SLOVENSKÝ TÝŽDEŇ vo Varšave

14.5.2019 | Kultúrna diplomacia | Kultúrna prezentácia | Prezentácia Slovenska v zahraničí | Poľsko

Slovenský inštitút vo Varšave zorganizoval SLOVENSKÝ TÝŽDEŇ vo Varšave v spolupráci s Centrom kultúry MIŚ vo Varšave. Uvedené podujatie sa uskutočnilo v termíne od pondelka 06. mája 2019 do piatku 10. mája 2019 v priestoroch Centra kultúry.

 

Program SLOVENSKÉHO TÝŽDŇA vo Varšave bol nasledujúci:

 

- v pondelok 06. mája 2019 sa uskutočnili tvorivé dielne pre deti pod názvom „Slovenské remeslá”,

 

- v utorok 07. mája 2019 sa uskutočnila multimediálna prezentácia Slovenska pod názvom „ Po stopách Jánošíka na Slovensku-Malá Fatra”, ktorú moderoval redaktor turistického časopisu Wasze Podróże Adam Gąsior,

 

- v stredu 08. mája 2019 sa uskutočnila prezentácia slovenskej gastronómie pod názvom „Tajomstvá slovenskej kuchyne” v podaní pracovníčky SI Varšava Ľudmily Miller,

 

- vo štvrtok 09. mája 2019 sa uskutočnila vernisáž výstavy 26. Bienále ilustrácií Bratislava, ktorú otvoril riaditeľ SI Varšava Adrián Kromka a riaditeľ Centra kultúry MIŚ vo Varšave Paweł Wyrzykiewicz. SI Varšava na vernisáž zabezpečil čašu slovenského vína,

 

- v piatok 10. mája 2019 sa uskutočnila projekcia filmu Pacho, hybský zbojník (rež. Martin Ťapák).

 

Uvedený projekt sa stretol s veľkým záujmom a návštevnosťou. Na záver riaditeľ Centra kultúry MIŚ vo Varšave Paweł Wyrzykiewicz ocenil spoluprácu s SI Varšava odovzdaním ďakovných listov riaditeľovi SI Varšava a všetkým pracovníkom SI Varšava.