Volební pozorovatelia OBSE pricestovali na Slovensko

6.3.2019 | Aktivity štátnych tajomníkov

Volebná hodnotiaca misia Úradu OBSE pre demokratické inštitúcie a ľudské práva (ODIHR) začína svoje pôsobenie na Slovenku v súvislosti s nadchádzajúcimi prezidentskými voľbami v Slovenskej republike. Vedúceho komisie Alexandra Keltchewskeho a jeho zástupkyňu Dariu Bogumilu Paprocku prijal štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Lukáš Parízek. 

 

Misiu tvorí šesť medzinárodných expertov a jej cieľom je posúdiť prípravu a priebeh volieb z pohľadu dodržiavania medzinárodných záväzkov a pravidiel právneho štátu. Pozorovatelia sa sústredia na implementáciu volebnej legislatívy a vyváženosť a nezávislosť mediálneho prostredia. Komisia bude pôsobiť na Slovensku do ukončenia prezidentských volieb, vypracuje hodnotiacu správu do dvoch mesiacov od volieb a zverejní ju. Súčasťou správy budú aj odporúčania ODIHR zamerané na odstránenie prípadných identifikovaných nedostatkov. Pozorovanie prípravy a priebehu volieb je súčasťou záväzkov účastníckych štátov Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe.

 

„Volebná hodnotiaca misia ODIHR hodnotila slovenské parlamentné voľby v roku 2016 ako vedené v súťaživom a pluralitnom prostredí. Medzinárodní experti ocenili všeobecné dodržiavanie základných práv a slobôd, vyvážené podmienky pre kampaň a vysoký stupeň dôvery verejnosti v nestrannosť volebnej administratívy. Verím, že Slovenská republika dosiahne podobne dobré hodnotenie aj v roku 2019,“ uviedol L. Parízek.  Slobodné, spravodlivé a transparentné voľby v súlade s národnou legislatívou a medzinárodnými záväzkami predstavujú jeden z pilierov modernej demokratickej a prosperujúcej krajiny.

 

Správa ODIHR z návštevy SR zverejnená v januári 2019 konštatuje, že existujúci právny rámec obsahuje rad pozitívnych zmien a dodatkov od roku 2014 vrátane špecifikovania postavenia a úloh Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán.

 

V ostatných rokoch ODIHR na medzinárodnej úrovni aktualizoval a prispôsobil svoje činnosti v oblasti pozorovania volieb a vypracoval niekoľko foriem aktivít súvisiacich s voľbami, aby účinne reagoval na potreby účastníckych štátov. Cieľom je zlepšovať volebné postupy v členských štátoch OBSE a vo svete a posúdiť volebné procesy v širšom spektre účastníckych štátov. Pozorovanie volieb je súčasťou dohôd všetkých účastníckych štátov OBSE, ktoré pozvaním volebných pozorovateľov pod patronátom úradu ODIHR demonštrujú ich transparentnosť, nezávislosť a dodržiavanie demokratických princípov.