Vyhlásenie MZVEZ SR k výročiu úmrtia Bjørnstjerna Bjørnsona

26.4.2020 | Vyhlásenia a stanoviská ministerstva | Nórsko

Dnes, 26. apríla 2020, uplynulo 110. rokov od úmrtia významného nórskeho prozaika, dramatika, básnika, publicistu a politického mysliteľa Bjørnstjerna Bjørnsona. Toto výročie predstavuje pre nás príležitosť pripomenúť si jeho osobnosť, ktorá sa venovala myšlienkam mieru, humanizmu a v neposlednom rade právam malých národov v Európe všeobecne a Slovákov osobitne. História ukázala, že v Európe to boli aj zostali relevantné témy.

 

Pre Slovákov Bjørnson bol a zostáva kľúčovou politickou osobnosťou začiatku 20. storočia, ktorý poznal a chápal situáciu malých národov Európy, čo ho priviedlo k vášnivej obhajobe Slovákov v záujme zmeny ich znevýhodneného postavenia na začiatku 20. storočia. B. Bjørnson sa stal významnou súčasťou emancipačného procesu Slovákov v desaťročí pred rokom 1918 a potom v Československej republike po skončení Veľkej vojny.

 

B. Bjørnson je na Slovensku aj dnes rešpektovanou osobnosťou. Ani v mierovej a zjednotenej Európe nesmieme zabúdať na relevantnosť jeho myšlienok, medzi ktoré patria jeho názory spojené so všeľudskými princípmi, myšlienky viažuce sa na sociálne práva a ľudské práva vôbec. Celé jeho dielo zdôrazňuje význam takých hodnôt ako sú morálnosť, spravodlivosť a sloboda, ku ktorým sa hlásime.