Tlačová konferencia k letnej turistickej sezóne na MZVaEZ SR

12.6.2018 | Aktivity ministerstva | Oznamy a upozornenia pred cestovaním

Aktuálne informácie pre slovenských turistov, užitočné novinky z konzulárnej oblasti, bezpečnosť v jednotlivých krajinách a praktické rady pred cestou do zahraničia boli 12. 6. 2018 témou tlačovej konferencie k letnej turistickej sezóne na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Rezort diplomacie sa aj touto formou snaží vyjsť v ústrety cestujúcej verejnosti a napomáhať jej v rozhodovacom procese pri výbere cieľovej krajiny. Riaditeľ Konzulárneho odboru Martin Bezák a riaditeľ Odboru krízového manažmentu Vladimír Fraňo informovali o dôležitosti dobrovoľnej registrácie pred cestou, o význame privítacej a núdzovej sms, o mobilnej aplikácii Svetobežka, o spôsobe informovania verejnosti prostredníctvom aktuálnych cestovných odporúčaní a o rozdelení krajín podľa stupňa bezpečnosti. Účastníci mali možnosť pozrieť si aj Konzulárne informačné centrum MZVaEZ SR, ktoré, spolu s pohotovostnou službou v mimopracovnom čase, 24 hodín denne sedem dní v týždni odpovedá na otázky verejnosti ohľadom cestovania, bezpečnosti a konzulárnej ochrany. Ako konštatoval pri prezentácii centra M. Bezák: „trvalou prioritou nášho rezortu je poskytovanie profesionálnej, včasnej a empatickej konzulárnej ochrany našim klientom, primárne občanom SR a v prípadoch, v ktorých to legislatíva vyžaduje, aj občanom iných členských štátov EÚ. Každý klient je pre nás dôležitý, každá otázka, dožiadanie či podnet na zlepšenie našich služieb je legitímny a dôsledne sa ním zaoberáme“.

Záznam tlačovej konferencie

Tlačová konferencia k otvoreniu letnej sezóny 2018. Tlačová konferencia k otvoreniu letnej sezóny 2018. Tlačová konferencia k otvoreniu letnej sezóny 2018. Tlačová konferencia k otvoreniu letnej sezóny 2018.