Vyhlásenie MZVEZ SR k účasti tzv. „Obchodnej a priemyselnej komory Abcházska” na veľtrhu cestovného ruchu ITF SLOVAKIATOUR

28.1.2019 | Vyhlásenia a stanoviská ministerstva

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitosti Slovenskej republiky vníma ako neprijateľnú účasť tzv. „Obchodnej a priemyselnej komory Abcházska” na 25. ročníku medzinárodnom veľtrhu  cestovného ruchu ITF SLOVAKIATOUR, ktorý v dňoch 24. - 27. januára 2019 v Bratislave organizovala súkromná spoločnosť Incheba. 

Slovenská republika dlhodobo kontinuálne podporuje suverenitu a územnú celistvosť Gruzínska v rámci jeho medzinárodne uznaných hraníc, ako aj jeho euroatlantické ambície. Gruzínsko patrí medzi programové krajiny slovenskej rozvojovej pomoci, v rámci ktorej podporujeme transformačný proces v Gruzínsku, implementáciu reforiem a posilňovanie občianskej spoločnosti.

O to viac považujeme kontakty predstaviteľov Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory so zástupcami tohto separatistického regiónu počas veľtrhu ITF SLOVAKIATOUR za poľutovaniahodné.