Vyhlásenie MZVEZ SR

24.4.2020 | Vyhlásenia a stanoviská ministerstva

24. apríla 2020 si pripomíname Medzinárodný deň multilateralizmu a diplomacie za mier. V dnešnom čoraz prepojenejšom a komplexnejšom svete, nemá multilateralizmus, čiže globálna spolupráca krajín, reálnu alternatívu. Pretrvávajúca pandémia COVID-19 nám túto nevyhnutnosť opäť potvrdila.

 

Slovenská republika je podporovateľom medzinárodného systému založeného na dodržiavaní dohodnutých medzinárodných pravidiel a noriem. Súdržnosť a dialóg pri riešení globálnych výziev a aktuálnych kríz dôsledne a dlhodobo presadzujeme v našej zahraničnej politike a vonkajšej činnosti Európskej únie, aby silnela jej pozícia dôležitého medzinárodného aktéra. Sme presvedčení, že medzinárodná spolupráca a solidarita je tiež jedinou cestou ako môže svetové spoločenstvo prekonať aktuálnu krízu spôsobenú pandémiou Covid-19.