Vedecké sympózium na počesť Ľudovíta Jána Izáka

23.11.2012

Vo veľkej sále Slovenského inštitútu sa 22. novembra v spolupráci s Výskumným ústavom Slovákov v Maďarsku (ďalej VÚSM) uskutočnilo vedecké sympózium na počesť učiteľa, hudobného skladateľa, zbormajstra a národovca Ľudovíta Izáka.

Jednu z najvýznamnejších postáv slovenského spoločenského života v uhorskej metropole na prelome 19. a 20. storočia priblížili hosťom sympózia odborníci ako historik a právnik Iván Halász (MTA – Ústav štátu a práva / Univerzita Corvinus), historik László Matus (Archív MÁV) a pracovníci VÚSM Anna Kováčová a József Demmel.

Súčasťou podujatia bola aj prezentácia publikácie venujúcej sa osobe Ľudovíta Izáka pod názvom Ľudovít Izák: Emblematická postava peštianskej slovenskej spoločnosti. Autorkou diela bola práve riaditeľka VÚSM a zároveň moderátorka podujatia Anna Kováčová.

Publikáciu o osobe učiteľa a hudobného skladateľa predstavil Ladislav Lenovský z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a historik László G. Kovács.