Vyhlásenie MZVEZ SR - Pamätný deň obetí holokaustu a rasového násilia

8.9.2019 | Vyhlásenia a stanoviská ministerstva

Slovenská republika si tradične pripomína 9. september ako Pamätný deň obetí holokaustu a rasového násilia. V tento deň bol v roku 1941 prijatý  Židovský kódex - protižidovská právna norma popierajúca základné práva značnej časti obyvateľstva. Tragédia holokaustu postihla 70 tisíc obetí na území vtedajšieho Slovenska. Na tieto, ako aj na ďalšie obete rasového násilia, si s pietou každoročne spomíname.

 

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky poukazuje pri tejto príležitosti na nebezpečenstvo nenávisti a nevraživosti v súčasnej spoločnosti. Slovenská republika je stálym členom Medzinárodnej aliancie pre pripomínanie holokaustu IHRA (www.holocaustremembrance.com). Aktívne participuje taktiež na medzinárodnom projekte obnovy miesta pamäte v bývalom nacistickom vyhladzovacom tábore Sobibor. V rokoch 2018-2020 je Slovenská republika členom Rady OSN pre ľudské práva, kde boj proti všetkým formám rasizmu, xenofóbie a intolerancie a podpora slobody náboženského vyznania patrí medzi priority nášho členstva. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslav Lajčák sa počas tohtoročného predsedníctva Slovenska v Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) prioritne zasadzuje za prevenciu radikalizácie, podporu tolerancie a nediskriminácie, vrátane boja proti antisemitizmu.