Vyhlásenie MZVaEZ SR k aktuálnemu vývoju na Ukrajine

4.3.2014 | Slovensko a Európska únia | Vyhlásenia a stanoviská ministerstva | Ukrajina

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR nadväzne na závery mimoriadneho zasadnutia Rady EÚ pre zahraničné veci k Ukrajine, ktoré sa v pondelok 3. marca 2014 konalo v Bruseli, ostro odsudzuje narušenia suverenity a teritoriálnej integrity Ukrajiny aktmi agresie zo strany ruských ozbrojených zložiek. Zdôrazňujeme, že tieto kroky sú zrejmým porušením Charty OSN a Helsinského záverečného aktu OBSE, ako aj záväzkov Ruska rešpektovať závery Budapeštianskeho memoranda z roku 1994.

 

MZVaEZ SR vyzýva Rusko, aby stiahlo svoje jednotky späť na základne a zdržalo sa zasahovania do vývoja na Ukrajine. Akákoľvek ďalšia eskalácia napätia a pokračujúce porušovanie suverenity, teritoriálnej integrity a nezávislosti Ukrajiny budú predstavovať vážnu hrozbu pre medzinárodný mier a bezpečnosť. Podporujeme návrh vyslať medzinárodnú pozorovateľskú misiu OBSE na Krym a na východnú Ukrajinu, a vítame snahu medzinárodného spoločenstva o mediáciu obnovenia priamych rozhovorov medzi vládami Ruska a Ukrajiny v legitímnych otázkach vo vzťahu k zaisteniu bezpečnosti a ochrany práv národnostných menšín.

 

V tejto súvislosti oceňujeme zdržanlivosť, ktorú prejavila do týchto chvíľ ukrajinská vláda, ako aj jej snahy o stabilizáciu situácie. Slovensko nabáda všetky zúčastnené strany na pokojné riešenie súčasnej krízy pri plnom rešpektovaní princípov a záväzkov podľa medzinárodného práva. Sme pripravení aktívne napomôcť a podporiť konštruktívny dialóg zacielený na dosiahnutie takéhoto pokojného riešenia v spolupráci s EÚ, OSN, OBSE a ostatnými medzinárodnými organizáciami.