Slovensko potvrdilo svoje záväzky voči Afganistanu na najvyššej úrovni

28.11.2018 | Aktivity štátnych tajomníkov | Oficiálna rozvojová pomoc

Ženevská konferencia o Afganistane sa koná s účasťou 75 krajín, viac ako dvadsiatky medzinárodných organizácií a agentúr a jej organizátormi sú vláda Afganistanu v spolupráci s OSN. Vystúpenie štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Lukáša Parízka prezentovalo postoj Slovenska a podporu mierovému a reformnému procesu.

 

Vláda Afganistanu usiluje o reformy a budovanie štátu, čelí však intenzívnym politickým a bezpečnostným úlohám a dosiahnutý pokrok je veľmi krehký. Pokračujú útoky na civilnú infraštruktúru, viac ako 80 percent obyvateľstva čelí potravinovej neistote, takmer 40 percent obyvateľov žije pod hranicou biedy, rastie nezamestnanosť a negramotnosť. Pokračovanie medzinárodnej podpory je kľúčové pre zachovanie pozitívnych výsledkov doterajšieho pôsobenia medzinárodného spoločenstva a udržateľný rozvoj krajiny.

 

Štátny tajomník L. Parízek dnes (28. novembra 2018) prezentoval pokračovanie angažovania Slovenskej republiky v misii NATO, ako aj zvyšovanie našej prítomnosti v roku 2019 a potvrdil pravidelný ročný príspevok na podporu afganských bezpečnostných zložiek.

 

K dlhodobo najúspešnejším aktivitám SlovakAid v Afganistane patria projekty v oblasti odborného vzdelávania a štipendiá pre študentov na našich vysokých školách. „Zároveň podporujeme odborné vzdelávanie v oblasti energetiky a zavádzanie solárnej energie a inovatívne riešenia pre zníženie spotreby vody v poľnohospodárstve, čo predstavuje adresnú a konkrétnu pomoc obyvateľstvu,“ uviedol L. Parízek.

 

V porovnaní s  predošlými konferenciami je táto konferencia zameraná na zhodnotenie pokroku, identifikovanie úloh a predstavenie programu reforiem v zostávajúcom období transformačnej dekády Afganistanu (2014-2024).

 

Výstupom z ministerskej konferencie bude spoločné komuniké, ktoré potvrdzuje podporu zachovania pozitívnych výsledkov doterajšieho pôsobenia medzinárodného spoločenstva a udržateľný rozvoj Afganistanu.