Štátny tajomník MZVaEZ SR Lukáš Parízek prijal osobitného predstaviteľa Európskej Únie pre strednú Áziu Petra Buriana

6.11.2018 | Aktivity štátnych tajomníkov

Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Lukáš Parízek sa dnes (6. novembra 2018) stretol s osobitným predstaviteľom Európskej Únie pre strednú Áziu Petrom Burianom. Partneri rokovali o prípravách a prioritách slovenského predsedníctva v OBSE, koordinácii spoločných postupov EÚ a OBSE v regióne, ako aj o vývoji situácie, vzťahoch a prioritách Slovenska vo vzťahu ku krajinám Strednej Ázie.

 

L. Parízek vyzdvihol pozitívne výsledky reformného procesu, zvlášť v Uzbekistane a Kirgizsku. „Takáto dynamika vývoja poskytuje široký priestor pre ďalšie prehlbovanie bilaterálnej a multilaterálnej spolupráce,“ zdôraznil L. Parízek. Súčasne však vyjadril určité obavy z možnej destabilizácie situácie v Tadžikistane. „Príklady rozdielneho vývoja situácie potvrdzujú pravidlo, že medzi stabilitou a stagnáciou je len veľmi úzka hranica,“ dodal L. Parízek.

 

Veľvyslanec  P. Burian priblížil aktuálnu pozíciu európskej zahraničnej politiky ku krajinám v regióne, ako aj možnosti hospodárskej spolupráce a pozitívneho vývoja v reformných procesoch. Ocenil aktívny prístup SR pri formovaní novej Stratégie EÚ pre Strednú Áziu, prijatie ktorej sa očakáva v roku 2019. Partneri sa zhodli na potrebe užšej  koordinácie postupov EÚ a OBSE smerom k regiónu.

 

Pracovná návšteva P. Buriana poskytla priestor aj na neformálnu výmenu názorov so zástupcami relevantných sekcií a odborov MZVaEZ SR v rámci okrúhleho stola a pracovného obeda. Diskusie boli zamerané na situáciu a vývoj v regióne Strednej Ázie a jeho prognózy a potenciál do budúcnost i. Peter  Burian mal možnosť stretnúť sa aj so zástupcami slovenských mimovládnych organizácií.