Štátny tajomník MZVEZ SR Lukáš Parízek prijal dezignovaného veľvyslanca Peru

11.4.2019 | Aktivity štátnych tajomníkov | Poverovacie listiny

Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Lukáš Parízek prijal dnes 11. apríla 2019 dezignovaného veľvyslanca Peru pre Slovenskú republiku so sídlom vo Viedni Erica Andersona Machada  pri príležitosti odovzdania kópií jeho poverovacích listín.

 

Obaja predstavitelia pozitívne zhodnotili priateľské bilaterálne vzťahy medzi krajinami a vyjadrili vôľu rozšíriť spoluprácu Slovenska s Peru v politickej a predovšetkým v ekonomicko-obchodnej oblasti. „Potenciál vzťahov je obojstranne nevyužitý, ovplyvnený geografickou vzdialenosťou. V rámci Tichomorskej aliancie, Slovenská republika vidí najväčší potenciál spolupráce v oblasti vedy, výskumu a inovácií na úrovni univerzitnej spolupráce,“ zdôraznil štátny tajomník.

 

Lukáš Parízek taktiež  prejavil záujem SR o zintenzívnenie stykových aktivít s Peru, najmä v oblasti ekonomickej diplomacie.  Predmetom stretnutia boli aj aktuálne multilaterálne a regionálne témy.