Spoločný záujem Grécka a Slovenska na rozvoji ekonomickej spolupráce

9.1.2020 | Aktivity štátnych tajomníkov

Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Lukáš Parízek prijal dnes (9. januára 2020) nového gréckeho veľvyslanca v SR Georgiosa Dimitriadisa.

 

Stretnutiu dominovali témy spolupráce, keďže ekonomická diplomacia patrí medzi priority gréckej vlády. „Príležitosti pre užšiu spoluprácu našich krajín vidíme aj v otázkach rozširovania Európskej únie, kohéznej politiky, viacročného finančného rámca a západného Balkánu,“ uviedol L. Parízek. Obe strany vyjadrili záujem na pokračovaní business fóra, ktoré sa uskutočnilo v marci 2018 v Bratislave, s cieľom zintenzívniť obchodnú a investičnú výmenu.

 

Výzvou pre zapojenie slovenských firiem je proces gréckej privatizácie, ktorá je zameraná najmä na energetiku, dopravnú infraštruktúru a nehnuteľnosti. Perspektívna spolupráca vzniká v oblasti informačných technológií, alternatívnych a obnoviteľných zdrojov energie, manažmentu vodných zdrojov a inovatívnych technológií pre spracovanie poľnohospodárskych produktov.

 

Grécko predstavuje tretiu najpopulárnejšiu dovolenkovú destináciu Slovákov, pričom v roku 2018 tam vycestovalo takmer 80 tisíc slovenských turistov. Na našich lekárskych fakultách a farmaceutickej fakulte študujú stovky gréckych študentov, čo vytvára potenciál pre dlhodobú spoluprácu v zdravotníctve a sociálnych službách.

Rokovanie L. Parízka s G. Dimitriadisom a jeho delegáciou. Rokovanie L. Parízka s G. Dimitriadisom a jeho delegáciou.