Vyhlásenie MZVaEZ SR k prijatiu ústavných zmien v Macedónskej republike

12.1.2019 | Vyhlásenia a stanoviská ministerstva | Severné Macedónsko

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR víta schválenie ústavných zmien v macedónskom parlamente na základe Dohody medzi Skopje a Aténami podpísanej 17. júna 2018. Úprimne blahoželá k rozhodnutiu, ktoré v sebe nesie pozitívny dopad na bilaterálne vzťahy a je prínosom pre celý región juhovýchodnej Európy.

Vysoko oceňujeme politickú zrelosť a silný záujem Skopje využiť jedinečnú príležitosť pre vyriešenie 27 rokov trvajúceho sporu o názve krajiny. Veríme, že aj grécky parlament dohodu ratifikuje a tak sa otvorí nová kapitola vo vzájomných vzťahoch. Vyriešenie otázky názvu krajiny je príkladom konštruktívneho prístupu a tiež schopnosti politického vedenia zamerať sa na budovanie úspešnej budúcnosti nielen priamo zainteresovaných krajín, ale aj susedov a ďalších partnerov v juhovýchodnej Európe.

Pre Skopje sa tak otvára cesta k urýchlenému dokončeniu procesu začlenenia sa do Severoatlantickej aliancie, na základe rozhodnutia zo summitu NATO v Bukurešti v roku 2008, a pozvania na začatie prístupových rokovaní v júli 2018, čo vnímame ako kľúčový medzník v stabilizácii krajiny v regióne.

MZVaEZ SR považuje tento kvalitatívny posun vpred aj za stimul pre ďalší reformný proces krajiny. Pokrok v najbližších týždňoch je mimoriadne dôležitý pre rozhodovanie EÚ o začatí prístupových rozhovorov. Slovenská republika bude naďalej poskytovať Skopje maximálnu podporu tak, aby sa Republika Severné Macedónsko stala čím skôr súčasťou zjednotenej Európy.