Stanovisko Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR ku krymskému referendu

17.3.2014 | Vyhlásenia a stanoviská ministerstva

Referendum o pričlenení Krymu k Ruskej federácii sa uskutočnilo v rozpore s Ústavou Ukrajiny a bolo vykonané pod hrozbou ruskej vojenskej intervencie. Referendum v podobe, ako bolo pripravené a uskutočnené, je nelegálne a nelegitímne. Slovenská republika považuje toto referendum za neplatné a neuznáva ho. Slovenská republika vyzýva Ruskú federáciu, aby rešpektovala nezávislosť a územnú celistvosť Ukrajiny a aby neurobila žiadne kroky, ktoré by viedli k eskalácii napätia na Ukrajine. Veríme, že obnovenie politického dialógu medzi Ukrajinou a Ruskom môže napomôcť nájsť východisko na urovnanie krízy.