou účasti je registrácia do 31. januára 2020 do 12.00 hod. na emailovej adrese rvpei@mzv.sk (verejnosť), resp. do 4. februára 2020 tlac@mzv.sk (novinári).