Vyhlásenie MZVEZ SR k parlamentným voľbám na Ukrajine

23.7.2019 | Vyhlásenia a stanoviská ministerstva

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oceňuje pokojný a transparentný priebeh ukrajinských parlamentných volieb, ktoré sa uskutočnili v súlade s medzinárodnými štandardmi. Veríme vo vytvorenie novej vlády so silným demokratickým mandátom, s ktorou je Slovenská republika pripravená spolupracovať na prehlbovaní dobrých susedských vzťahov a bilaterálnych kontaktov.  Slovenská republika kontinuálne podporuje reformný proces v Ukrajine, ktorého úspešné zvládnutie je základom pre jej európske a euroatlantické ašpirácie. Slovenská republika naďalej podporuje suverenitu a územnú celistvosť Ukrajiny v rámci jej medzinárodne uznaných hraníc.